of 65101 LinkedIn

Middengroep gaat extra huur betalen

Het kabinet streeft naar een vrijere woningmarkt en heeft vooral veranderingen voor de sociale huursector in petto. Midden- en hogere inkomensgroepen in goedkopere woningen gaan meer betalen.
Het kabinet streeft naar een vrijere woningmarkt en heeft vooral veranderingen voor de sociale huursector in petto. Midden- en hogere inkomensgroepen in goedkopere woningen gaan meer betalen.

Huurverhoging
De in het regeerakkoord aangekondigde veranderingen voor de woningmarkt hebben vooral betrekking op de sociale huursector. Huishoudens met een inkomen tot 43.000 euro krijgen te maken met een gematigde huurverhoging. In het regeerakkoord wordt melding gemaakt van huurverhogingen van niet meer dan de inflatie.

5 procent
Hogere inkomensgroepen (+43.000 euro) krijgen te maken met een toeslag van 5 procent bovenop de op inflatie gebaseerde verhoging. Dit om te ‘bevorderen’ dat zij hun huurwoning verlaten en sneller doorstromen naar een koopwoning. Huurders krijgen het recht om hun woning ‘tegen een redelijke prijs’ te kopen.

Strenger toezicht
Corporaties komen onder strenger toezicht te staan van de nog op te richten Woonautoriteit. Daarnaast worden voorstellen aangekondigd om het functioneren van corporaties als maatschappelijke ondernemingen scherper af te bakenen.
De hypotheekrenteaftrek blijft - zoals verwacht - onaangetast. Het kabinet wil bouwen in het Groene Hart makkelijker maken. Ook moet het voor particulieren makkelijker worden om zelf te bouwen (particulier opdrachtgeverschap).

Vogelaarheffing afgeschaft
De Vogelaarheffing - de heffing die corporaties opbrengen voor het financieren van krachtwijkenbeleid - wordt afgeschaft. Deze heffing was door ex-minister Vogelaar (Wijken) in het leven geroepen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door yara op
Wie heeft er enig idee hoe ze de 5% boete willen berekenen ?

Berekenen ze elk jaar de sociale huur + inflatie en boete 5% ?
Ze bekijken elk jaar het inkomen en anders krijg je andere huurprijzen.

Of gaat de boete over de huur van de scheefwoner.
Dus elk jaar 1.3 % + 5% boven de scheefhuurdershuur.
Dan krijg je boete op boete !

Stijging van ongeveer €30,= maandeljks voor de 1e 10 jaar maar dan gaat het hard.Door Bob (ICT-er) op
Ik woon in een sociale huurwoning in Amsterdam waarvoor ik eigenlijk teveel verdien. Ik zou deze graag kopen, maar de corporatie verkoopt deze niet. Ik woon in de Pijp vlakbij de Albert Cuyp en dat is een buurt waar ik graag wil blijven. De woningen die de Amsterdamse corporaties wel verkopen of vrije sector verhuurt staan alle in buurten waar je niet wilt zitten (zoals Amsterdam Zuid-Oost bv). Er zijn er geen te vinden in buurten als Oud-Zuid of het Centrum. Ik hoop dat de regering op één of andere manier kan afdwingen dat de coproraties hun woningen te koop aan MOETEN bieden aan verhuurders.
Als dit niet zo is zit je met een middeninkomen gewoon klem: aan de ene kant proberen ze je te laten doorstromen omdat je in een te goedkope woning woont, maar aan de andere kant is er geen (betaalbare) vrije sector woning beschikbaar in de buurten waar je wonen wilt. Ja wat moet je dan? Ik wil best wel 300 euro per maand meer huur betalen maar dan moet er wel aanbod genoeg zijn of anders mogelijkheid kopen.
Door Wouter op
Hoezo doorstromen naar een koopwoning als je al 50+ bent en pas een paar jaar € 33.000+ verdient (na jaren werkloos te zijn geweest of tijdelijke banen hebt gehad.

Nu verdien ik inderdaad meer dan €33.000, maar door een matige pensioenopbouw zal dat na mijn pensionering met meer dan €10.000 per jaar kelderen. Dan trek ik het echt niet meer in een woning op de vrije markt. Krijg ik dan weer per direct een sociale huurwoning?

