of 60195 LinkedIn

Minder concurrentiemogelijkheden voor overheden

Met een algemeen belangbesluit een uitzondering maken op de Wet markt en overheid wordt voor gemeenten een stuk lastiger. Het kabinet werkt aan een wetswijziging met regels waardoor overheden moeilijker kunnen concurreren met het bedrijfsleven. Ondernemers krijgen bijvoorbeeld meer inspraak als een gemeente een algemeen belangbesluit neemt.

Het kabinet werkt aan een wetswijziging met regels die het overheden moeilijker maken om te concurreren met het bedrijfsleven. Met een algemeen belangbesluit een uitzondering maken op de Wet markt en overheid wordt daarmee voor gemeenten lastiger. Ondernemers krijgen bijvoorbeeld meer inspraak als een gemeente een dergelijk besluit neemt.

Initiatiefwet

Ondernemers waren al lange tijd kritisch op de werking van de wet markt en overheid. Daarop kondigden Kamerleden Erik Ziengs (VVD) en Kees Verhoeven afgelopen week een initiatiefwet aan om te regelen dat overheden minder gemakkelijk kunnen concurreren met het bedrijfsleven. De evaluatie van de wet liet immers erg lang op zich wachten en de Kamerleden wilden de initiatiefwet nog voor het zomerreces indienen. Vandaag heeft de ministerraad op voorstel van minister Kamp ingestemd met inperking van de mogelijkheden van overheden om een uitzondering te maken op de wet.

 

Ondernemers niet onnodig hinderen

‘De overheid moet ondernemers de ruimte geven, en zeker niet onnodig hinderen. De Wet markt en overheid is bedoeld om het bedrijfsleven tegen oneerlijke concurrentie te beschermen, en die gaan we nu verder aanscherpen. Zo voorkomen we dat een ondernemer door de overheid uit de markt wordt gedrukt’, aldus Kamp. Eén van de gedragsregels in de huidige wet is dat een overheid de marktactiviteit niet onder de kostprijs mag aanbieden. Maar als overheden in het algemeen belang een uitzondering op de wet maken, gelden die gedragsregels  niet. Een overheid kan dan beneden de kostprijs jachthavens exploiteren om het toerisme te promoten of een sporthal verhuren om de sportparticipatie te vergroten.

 

Uitzondering te gemakkelijk gemaakt

Uit de evaluatie van de Wet markt en overheid door onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat overheden veel gebruikmaken van de algemeen belanguitzondering. Daarbij is de motivering van overheden voor de uitzondering vaak onvoldoende. Ook besteden overheden weinig aandacht aan nadelige effecten voor ondernemers en worden die niet goed betrokken wanneer een overheid de uitzondering op de wet wil toepassen. De aangekondigde wetswijziging wordt naar verwachting begin 2017 voor advies aan de Raad van State aangeboden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
Ja hoor, het bedrijfsleven is altijd goedkoper en beter dan de overheid. Wie gelooft dat nog na de doorgeslagen liberalisering van de afgelopen jaren? Denk aan de zorgverzekeringen, het openbaar vervoer, de briefpost etc.
Door doeterniettoe (-) op
Gaat dit ook gelden voor stichtingen of werkbedrijven door door een gemeente zijn opgericht om mensen in de bijstand werk te geven? Hierdoor wordt namelijk ook redelijk veel werk van de markt verdrongen (maar, het is niet de gemeente die dat doet...)
Door Frank Zuylen (gepensioneerd) op
Dient deze wetswijziging het algemeen belang of gaat het enkel en alleen om het belang van het bedrijfsleven?
Ik kan me goed voorstellen dat bepaalde diensten hierdoor duurder worden. De burgers draaien uiteindelijk toch voor de kosten op, terwijl het bedrijfsleven er garen bij spint.
Door de jong op
En kunnen we dan ook een wet krijgen die het voor lokale politici een stuk moeilijker maakt om allerlei cadeautjes aan ondernemers uit te delen: garantiestellingen, leningen tegen zachte voorwaarden, bijna gratis grond e.d. Slechts de bijstandsregeling voor zelfstandigen en meer niet. Ondernemers in nood weten de weg ook wel te vinden naar de overheid en dan is ineens alles wat ze doen ook in het algemeen belang. Die Europese regels tegen ongeoorloofde staatssteun zijn ingewikkeld en daardoor simpel te omzeilen en onder de 100.000 euro mag eigenlijk alles.
Door Herman Nijskens op
Helemaal mee eens.
In onze gemeente was het voor de meerderheid van de gemeenteraad slechts een pennenstreek.
Door juist de markt de kansen te geven kan de gemeente beter regisseren op haar doelen in plaats van ondernemer spelen. Ondernemers kunnen hun risico's afwegen en marktconforme tarieven hanteren zonder weggeconcurreerd te worden door de gemeente.