of 59318 LinkedIn

Minder rechten voor zieke asielzoeker

Asielzoekers kunnen voortaan op vrijwillige basis een medische controle ondergaan die vooraf gaat aan de asielprocedure. Daardoor kan medische informatie die van belang is voor de asielprocedure direct worden meegenomen. Of eventuele medische problematiek leidt tot een verblijfsvergunning, kan straks tegelijk met de asielprocedure worden beoordeeld.
3 reacties
Asielzoekers kunnen voortaan op vrijwillige basis een medische controle ondergaan die vooraf gaat aan de asielprocedure. Daardoor kan medische informatie die van belang is voor de asielprocedure direct worden meegenomen. Of eventuele medische problematiek leidt tot een verblijfsvergunning, kan straks tegelijk met de asielprocedure worden beoordeeld.
Minder op straat 
Hierdoor zullen minder vreemdelingen (ex-asielzoekers) met medische problematiek op straat komen te staan. Na het afwijzen van een asielverzoek kunnen veel van hen namelijks nergens terecht  terwijl hun aanvraag tot verblijf op medische gronden in behandeling is. Dat is het voorstel van staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer. VluchtelingenWerk Nederland vindt dit 'heel verstandig'. 

Psychische problemen 
In de huidige situatie lopen met name asielzoekers met psychische problemen het risico dat hun asielverzoek ten onrechte wordt afgewezen. Zij hebben in het algemeen moeite hun verhaal coherent en consistent te vertellen - de criteria van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan de hand waarvan ze asielverzoeken beoordeelt. 'De medische controle is dan ook nodig om te komen tot een zorgvuldigere behandeling van de asielverzoeken. We pleiten er al jaren voor en zijn blij met het voorstel van Albayrak', zegt Trees Wijn van VluchtelingenWerk.

Behandeling
Vluchtelingenwerk is niet te spreken over het voorstel van Albayrak om vreemdelingen die op medische gronden in Nederland mogen verblijven, geen langdurige verblijfsvergunning meer te geven. Als de noodzakelijke behandeling van hun ziekte lang duurt, kunnen ze momenteel een verblijfsvergunning krijgen die recht geeft op een woning en een uitkering. Na drie jaar kan de tijdelijke verblijfsvergunning worden omgezet in een permanente.

Zakgeld
Voortaan vallen zij het eerste jaar onder artikel 64 van de Vreemdelingenwet, wat inhoudt dat hun uitzetting wordt uitgesteld op medische gronden. Ze hebben gedurende een jaar recht op opvang in een asielzoekerscentrum, medische zorg en wat zakgeld. Na dat jaar wordt gekeken of het volgende jaar wel sprake kan zijn van uitzetting. Als dat niet zo is, kan alleen onder bepaalde voorwaarden een medische verblijfsvergunning worden verstrekt. Hoe die voorwaarden luiden, is nog onduidelijk. Wijn: 'Je kunt mensen die ernstig ziek zijn niet langdurig opvangen in een asielzoekerscentrum. Dat is niet ingericht op mensen die vaak gecompliceerde medische zorg nodig hebben.'
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door W. Wilkens (schrijvende) op
@ brontsema

Dat is het probleem juist!
Ik heb het inderdaad niet goed begrepen. Dat laat ik aan anderen over.
Door piet brontsema (org. adviseur) op
mijn voorganger heeft het kennelijk niet helemaal begrepen, evenals de koppenmaker bij BB
Door W. Wilkens (schrijvende) op
Een heel goed voorstel van onze sociaal-democrate!
Zieke mensen horen nu eenmaal niet in het rijke West-Europa thuis, maar dienen aan de grens te worden teruggestuurd.