of 60264 LinkedIn

Meldkamer moet ook Fries spreken

De Ried fan de Fryske Beweging adviseert Ferd Crone, voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Nederland de meldkamer in het noorden meertalig te maken: medewerkers moeten Nederlands en Fries verstaan en spreken.

De meldkamer van Veiligheidsregio Noord-Nederland zou alles tweetalig moeten doen: in het Nederlands en in het Fries. Dat adviseert de Ried fan de Fryske Beweging, een belangenorganisatie voor de Friese taal en cultuur.

Nieuwe incidenten voorkomen
Het advies komt nadat er enkele incidenten en klachten waren over het slechte taalbeleid van de meldkamer. Op verzoek van burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Nederland, heeft de raad op een rijtje gezet hoe nieuwe incidenten kunnen worden voorkomen. Hiervoor heeft zij advies ingewonnen bij andere meertalige regio’s in Europa, zoals in Zwitserland, Wales en Brussel/België en tegelijk de uitgangspunten van de nieuwe Wet Gebruik Friese taal gebruikt.

Tweetalig in communicatie
De raad komt tot de conclusie dat drie punten moeten veranderen om de meldkamer geheel meertalig te krijgen. De website van de meldkamer zou tweetalig moeten worden evenals de communicatie naar de burger toe via sociale media. Dat geldt voor alle hulpdiensten, dus zowel brandweer als politie en ambulancediensten. Verder zou de meldkamer meertalig “operators” in dienst moeten hebben die meteen duidelijk maken dat zij beide talen spreken en kunnen verstaan. Ook een eventueel keuzemenu zou meertalig moeten zijn.

Cursussen in Friese taal
De telefoonoperators moeten dan natuurlijk wel de taal machtig zijn en daar zou in cursussen extra aandacht moeten worden besteed. Ook bij de rekrutering van nieuw personeel zou hier in de functie-eisen rekening mee moeten worden gehouden. Dat zou betekenen dat ook Groningse en Drentse medewerkers Fries zouden moeten kunnen verstaan en spreken. De raad hoopt dat burgemeester Crone de aanbevelingen meeneemt in een overleg over de meldkamers met minister Opstelten.

Met meerdere partijen over spreken
Zelf kan Crone dinsdag niet reageren op het advies. Ook de korpsleiding Noord-Nederland laat weten formeel nog geen reactie te kunnen geven, omdat zij het advies nog niet heeft gezien. ‘Het bestuur moet hier eerst nog zelf en met meerdere partijen over spreken’, aldus een woordvoerder. ‘De meldkamer is immers multifunctioneel, dus dit zal van meerdere kanten moeten worden aangevlogen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Haantje (beleidsmedewerker) op
Staat er nou nooit eens iemand bij stil dat het bezigen van een andere taal afstand creëert. Vanuit een cultuurperspectief heb ik niks tegen streektalen en/of dialecten maar vanuit het perspectief van communicatie waar het bij taal primair om te doen is, lijkt het mij verstandig dat iedereen zijn best doet om een gemeenschappelijke taal te bezigen zodat we elkaar goed kunnen begrijpen. Zo zou ik ook willen pleiten voor een european language bv. europees engels waarmee je in heel europa (en daarbuiten) terecht kunt.
Door Eppo Burger op
Laten ze maar met een Fries CV solliciteren als ze zakgeld nodig hebben.
Door John (Ambtenaar) op
Joepie!!!!
De economie veert op.
In het hele land alle hulpverleners Fries leren.
Stel je voor, dat er een Fries in de problemen komt terwijl hij ergens anders in het land is. Moet hij natuurlijk wel te verstaan zijn.
Laat die Friezen verplicht goed Nederlands leren. Daar schieten we tenminste allemaal wat mee op. En weg met die onzin van tweetalige documenten. Kost een hoop geld voor een paar taalpuriteinen
Door Johanna op
Als je het Frysk in de wet opneemt als erkende taal in het officiële verkeer, dan moet je daar als overheid ook iets mee. Heeft het bestuur van de veiligheidsregio daar over nagedacht? Zo ja, dan is de reactie op het advies van de Ried fan de Fryske Beweging vast niet zo moeilijk.

