Uitzonderingen
Het bestuur van de provincie, het college van Gedeputeerde Staten (GS), blijkt voor oud-bestuurders regelmatig uitzonderingen te maken op de regels over aanbestedingen. Het college heeft deze bevoegdheid. Er zijn geen regels geschonden. Maar juist bij de opdrachtverlening aan dergelijke personen zou zoveel mogelijk uit moeten worden gegaan van het vragen van meerdere offertes, vindt de minister. Als GS dan toch een uitzondering willen maken, dan zouden de afwegingen extra goed onderbouwd en volstrekt helder moeten zijn.

 

Transparanter

In een reactie laten Gedeputeerde Staten van Limburg weten dat zij hun beleid hebben aangepast, waardoor het transparanter is geworden. Daarbij merkt het college op ook voordelen te zien in het geven van opdrachten aan oud-bestuurders omdat daardoor de wachtgelduitkeringen waar ze recht op hebben, kunnen worden beperkt. (ANP)