of 64231 LinkedIn

Molenwaard bij start al te klein

De gemeente Molenwaard (Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland) is bij de start op 1-1-2013 al te klein. Er wordt al weer naar nieuwe samenwerkingspartners gezocht.

Sta je op het punt een spiksplinternieuwe gemeente van 30.000 inwoners te vormen, stelt het nieuwe kabinet doodleuk dat het alleen nog maar gemeenten wil van minimaal 100.000 inwoners. Het overkomt de nu nog zelfstandige gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland die per 1-1-2013 de nieuwe gemeente Molenwaard vormen.

Krachtige regio

De kabinetsboodschap sloeg bij de drie fusiegemeenten echter niet in als een bom. ‘We vinden de schaal van Molenwaard een mooie, maar realiseren ons nu al dat deze schaal op termijn te klein zal zijn. Een krachtige regio is nodig ’, stelt burgemeester Dirk van der Borg van Graafstroom.


Verzoek tot nauwere samenwerking

 sameDe drie gemeenten hebben onlangs aan de gemeenten Zederik en Giessenlanden (samen 25.000 inwoners, red) gevraagd of ze alsnog willen aanhaken. Ook is aan de colleges van Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Leerdam een brief gestuurd om samen te onderzoeken of nauwer kan worden samengewerkt.

 

Ambtelijk samenwerken

Vooralsnog gaat het om samenwerken op ambtelijk niveau, het woord herindeling wordt bewust (nog) niet in de mond genomen. Hoewel volume dus belangrijk is, zo erkent Van der Borg, is de wens om verder op te schalen ‘ingegeven vanuit de inhoud, vanuit de wens om ambities waar te maken die de regio heeft vastgelegd in de regiovisie 2030. Een te snelle focus op herindeling leidt tot afhakers. Herindeling is niet het doel. Je moet vanuit de inhoud kijken op welke onderdelen je op welke wijze kunt samenwerken. De rest komt dan vanzelf, of niet.’

 

'Molenwaardse aanpak'

Voormalig algemeen directeur van De Waard en gemeentesecretaris van Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland Jan van Ginkel, nu gemeentesecretaris/algemeen directeur van Schiedam, stelt dat de ‘Molenwaardse aanpak’ model kan staan voor meer gemeenten die de uitvoering van de veelheid aan taken niet meer in hun eentje kunnen bolwerken.


Kijk naar opgaven gemeenten

‘Kijk niet naar het aantal inwoners, maar naar de opgaven die op gemeenten afkomen. Breng in kaart wat de vraagstukken zijn en kies daarvoor de geëigende schaalgrootte en mogelijke partners. Ga vervolgens kijken hoe je een en ander het slimst kunt organiseren; ambtelijk en bestuurlijk. De ambtelijke schaalgrootte hoeft niet dezelfde te zijn als de bestuurlijke’, benadrukt hij. Het via een ambtelijke fusie toegroeien naar een bestuurlijke fusie, is volgens hem eveneens een sleutel tot succes.

 

Lees meer in Binnenlands Bestuur 24

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frank van den Hoven (redacteur) op
De dienstverlening aan de burger staat ook bij fusieplannen hoog in het vaandel Els. Maar je hebt nu eenmaal een bepaalde schaalgrootte nodig om alle complexe taken die een gemeente vandaag de dag op haar bordje heeft, goed te kunnen uitvoeren.
En er is een verschil tussen groot en groot. De gemeente Molenwaard is met 30.000 inwoners niet groot qua inwoners. Wel qua oppervlakte.
En omdat ook bij hen de service naar de burgers een groot goed blijft, komen ze zelfs naar je toe, zodat de afstand helemaal niet groter wordt maar zelfs kleiner! En ze hebben ook geen nieuw groot duur gemeentehuis nodig. Sterker nog, ze hebben helemaal geen gemeentehuis meer nodig! Als dat geen gemeente 2.0 is... Zie http://nos.nl/audio/450097-molenwaard-wordt-geme …
Door Frank van den Hoven (redacteur) op
Nuances op het artikel:
- De 100.000-norm hoeft niet op korte termijn te worden gerealiseerd. Einddoel is 2025 dus als men tussentijds fuseert naar bijv. 30.000 zoals hierboven heeft men nog tig jaar om zich te oriënteren op een evt. vervolg.
- De 100.000 is geen dogma, in plattelandsgebieden kan er flexibeler mee worden omgegaan, juist om qua gebied al te grote gemeenten te voorkomen.
Nuances op de posters:
- Het is ook nooit goed. Begrijpelijk dat men reageert van fuseren nee (niemand heft zichzelf graag op), samenwerken ja. Maar in dat geval reageert 'men' (burgers en bijv. gemeenteraden) weer dat al die samenwerkingsverbanden een extra bestuurslaag en zoveel bestuurlijke drukte opleveren die ook niet altijd even efficiënt en democratisch controleerbaar is.
Gemeentetjes van 10-20.000 inwoners kunnen nu eenmaal niet altijd meer autonoom alle steeds meer en complexere taken aan die op ze afkomen. Dan valt er veel te zeggen voor grotere maar wel regionaal logisch samenhangende gemeenten (die van hierboven is een goed voorbeeld) die er weer even tegen kunnen. En tegelijkertijd klein genoeg om niet te bureaucratisch te worden. Een gulden middenweg heet dat.
Door r van den hoff op
Waarom moet het altijd groter en fuseren? Je kunt toch aan de achterkant vele diensten samenvoegen en aan de voorkant de eigen identiteit behouden?
Door Els Boers (adviseur/auteur) op
Groter is beter! Ondertussen zijn er genoeg voorbeelden waarbij groter te groot werd en daardoor meer nadelen opleverde dan voordelen. Hoe groter des te onpersoonlijker waardoor niemand zich verantwoordelijk (hoeft te) voel(en)t. De basisbehoefte van mensen (de burgers) is toch de erkenning als persoon gezien te worden. Dichter bij de mensen kan niet bij het alleen maar groter worden. De mens/burger als uitgangspunt levert wellicht andere gezichtspunten op dan die nu worden geventileerd vanuit het Haagse.

Vacatures

Van onze partners