of 65101 LinkedIn

Merendeel gemeenten vindt nieuwe cao-afspraken oké

© Shutterstock
© Shutterstock

Een ruime meerderheid van de gemeenten kan leven met het bereikte principeakkoord over een nieuwe cao gemeenten. Slechts 12 gemeenten stemden tegen in een door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gehouden ledenraadpleging

Van alle gemeenten brachten er 272 een stem uit. Eind januari besluit het VNG-bestuur of ze definitief een handtekening zet onder het principeakkoord dat in november 2021 tot stand kwam tussen de onderhandelaars van de gemeentelijke koepelorganisatie en de vakbonden. Een ruime meerderheid van de vakbondsleden (86 procent) stemde eind vorig jaar al in met het akkoord.

 

Extra vakantiedagen

Volgens het principeakkoord krijgen gemeenteambtenaren er 1,5 procent bij per 1 december 2021 en 2,4 procent per 1 april 2022. Die cao loopt tot 1 januari 2023. Daarnaast komt er een ‘bonus’ van 1200 euro bruto naar rato dienstverband die in de loop van 2022 (eenmalig) wordt uitgekeerd en een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag. Afgesproken is ook dat het minimumloon voor iedereen minimaal 14 euro wordt. Verder blijft de arbeidsongeschiktheidsregeling op drie jaar staan, zoals ook de na-wettelijke werkloosheidsuitkering blijft. Tot slot kunnen alle werknemers vanaf 1 januari 2022 gebruikmaken van verlofsparen en op 1 januari 2023 krijgen zij zes bovenwettelijke vakantiedagen extra. En er komt meer keuzevrijheid bij het inzetten van ouderschapsverlof.

 

Bezwaren

Door slechts een beperkt aantal gemeenten zijn op het stemformulier enkele bezwaren geuit, bijvoorbeeld tegen de harmonisatie van het bovenwettelijk verlof (15 gemeenten) en tegen het afgesproken aantal bovenwettelijke vakantiedagen en/of overgangsrecht (10 gemeenten). Een zevental gemeenten zet vraagtekens bij het effect van invoering van het minimumsalaris van 14 euro, terwijl vijf gemeenten zich keren tegen invoering van het spaarverlof.

De uitslag van de VNG-ledenraadpleging wordt op 19 januari eerst besproken door het College van Arbeidszaken, waarna het VNG-bestuur op donderdag 27 januari een beslissing neemt.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Pietje (HR) op
Niet alleen VNG leden maar ook een grote meerderheid van de bondsleden is akkoord Bas. Wat jij 'ze' noemt ben je dus vooral ook zelf :)
Door Bas (Adviseur) op
VNG leden vinden het prima dat de kwaliteit van gemeenteambtenaren verder achteruit holt. Goed personeel vertrekt. Goede vervangers zijn er nauwelijks.

Meer kwaliteitsverlies bereiken ze moeiteloos, dankzij zulke magere cao correcties. Nog nooit waren er zoveel vacatures, met een grote uittocht van bijna pensionado's in het vooruitzicht.

Dat bovenwettelijk verlofdagen worden geharmoniseerd is een farce. Welk niet bestaande probleem denken ze er mee op te lossen?

inflatie bedroeg tussen december 2020 en december 2021 6,16 %. De correctie december 2021 was 1,5%. (op jaarbasis 0,125 %)
Door Is wel zo op
Geef Pietje van PERSONEELSZAKEN serieus klagen over knippen en plakken?!
Door Frans Cincuenta (manager) op
De opmerkingen van Pietje worden wel degelijk gedeeld door derden waaronder ik. Het op de man spelen zoals in de opmerking over FIFA 2021 valt terug te lezen, kent een zeer hoog Wilders-gehalte. Ordinair, vulgair en tot een doel: op een kwetsende manier je gelijk proberen te verkrijgen. Is een remedie voor: negeren...
Door Bert Spierings (SZW medewerker) op
De mening van Pietje - wel fijn dat hij iedereen de maat neemt, maar zelf zijn echte naam en functie niet durft te vermelden - is net zo veel waard als de mijne. Overigens maakt Pietje het beleid niet. Ik zou me wat activistischer opstellen richting bonden en gemeentelijke werkgevers. De bonden die een jaar op hun handen hebben gezeten, en dan met z'on branhoutresultaat komen. Wat Pietje of hoe de beste man ook heten mag, zal me worst wezen. Maar die slappe houding van de bonden, gekoppeld aan de minachting van onze werkgevers is een veel ernstiger kwestie. En wanneer gaan de bonden onderhandelen over de CAO 2023. Eind oktober? Wat Pietje doet of laat interesseert me niet, wat de bonden en werkgevers doen - of beter gezegd, nalaten te doen - des te meer!
Door Pietje (HR) op
Jammer dat het ook hier radicaliseert en polariseert, inhoudelijk reageren zit er niet meer in. En uw kopieer en plaktechnieken zijn net als uw boomers collega's niet up to date, inmiddels is FIFA 2022 een feit.
Door Spijker (n.v.t.) op
Interessant is dan natuurlijk waarom de desbetreffende gemeenten tegen hebben gestemd. Overigens gaat de gemeenteambtenaren er t.o.v. de inflatieverwachtingen per 1 april 2022 minimaal ca. 1% structureel op achteruit.
Door Bertduss (Kennert) op
Pietje is fulltime trol op Twitter, hij is vergeten in te loggen..
Door Is wel zo op
En daar heb je Pietje weer. Pietje is zo'n kneus van HR die er al jaren niet in slaagt om gekwalificeerd personeel te werven. Pietje vindt het daarom best wel apart dat hij - ondanks zijn gebrek aan resultaten - nog steeds in dienst is én nog bovengemiddeld wordt betaald ook. Alleen is Pietje gaan denken alle andere mensen om hem heen óók niet functioneren. En omdat hij altijd zo vroeg naar huis gaat, denkt hij waarschijnlijk dat de rest ook wel voor vieren weg zal zijn.

HR. Voorheen heette dat gewoon personeelszaken. Zo'n geitenwollensokkenafdeling voor de toch wat minder getalenteerden. Maar ja, 'personeelszaken', dat klonk natuurlijk niet interessant genoeg voor de alfamannetjes met een vooropleiding HBO kunstgeschiedenis waarvan iedereen zich afvraagt wat ze in godsnaam de hele dag uitspoken - behoudens FIFA 2021. Heeft iemand ooit wel eens een pipo van HR gezien met zweet op z'n voorhoofd? Dat hij moet overwerken? Dat hij raadsvergaderingen tot diep in de nacht moet bijwonen? Nee hè?

0,12% Pietje, over 2021. Gelet op de inflatie zijn we er allemaal fors op achteruit gegaan.
Door Pietje (HR) op
Ruime salarisverhoging, behoud sociale zekerheden (3e ziektejaar, bovenwettelijke uitkeringen etc.) en afschaffing van discriminerende leeftijdsdagen. Een logisch ruime instemming.

Vacatures

Van onze partners