Als ik in een noodsituatie de meldkamer zou bellen, zou ik zeker op it Frysk overschakelen. Fries of geen Fries, zo werkt dat bij mensen; je schakelt over op de taal waar je het meeste mee hebt. Ik beheers overigens het Nederlands uitstekend. Dat is dus niet het punt.

Als de meldkamer ook bestemd is voor alle Friezen, is het professioneel om voor deze feiten de nodige aandacht te hebben en dit los te kunnen zien van hoe je over het Fries of de Friezen denkt.
Door t. faber op
Dat een medewerker van de meldkamer de Friese taal aktief moet beheersen, dus moet kunnen spreken, gaat m.i. te ver. Iedere Fries mag geacht worden als Nederlandse ingezetene de Nederlandse taal te verstaan. Het door de medewerker kunnen verstaan en begrijpen van het Friese dialect is voldoende. Dit criterium zal naar mijn mening ook moeten worden gehanteerd t.a.v. andere regio´s waar een verschillende dialect wordt gesproken. T.a.v. de niet-inheemse talen Engels, Duits en eventueel Frans zal een actieve en passieve beheersing van die talen voorgeschreven moeten worden. Andere niet-inheemse talen zijn hier uiteraard niet aan de orde.
Door Jan op
Afschaffen dat maffe taaltje!
Door willem op
Beste Theo,
Neen, dan is Nederland niet te klein. Er zijn, volgens de officiële gegevens, ongeveer 440.000 personen die het Fries spreken. Bereken de kosten eens die deze tweetaligheid, maar vooral het doorvoeren, cq. het doordrukken daarvan in allerlei organisaties, met zich mee brengt. Zou dat geld niet beter besteed kunnen worden? Als de kosten van het instand houden van het Fries en het invoeren van het Fries in allerlei organisaties etc. enkel door de sprekers van deze taal zouden moeten worden opgebracht, dan verwacht ik dat de wens van het doordrukken van het Fries in allerlei instanties niet zo'n vaart zou lopen.
Door Theo Bakker op
Het Fries is officieel de tweede rijkstaal, maar o wee als die tweetaligheid echt dreigt te worden toegepast. Dan is Nederland te klein, zoals uit de reacties blijkt.
Door Bas Moody (Logicus) op
Inmiddels telt Nederland ruim 8 miljoen allochtonen (t/m de zesde generatie). De meesten spreken primair nog steeds de taal van het moederland. Dit betekent zondermeer dat er in Nederland meer mensen zijn die Turks, Koerdisch, Sarnami, Sranantongo, Marokkaans-Arabisch en Berbers spreken dan Fries. Voor de huidige functieomschrijving voor een operator zou een middelbare schoolopleiding en ABN sprekend ruim voldoende moeten zijn. Dit veranderen in taalkundig universitair niveau zal aanzienlijk meer geld gaan kosten. Daar we als land in economisch zwaar weer verkeren en vele vervelende bezuinigingen moeten worden doorgevoerd is het m.i. onredelijk om aan dergelijk Friese grillen toe te geven. Daar waar we aan deze Friese grillen toegeven schept het direct een precedent voor anderstalige bevolkingsgroepen om dezelfde behandeling te wensen. Ik het kader van gelijkwaardigheid zou de Staat dergelijke eisen moeten inwilligen. In Nederland is de voertaal Nederlands en dat Friezen daarnaast hun Friese identiteit met taal willen behouden is prima maar mag nooit ten koste gaan van de Nederlandse integriteit en identiteit.
Door fritz op
Beste Gerard Jan,
Als het zo is dat mensen in noodsituaties geneigd zijn terug te vallen op hun moerstaal (waar ik me overigens wel wat bij kan voorstellen) vinden we het dan ook noodzakelijk dat in de meldkamer Turks, Arabisch etc. wordt gesproken? Immers een niet onaanzienlijk deel van de samenleving heeft die taal als moerstaal. Daar lijkt me simpelweg geen beginnen aan.