of 59854 LinkedIn

Minimale norm voor griffie nodig

Er moet een norm komen voor een minimale omvang van elke griffie. Elke griffie moet in ieder geval een griffier, een plaatsvervangend griffer/raadsadviseur en een administratieve ondersteuner omvatten. Een motie van die strekking is vrijdag op het jaarcongres van de griffiers met ruim 80 procent aangenomen.

Door de toegenomen gemeentelijke taken en versplintering in de raad is de werkdruk van raadsleden gestegen en daarmee de behoefte aan ondersteuning en advisering toegnomen, stellen de griffiers. Er moet daarom een norm komen voor een minimale omvang van elke griffie.

Motie

Elke griffie moet in ieder geval een griffier, een plaatsvervangend griffer/raadsadviseur en een administratieve ondersteuner omvatten. Een motie van die strekking is vrijdag op het jaarcongres van de griffiers met ruim 80 procent aangenomen. ‘Een sterk lokaal bestuur en een vitale lokale democratie vragen om goed toegeruste griffiers, die investeren in de eigen ontwikkeling en professionalisering’, aldus de motie. En ‘goede ondersteuning van volksvertegenwoordigers wat mag kosten.’  

 

2,85 fte

De gemiddelde bezetting op een griffie bedraagt nu 2,85 fte. Veel kleine en middelgrote gemeenten zitten daar onder, zoals Olst-Wijhe en Staphorst. Beide gemeenteraden tellen 17 zetels. Olst-Wijhe heeft een griffie met een bezetting van 1,38 fte en Staphorst kent een bezetting van 1,67 fte. De griffiers van deze gemeenten waren initiatiefnemer van de motie.

 

Bestuurlijke slagkracht 

Omdat veel gemeenten een (te) krappe bezetting op de griffie hebben, komen veel griffiers onvoldoende toe aan hun adviserende en strategische taken. De geringe uitgaven aan de griffie kunnen leiden tot een mindere kennispositie van de raad en daarmee diens bestuurlijke slagkracht.

 

Drie functies

‘Je hebt verschillende mensen met verschillende kwaliteiten nodig’, verduidelijkt Hester Tjalma namens de griffiers. De leden wilden niet een in fte’s vertaald minimale norm vastleggen, maar de drie functies moeten in elke griffie vertegenwoordigd zijn, zo vinden de griffiers.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Reageerder op
Geen idee wat ‘Jan’ in het dagelijks leven doet, maar op voorhand het meest nutteloze wat je je kunt voorstellen. Zoiets als potlodenslijper bij de afdeling Azijnpissen.
Door Spijker (n.v.t.) op
1. Griffiers en hun medewerkers hebben ook een adviserende taak richting raadsleden. Daar moeten raadsleden dan wel van gebruik maken.
2. Het aantal benodigde fte's op een griffie is niet met een schaartje te knippen. Dit is helemaal afhankelijk van de instelling van gemeenteraden zelf (activiteiten, elan, aantal projecten e.d.).
Door Jan op
Houd toch op met te beweren dat een griifie goed kan functioneren met een bezetting van minimaal 3 personen. Voor een goede inhoudelijke ondersteuning van de raad zou je voor elke beleidsambtenaar een raadsadviseur moeten hebben met dezelfde kennis. Onbetaalbaar natuurlijk. Daarom blijft de griffie, ondanks de mooie woorden van velen die daar hun baan hebben, niet meer dan een doorgeefstation met notuleerfunctie. Dat is gewoon realiteit, in elke gemeente. Iedereen die anders verkondigt, vertelt een moderne versie van het sprookje "De nieuwe kleren van de keizer".
Door Toine Goossens op
Opmerkelijk de reacties dat het wel goed zit met de raadsleden. Ja, zijn doen uitermate hun best, en ja, zij zijn zeer serieus met hun verantwoordelijkheid bezig. Maar aan professionele ondersteuning in hun werk ontbreekt het volledig.

De breedte en diepgang van het werk van raadsleden is sterk toegenomen. Zij staan continue onder druk om goed te begrijpen wat er speelt en welke de gevolgen van besluiten zijn.. Dat maakt hen afhankelijk van kennisvoorsprong van ambtenaren die er iets door willen drukken.
De grote doorloopsnelheid van elkaar opvolgende raadsleden maakt het er niet beter op. Evenmin de onervarenheid van het merendeel van, niet van school komende, fractiemedewerkers.

Dat tast de kwaliteit en de integriteit van de bestuurlijke besluitvorming aan. Terecht dat griffiers hier een punt van maken. Of dat een juiste oplossing is, is de vraag. We kunnen van het raadslidmaatschap ook een full time baan maken.

Raadsleden draaien met alle winden van hun aanhang mee en profileren zich door bagatel besluiten te nemen waarmee zo veel in de media kunnen scoren.