Bij mij in de regio begint de huur van een woning op de vrije markt bij €900!! Dat is toch niet te betalen? Dat is voor de rijkeren die hun koopwoning (na jaren van hypotheekrenteaftrek) op hun oudere dag hebben verkocht. Dat is pas een aantrekkelijke markt voor de projectontwikkelaars.

Het voelt nu als "oprotten maar en zoek het verder maar uit". Het voelt verschrikkelijk onrechtvaardig om zo maar zonder nuance als scheefhuurder te worden bestempeld.


Wouter


Door yara (n.v.t.) op
De woningprijzen zijn veel te hoog door de enorme grondprijzen. Grond wordt door projektontwikkelaars goedkoop opgekocht om vervolgens duur te verkopen ... hier wordt niks tegen gedaan ! Dan worden goedkope huurwoningen gesloopt er komen géén goedkope huurwoningen voor terug. Daarom zit de huizenmarkt op slot !

De meeste huidige scheefhuurders schieten met hun inkomen tekort om een gelijkwaardige woning te kopen die zij huren ( 4x inkomen=hypotheek) . Deze scheefhuurders wonen niks voor niks scheef. Hun NETTO inkomen is niet toereikend voor hoge woonlasten. De scheefhuurders krijgen geen subsidie's, toeslagen e.d. Moeten zij dan naar een goedkoop flatje omdat een uitkeringgerechtigde HET RECHT HEEFT OM FATSOENLIJK TE WONEN ???

De scheefhuurders voldeden op het moment van het tekenen van het huurcontract aan de sociale inkomennorm.
Er staat niet vermeldt in dat huurcontract dat als je inkomen hoger wordt in de loop der jaren , je veel moet betalen of op de koopmarkt begeven.

Hoe zit het dan met de bewoners die een woning toegewezen hebben gekregen met een bepaald gezinssamenstelling, gaat het voor hun worden ... kids te deur uit, woning uit ?
En hoe zit het met de Sociale kopers, worden hun inkomens ook getoets of deze nog wel juist is ?

Europa kan dan wel willen dat de sociale huurwoningen voor de inkomens zijn onder de € 34000,= aan inkomen.
Europa één !!!

Laten we ons Nederlandse belastingstelsel ook aan Europa koppelen ... Europa één !
Wij zijn het enige land met enorm veel belastingen; wegenbelasting, brandstofaccijns, overdrachtsbelasting, onroerendgoedbelasting ... teveel om op te noemen.
Je hoeft hier maar een scheet te laten of er wordt accijns geheven.


Door Ab op
Als ik het goed begrepen heb, worden de huren niet alleen voor de 'middeninkomens' sneller verhoogd, maar wordt voor alle woningen het puntenstelsel aangepast. D.w.z dat in schaarstegebieden (lees: de Randstad) alle woningen er 25punten bijkrijgen, dat is in ieder geval meer dan 100 euro per maand. Dat is dus een maatregel die voor iedereen geldt, ongeacht inkomen. Een deel van de woningen komt hiermee ook boven de liberalisatiegrens, waarmee de verhuurder helemaal zelf mag vragen wat hij wil. Dat betekend bijvoorbeeld voor woningen in gewilde wijken in Amsterdam dat een huur van nu 600 euro, verhoogd kan worden tot 1500 euro (wat expats er bereid zijn voor te betalen). Kortom een slechts maatregel, waarmee de schaarste op de huurmarkt nog groter zal worden, en de doorstroming zeker niet wordt bevorderd.
Vraag: Is er overigens al iets meer bekend, hoe die puntenverhoging in zijn werk gaat, of de rest van de Wet Woningwaardering wel blijft gelden, etc.??
Door Denise op
Wij zijn scheefhuurders geworden door hard werken.

De huizenprijzen waren in de loop der jaren zo hoog dat wij niet de sprong genomen hebben om te kopen.

Ons huurhuis hebben we verbouwd en hebben hier ons sociaal leven opgebouwd
.
Een soortgelijke koopwoning zouden wij gezien ons salaris misschien wel kunnen financieren bij de bank ( dat is de vraag ?) maar gezien onze LEEFTIJD ( hypotheek is gebaseerd op 30 jaar ) moeten wij dan krom liggen voor ons koophuis.

