of 63372 LinkedIn

Miljoenen voor nieuwe regiodeals

Voor nieuwe Regio Deals heeft het rijk 180 miljoen euro beschikbaar gesteld. Regio’s die zich voor economische, sociale en ecologische opgaven gesteld zien, kunnen vanaf nu tot 1 december een voorstel indienen.

Het rijk heeft 180 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuwe Regio Deals. In de Regio Deals werken rijk en een regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid, leren en recreëren te vergroten.

Meervoudige problematiek

Regio’s die zich voor economische, sociale en ecologische opgaven gesteld zien, kunnen vanaf nu tot 1 december een voorstel indienen. Het kan gaan om bevolkingsdaling waardoor beschikbaarheid en kwaliteit van voorzieningen onder druk komen te staan. ‘Andere regio’s hebben te maken met een meervoudige problematiek van hoge werkloosheid, toenemende onveiligheid en afnemende sociale cohesie. Weer andere regio’s hebben positieve economische groeicijfers, maar worden geconfronteerd met uitdagingen om hun economie circulair te maken en om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering, waardoor de leefbaarheid van het gebied afneemt of verdere ontwikkeling geremd wordt’, schrijven de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Brede welvaart

Met de Regio Deals wil het kabinet ‘de eigen kracht van een gebied benutten en in partnerschap deze helpen te versterken’, aldus de ministers in hun Kamerbrief. Het is de derde keer dat het kabinet miljoenen beschikbaar stelt om de brede welvaart in Nederland te versterken. Vanuit de eerste en tweede tranche van de Regio Deals wordt in zestien regio’s door verschillende partijen – zoals overheden, kennisinstellingen, bedrijven en bewoners – samengewerkt aan regionale opgaven.

 

Cofinanciering

De tweede tranche leverde 88 regionale voorstellen op. Uiteindelijk werden 12 voorstellen gehonoreerd. Bij de selectie van voorstellen van de nu opengestelde ronde wordt vooral gekeken naar de bijdrage aan de brede welvaart, de meervoudigheid van de regionale opgaven, de integrale aanpak, de beschikbaarheid van de cofinanciering, de governance en de uitvoeringskracht in de regio en of de concrete te verwachten resultaten binnen de periode 2020-2022 kunnen worden bereikt. Er wordt daarnaast gekeken naar een evenwichtige verdeling over het land een rekening gehouden met de projecten die vanuit de vorige twee tranches van de Regio Deals zijn gestart. Begin volgend jaar wordt bekend gemaakt welke voorstellen tot Regio Deals kunnen worden uitgewerkt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
Gewoon terugstorten als terugbetaling op de € 27 miljard geroofde inhoud van het ABP. 15 jaar dit bedragje en er overleeft nog een pensionado.
Door Bertduss (Kennert) op
Zogenaamde onbestemde middelen worden door het rijk uit het gemeentefonds genomen (jaarlijkse korting apparaatskosten €985 miljoen). En het rijk maakt er vervolgens bestemde middelen van en gaat er sinterklaas mee spelen richting de (niet gekozen) regio's. Man man man.....Ik vind hier wat van.

Vacatures

Van onze partners