Zo vliegen verboden op het oplaten van ballonnen, op het verbannen van snorscooters naar de rijbaan, op het verbod om te roken in het openbaar, op het verbod op vlees om meer gezondheid te bereiken, op het racisme dat Zwarte Piet heet, je om de oren.

Het resultaat is dat bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgehitst. Opgehitst om aan niet onderbouwde vage gevoelens meer waarde toe te kennen dan de werkelijkheid.
Het is inmiddels niet meer alleen een strijd tussen hoog versus laag opgeleid, en tussen hoog versus laag inkomen, maar nu ook tussen de Randstad en de periferie (sic).

Terwijl de Randstad bol staat van kenniswerkers, daalt daar het niveau van de bestuurlijke besluitvorming. Gevoel en drammen gaan boven kennis. Gaan we zo door, dan staan ook ons Trump en Johnson te wachten.

Links populisme lokt recht populisme uit.
Door Sjaak (Griffier) op
'Praktijkmensen zien echter de werkelijkheid: de griffie is ondeskundig op vrijwel alle beleidsterreinen en is slechts een vertragend tussenstation', schrijft Jan.
Waar hij deze 'wijsheid' vandaan haalt...? Hetzelfde kan door griffiers worden beweerd over vele wethouders, gemeentesecretarissen en hun ambtenaren, met name juristen. Maar dat doen zij niet, omdat zij wél op een fatsoenlijke manier communiceren en niet minachtend over anderen praten.
Door Bernadette Jansen (Griffier) op
Ik wil graag nog reageren op de vraag van Criticaster: "Kent iemand een griffier die voorstellen van college aan raad op inhoudelijkheid en of onvolledigheid beziet en daarmee het besluitvormingsproces beïnvloedt?" In onze driehoek (burgemeester, secretaris en griffier) bespreken we regelmatig hoe de informatie en adviezen beter kunnen, opdat de best mogelijke besluiten worden genomen. Dat betekent ook dat ik weleens vragen stel of opmerkingen maak over raadsvoorstellen; en de secretaris heeft het vertrouwen gekregen van het college om naar aanleiding daarvan voorstellen eventueel aan te passen. Maar het voorstel blijft uiteraard de verantwoordelijkheid van het college.
Mocht je zelf willen weten hoe dat werkt, ben je van harte welkom in Voorst!
Door Arjan op
@Jan @Criticaster
Jammer dat jullie zo'n negatief beeld en blijkbaar ervaringen hebben met een griffie. Anderzijds getuigt jullie reactie niet van veel kennis over het duale stelsel. Ook zijn jullie negatief over volksvertegenwoordigers. Die worden verkozen door onze inwoners en hebben daarmee democratische legitimiteit.
Vanzelfsprekend zijn er goede inhoudelijke vakambtenaren die prima kunnen aangeven wat er goed en niet goed is aan een raadsvoorstel. Maar doen ze dat ook? De raadsvoorstellen hebben een groot gehalte van: "wij van wc-eend adviseren wc-eend". Jan en criticaster: wen gewoon eens aan de griffie. Criticaster: als juridisch adviseur mag je eindelijk wel eens beter weten hoe een democratisch bestel werkt.
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
Onvoorstelbaar dat bij gemeenten nog ambtenaren zijn zoals Jan en Criticaster die nog leven in de periode van vóór 2002. in 17 jaar tijd hebben ze ogen en oren alleen maar dicht gehouden. Ze geven er blijk van geen greintje te hebben meegekregen van de invoering van het dualisme en de betekenis daarvan. Tijd om zelf een goed heenkomen te zoeken. Maar misschien stellen de beide heren zich tot doel als juridisch adviseur op alles wat met de raad te maken heeft kritiek te leveren.
Door Jan op
Uiteraard denken een griffier en een raadsadviseur er anders over. Het is tenslotte hun baan waarop kritiek geleverd wordt. Praktijkmensen zien echter de werkelijkheid: de griffie is ondeskundig op vrijwel alle beleidsterreinen en is slechts een vertragend tussenstation. En voor de rest notuleert de griffie raads- en commissievergaderingen en organiseert cursussen voor raadsleden. Big deal!
Door Barbeltje (Raadsadviseur) op
@criticaster en @Jan; ben wel zeer benieuwd bij welke gemeente jullie werken als jullie griffie alleen met papieren schuift. Beiden hebben duidelijk geen benul wat er bij een normaal functionerende griffie gebeurt. Met alleen een motietje in elkaar zetten breng je geen raad in positie. En daarbij is de ene raad nu eenmaal ook ambitieuzer dan de andere. Misschien hebben die gemeenten wel een raad, die weinig of geen ambitie heeft. Ik zou in elk geval niet graag juridisch advies krijgen van criticaster.