Is er rekening gehouden dat de scheefhuurders naast een bepaald inkomen ook een bepaalde leeftijd kan hebben dat zij op de koopmarkt heel hoge hypotheeklasten gaan betalen ?
Door Ex-Amsterdamse op
Toen ik in 2000 mijn (sociale) huurwoning in Amsterdam betrok, viel ik met mijn inkomen, ik werkte net een half jaar, onder de inkomensgrens. Na een aantal jaren gewoond te hebben op 32 m2 wilde ik graag verhuizen, niet alleen omdat ik graag een grotere woning wilde, maar ook omdat ik inmiddels 'scheefwoner' was geworden en dat niet vond kunnen. Maar waar moest ik heen? In je eentje iets kopen in Amsterdam was en is praktisch onmogelijk en via het huurstelsel doorstromen naar een meer passende woning ook. Ik ben dus maar naar Den Haag verhuisd...
Wellicht dat de nieuwe regering ook een oplossing voor dit soort situaties kan bedenken?
Door Scheefwoner op
Raar genoeg kan ik mijn huurwoning kopen van de corporatie en zou qua hypotheeklasten lager uitkomen dan mijn huidige huur die volgens de berichtgeving juist omhoog zou moeten. Ik wil de woning helemaal niet kopen aangezien de buurt flink verpaupert en de corporatie al jaren minimaal onderhoud uitvoert . Daarnaast krijg ik de benodige hypotheek niet eens rond door een forse studieschuld. Een andere (duurdere) huurwoning is ook geen optie aangezien ik te weinig woonduur heb.
Kortom ik mag straks de rekening gaan betalen van falend beleid.

Door Dik (huurder) op
Ik zou graag een huis willen kopen. Ik ben alleenstaand en woon in regio amsterdam. Het is bijna onmogelijk om een huis te kopen. wel wordt ik nu geconfronteerd met een huursverhoging van 5%+inflatie. Ik sta met de rug tegen de muur!
Door Verhillen op
Hoe zit het eigenlijk met de vrijheid van mensen om zelf hun inkomen te besteden zoals ze willen? De een kiest voor klein wonen en een grote auto, de ander voor groot wonen en een kleine auto. Marktconform? We weten toch allang dat de markt aan elkaar hangt van leugens en oneerlijkheden. Je kunt beter in heel Nederland redelijke huurprijzen vaststellen voor alle woningen, gewoon op basis van de vierkante meters woonoppervlak en met als anker het modale inkomen (de WOZ-waarde heeft namelijk niks te maken met de noodzaak van mensen om te wonen). Bijvoorbeeld: iemand met een modaal inkomen moet een driekamerwoning kunnen huren voor een derde van zijn netto inkomen.
Staan er dan huurwoningen leeg? Dan zegt dat iets over de buurt, over de woning of over de verhuurder, waar dan iets aan gedaan kan worden door de verhuurder. Eventueel financieel gestimuleerd door de overheid.
Weg met dat woekeren en met dat huisjesmelken.
Degenen die zelfs geen redelijke huur kunnen betalen, die kun je dan een inkomensafhankelijke woontoeslag geven. Maar dat moet een kleine minderheid van de huurders blijven. Het is nog altijd zo dat als je een redelijke huur niet meer kunt betalen, dan kun je in principe verhuizen naar iets kleiners. Bijvoorbeeld: een alleenstaande naar een tweekamerwoning, een stel naar een driekamerwoning, een gezin met een of twee kinderen naar een vierkamerwoning.
Wie graag de markt op wil en kan, die kan dan kopen, maar zonder HRA (afbouwen in vijftien jaar), want daar hebben alleen banken en veelverdieners met belastingsconstructies wat aan. Nu wordt iedere normale koper eerst gestraft met opgeblazen huizenprijzen en daarna nog een keer als hij z'n hypotheek netjes afbetaalt (want dan krijgt hij minder aftrek). Je moet de markt niet nog perverser maken door extra perverse prikkels in te bouwen. Die prikkels moet je gewoon afschaffen.

Vacatures

Van onze partners