of 59082 LinkedIn

Meldkamer moet ook Fries spreken

De Ried fan de Fryske Beweging adviseert Ferd Crone, voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Nederland de meldkamer in het noorden meertalig te maken: medewerkers moeten Nederlands en Fries verstaan en spreken.

De meldkamer van Veiligheidsregio Noord-Nederland zou alles tweetalig moeten doen: in het Nederlands en in het Fries. Dat adviseert de Ried fan de Fryske Beweging, een belangenorganisatie voor de Friese taal en cultuur.

Nieuwe incidenten voorkomen
Het advies komt nadat er enkele incidenten en klachten waren over het slechte taalbeleid van de meldkamer. Op verzoek van burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Nederland, heeft de raad op een rijtje gezet hoe nieuwe incidenten kunnen worden voorkomen. Hiervoor heeft zij advies ingewonnen bij andere meertalige regio’s in Europa, zoals in Zwitserland, Wales en Brussel/België en tegelijk de uitgangspunten van de nieuwe Wet Gebruik Friese taal gebruikt.

Tweetalig in communicatie
De raad komt tot de conclusie dat drie punten moeten veranderen om de meldkamer geheel meertalig te krijgen. De website van de meldkamer zou tweetalig moeten worden evenals de communicatie naar de burger toe via sociale media. Dat geldt voor alle hulpdiensten, dus zowel brandweer als politie en ambulancediensten. Verder zou de meldkamer meertalig “operators” in dienst moeten hebben die meteen duidelijk maken dat zij beide talen spreken en kunnen verstaan. Ook een eventueel keuzemenu zou meertalig moeten zijn.

Cursussen in Friese taal
De telefoonoperators moeten dan natuurlijk wel de taal machtig zijn en daar zou in cursussen extra aandacht moeten worden besteed. Ook bij de rekrutering van nieuw personeel zou hier in de functie-eisen rekening mee moeten worden gehouden. Dat zou betekenen dat ook Groningse en Drentse medewerkers Fries zouden moeten kunnen verstaan en spreken. De raad hoopt dat burgemeester Crone de aanbevelingen meeneemt in een overleg over de meldkamers met minister Opstelten.

Met meerdere partijen over spreken
Zelf kan Crone dinsdag niet reageren op het advies. Ook de korpsleiding Noord-Nederland laat weten formeel nog geen reactie te kunnen geven, omdat zij het advies nog niet heeft gezien. ‘Het bestuur moet hier eerst nog zelf en met meerdere partijen over spreken’, aldus een woordvoerder. ‘De meldkamer is immers multifunctioneel, dus dit zal van meerdere kanten moeten worden aangevlogen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door limbo (penningmeister) op
Waat enne wazel, da kunde waal aales in de moodertaal doa. waat kost daat da waal ni om die operators die tale allemoal te liere!
Door Fred Vellekoop op
Er zijn zoveel inwoners die verschillende talen als moedertaal hebben dat hier geen beginnen aan is. Je mag, geheel terecht, er van uitgaan dat iemand die hier woont Nederlands kan spreken!
Door H. Wiersma (gepens.) op
Er zijn vast Friezen die nuttiger zaken kunnen verzinnen om elkaar aan het werk te houden en publiek geld beter willen besteden.
Door Gerard Jan de Ruiter op
Uit eerder onderzoek is gebleken dat meldingen in Friesland aan de meldkamer soms misgaan omdat mensen in noodsituaties dan moeten overgaan in het Nederlands. Voor veel Friezen is dat een aangeleerde, dus niet de moerstaal. Probeer je zelf maar eens uit te drukken in een andere taal onder grote druk.. Logisch dat daarom de meldkamer de klanten in het Fries te woord moet kunnen staan.
Door fritz op
Alsof de Friezen niet ook gewoon Nederlands kunnen spreken. Ik kan je garanderen dat je, tenzij je er geboren bent, ook moeite zult hebben met het verstaan van een inwoner uit Zuid-Limburg. Toch is daar de onzinnige stelling dat de meldkamer ook het Limburgs dialect machtig moet zijn, nooit geponeerd. En kom me niet aan met het gezeur van een erkende taal. Het is in mijn optiek niets meer of minder dan een stukje folklore en het feit dat men zo krampachtig weigert om Nederlands te spreken (behalve als men er aan kan verdienen, klaarblijkelijk) zie ik als pure dwarsigheid.
Door Johan op
Het is niet meer dan normaal dat de Friezen de Friese taal kunnen spreken bij een calamiteit. Heel goed dat er aandacht voor gevraagd wordt!!
Door Pipadekloon (Voorlichter) op
Het wachten is op de eerste Fries die gestrekt gaat omdat hij weigert normaal te praten. En Friezen zijn eigenwijs dus bij hart van Nederland staan ze al in startpositie.
Door Henk (gemeenteambtenaar) op
Wat mij betreft valt dit in de categorie nutteloze onderzoeken. Nederlands is nog altijd de voertaal in dit land!!!
Door Marc Fieret (gemeenteambtenaar) op
Ik ben het er wel mee eens dat Friezen zich best wat meer het Nederlands eigen kunnen maken. Aan de andere kant is het advies niet zó vreemd: Fries is nu eenmaal officieel de tweede rijkstaal. In een noodsituatie - en daarvoor bel je toch 112 - val je al gauw terug op je moederstaal. In Fryslân dus vaak 't Frysk. Ik zou zeggen: advies opvolgen. In ieder geval dat de meldkamer het Frysk verstaat.
Door Rens Smid (Nadenker) op
Een korte reactie: ziekelijk.