of 59130 LinkedIn

Meeste jaarstukken gemeenten hebben weer stempel ok

Slechts twee op de tien gemeenten kregen dit jaar geen goedkeurende accountantsverklaring over de jaarstukken over 2016. In 2015 gold dat nog voor de helft van de gemeenten.Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken spreekt in een brief aan de Tweede Kamer van ‘een forse sprong voorwaarts’ die gemeenten hebben gemaakt.

Slechts twee op de tien gemeenten kregen dit jaar geen goedkeurende accountantsverklaring over de jaarstukken over 2016. In 2015 gold dat nog voor de helft van de gemeenten.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken spreekt in een brief aan de Tweede Kamer van ‘een forse sprong voorwaarts’ die gemeenten hebben gemaakt. Dat is volgens haar met name te danken aan de grote inspanningen die zij en hun ketenpartners hebben gemaakt om de administratieve processen op orde brengen en onderling af te stemmen.

 

Sociaal domein

De verantwoordingsproblemen die gemeenten ervaren hangen voor een groot deel samen met de decentralisatie van uitvoeringstaken op het gebied van jeugd, werk en zorg en de verantwoording daarover. Voor die decentralisatie in het sociaal domein had gemiddeld 95 procent van de gemeenten een goedkeurende accountantsverklaring.

 

Verbeterslag

Vanwege een te late aanlevering van de jaarstukken vorig jaar, hadden 71 gemeenten het dringende verzoek gekregen een verbeterplan te maken. Slechts een kwart van die groep had vorig jaar een goedkeurende verklaring op het onderdeel rechtmatigheid gekregen. Uit het onderzoek van EY in opdracht van Binnenlandse Zaken blijkt dat ruim twee op de drie gemeenten uit die groep zo’n goedkeurende verklaring hebben over de jaarstukken van 2016. Volgens Ollongren is dat een relatief grote verbeterslag. Ruim negen op de tien gemeenten waren dit jaar op tijd met hun jaarstukken.

 

Tijdsdruk

De verbetering ten spijt, veel gemeenten klagen over de grote tijdsdruk waaronder ze staan om de jaarstukken op tijd – dat wil zeggen voor 15 juli – aan te leveren en over toegenomen kosten. De minister ziet daar evenwel ruimte voor verbetering, met name in de planning en de interne beheersing en controle van de gemeente.

 

Nieuw verbeterplan

Binnenlandse Zaken gaat de gemeenten die over 2016 geen goedkeurende verklaring hebben gekregen monitoren. Die gemeenten zal bovendien opnieuw worden gevraagd een (nieuw) verbeterplan op te stellen. Verder gaat de minister ertoe over de namen van gemeenten die hun verantwoording niet op orde hebben openbaar te maken. Dat gebeurde voor 2014 ook. Vanwege de complexiteit van de decentralisaties werd voor de jaren 2015 en 2016 besloten dat niet te doen. ‘Gegeven de positieve trend die de verantwoording doormaakt, zal met ingang van het verslagjaar 2017 in het kader van de normalisering van de verantwoording de draad van 2014 weer opgepakt worden’, aldus Ollongren.

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Dat ben ik niet met BB eens. Toen ik de begrotingen Amsterdam, Rotterdam en Utrecht analyseerde bekroop mij het gevoel dat er nog heel wat mankeerde aan het enorme uitgavengedrag van. Derhalve is er m.i. een zeer belangrijke taak weggelegd voor de provinciale statenleden/toezichthouders eens flink te gaan snoeien op allerlei uitgaven zodat er ook veel minder een beroep gedaan hoeft te worden op de Algemene uitkering uit Den Haag.
Door Preojaar op
@Barend Bot: Binnen 3 weken ontpopt deze minister Ollongren zich tot een ware anti-democraat. En serveert het referendum (een wettelijk recht) af zonder wijziging van de wet. Je zult toch maar op D66 gestemd hebben. Kom je toch wel van een hele koude kermis thuis!
https://nos.nl/artikel/2203109-ollongren-referen …
Door Barend Bot op
Minister Ollonkreng wordt ze genoemd..
Ik mis nu al die lieve Ronald Plasterk.