of 61043 LinkedIn

Mislukte fusie nekt Westvoornse gemeentesecretaris

De Westvoornse gemeentesecretaris Rob Beek werkte drie jaar lang aan een ambtelijke fusie van de gemeenten Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis. Tevergeefs. Wantrouwen tussen de ambtelijke toppen van de gemeenten won het van de wil om ambtelijk te fuseren. Beek pakt nu als enige zijn biezen.

Drie jaar lang werkte de Westvoornse gemeentesecretaris Rob Beek aan een ambtelijke fusie van de gemeenten Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis. Tevergeefs. Wantrouwen tussen de ambtelijke toppen van de gemeenten won het van de wil om ambtelijk te fuseren. Beek pakt nu als enige zijn biezen.

Onderling wantrouwen
Natuurlijk zijn er nog wat (technische) hobbels te nemen, maar de belemmeringen om tot een Werkorganisatie Voorne (WOV) te komen hebben vooral te maken met onduidelijkheden over het vervolgproces, persoonlijke relaties, verhoudingen en belangen, concludeerde Marc Pothast, kwartiermaker van de WOV, afgelopen oktober in zijn rapportage. ‘Na het zomerreces is geconstateerd dat het vertrouwen in elkaar en in het proces om tot een werkorganisatie te komen zeer laag is. Het doorzetten van het geplande traject gericht op een start per 1 januari 2019 was onverantwoord.’

Alleen Beek vertrekt
De gemeenteraad van Hellevoetsluis trok de stekker daarop uit de samenwerking tot woede van de gemeenten Brielle en Westvoorne. Opvallend is dat Rob Beek, gemeentesecretaris van Westvoorne, vlak voor Kerst wel zijn conclusies trekt uit het mislukken van de ambtelijke fusie door onderling wantrouwen in vooral de hogere ambtelijke lagen, terwijl de andere twee gemeentesecretarissen dat niet doen. Volgens de gemeente Brielle is er geen enkele reden de positie van de gemeentesecretaris aldaar ter discussie te stellen, aangezien zij pas sinds mei op haar plek zit en zich altijd constructief en positief heeft ingezet voor de ambtelijke fusie, tekende het AD op. In Hellevoetsluis zou de ambtelijk directeur geen aanstalten maken om op te stappen.

Wijziging ambtelijke top wenselijk
Beek wil hier verder ook niet in treden, zegt hij in een schriftelijke reactie aan Binnenlands Bestuur. ‘Ik heb besloten te vertrekken, natuurlijk in goed overleg met het college. Het past mij niet om aan te geven wat andere mensen moeten doen.’ Bij zijn aantreden was voor Beek de ambtelijke fusie drie jaar geleden de belangrijkste opdracht en ook de belangrijkste reden om de uitdaging aan te gaan. Het is de projectdirectie niet gelukt om de WOV tot stand te brengen, waardoor de Westvoornse ambtelijke organisatie nog een tijd zelfstandig moet blijven functioneren en er een nieuwe weg naar samenwerking moet worden gevonden. ‘Om hieraan vorm en inhoud te geven is tijd en ruimte nodig. Voor beide processen is wijziging van de ambtelijke top wenselijk’, verklaart Beek zijn vertrek verder.

Verschil van inzicht
Het gaat volgens Beek in dit proces niet om falen, maar om ‘gezamenlijk een drempel overgaan’. ‘De verantwoordelijkheid ligt in een dergelijk proces niet bij één persoon maar bij meerdere personen en instanties/organen.’ Op de vraag of hij het diepe wantrouwen tussen de ambtelijke toppen van de drie gemeenten kan onderschrijven antwoordt Beek dat er verschil van inzicht was in hoe om te gaan met een organisatieverandering. ‘Dit is mede oorzaak voor het niet slagen van de ambtelijke fusie.’ Volgens hem heeft het aan inzet van medewerkers van hoog tot laag niet ontbroken. Maar het is niet alleen aan leidinggevenden te wijten dat het project is mislukt. ‘Verschil in visie op verandering kan je niet zomaar bij enkele personen neer leggen.’

Geen weggegooid geld
Volgens een schatting van kwartiermaker Pothast heeft het mislukte project ruim 5 miljoen euro gekost. Dat is niet allemaal weggegooid geld, aldus Beek. ‘Een deel hiervan betreft investeringen waar, ondanks het niet doorgaan van de ambtelijke fusie, gewoon gebruik van wordt gemaakt. Er wordt al op verschillende onderdelen samengewerkt tussen de gemeenten op Voorne.’ Hoe een vernieuwde samenwerking vorm moet krijgen zal binnenkort aan bod komen in de gemeenteraad van Westvoorne en Hellevoetsluis. Brielle onderschrijft het advies van Pothast om een ‘slapende’ gemeenschappelijke regeling voorlopig te behouden. Wanneer Beek vertrekt is nog onbekend.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rood hesje (standaard zeurder) op
@Spijker: Dom is vooral iemand die de geografische kennis van Nederland niet machtig is en na daar op gewezen te zijn, dat probeert te verdoezelen.
Door J.C. van Leeuwen (afdelingsmanager) op
Terecht: falen is wegwezen!
Door Spijker (n.v.t.) op
@Kees van Dam. Dom zijn mensen, die niet (kunnen) samenwerken of ze nou in Zeeland, Zuid-Holland of elders wonen.
Door Kees van Dam op
Wat is Spijker een geweldige dombo. Geen idee waar het over gaat maar wel een mening hebben. En dan ook nog op geleerd basis van zijn "ervaring".
Door Spijker (n.v.t.) op
@Van Domburg. Links om of rechts om: ze kunnen gewoon niet samenwerken leert mijn ervaring: niet in Zeeland en ook niet in de aangrenzende gemeenten in Zuid-Holland. Dat is toch niet zo ingewikkeld Van Domburg?
Door van Domburg (nvt) op
Spijker, onnavolgbare redenatie
Door Spijker (n.v.t.) op
@Van Domburg. Voor aangrenzende gemeenten geldt dus hetzelfde.
Door van domburg (n.v.t.) op
Reactie op Spijker : kijk eens op de kaart van Nederland,
hoe graag deze mensen ook bij Zeeland zouden horen het is tot nu tor nog steeds Zuid HOLLAND.
Door Spijker (n.v.t.) op
Geen onbekend verschijnsel dat Zeeuwen slecht kunnen samenwerken om één doel te bereiken.