of 60715 LinkedIn

Meerssen reageert voorlopig niet op persvragen

De onrust in de gemeente is na de zelfverkozen dood van Jo Dejong nog niet voorbij. De gemeente wenst echter niet meer te reageren op persvragen over de huidige situatie. Wel was er een besloten raadsbijeenkomst waar raadsleden hun hart konden luchten.

De gemeente Meerssen heeft een rustpauze ingelast voor onbepaalde tijd waarin naar buiten toe niet meer op vragen over de huidige politieke situatie wordt gereageerd.

Meer raadsleden zouden willen opstappen
De onrust in de gemeenteraad van Meerssen na de zelfverkozen dood van ex-wethouder Jo Dejong duurt voort. Twee raadsleden zijn al opgestapt, waarvan in ieder geval een na bedreigingen, en waarnemend burgemeester Schmidt stelt zich niet langer kandidaat voor het burgemeesterschap. De gemeente beantwoordt geen vragen over beide kwesties. Volgens lokale media zouden meer raadsleden worden bedreigd en overwegen op te stappen.

Bedreiging van sociale media
VVD-fractievoorzitter Raymond Scheepers is het tweede raadslid dat na de zelfdoding van Jo Dejong uit de Meerssense politiek stapt. Reden voor zijn vertrek zijn bedreigingen via sociale media, meldde L1. Vorige week werd gedreigd huizen van raadsleden te bekladden. Daarbij speelt mee dat Scheepers de broer is van de ambtenaar die door Dejong is lastiggevallen. Door deze familieband kan hij niet langer zijn rol in de politiek vervullen, vindt hij. Scheepers is benaderd voor nader commentaar, maar belde niet terug. Hetzelfde geldt voor de voorzitter van het lokale bestuur van de VVD, Leon Habets.

Persoonlijke redenen
Afgelopen weekend stapte ook al raadslid Ab Smit van de PJD, de voormalige Partij Jo Dejong, op. Mensen stelden hem medeverantwoordelijk voor het wegsturen van Dejong, terwijl Dejong zelf uit de partij was gestapt. Hij ontvluchtte zelfs even het dorp om aan “de sores”, zoals hij het zelf noemde, te ontsnappen. Smit woont in dezelfde straat als waar Dejong woonde. Naar eigen zeggen stapt hij “om persoonlijke redenen” uit de raad, aldus L1.

Burgemeester stelt zich niet langer kandidaat
Waarnemend burgemeester Hans Schmidt trekt zich terug voor de benoeming van burgemeester in Meerssen. Schmidt werd tijdens de uitvaart van Dejong uitgescholden en verteld dat hij zich moest schamen. Schmidt was niet aanwezig bij de uitvaart, waar honderden mensen aanwezig waren. Hij zag wel vanuit het nabij de basiliek gelegen gemeentehuis een menigte, die niet meer naar binnen kon, staan. Toen iemand onwel werd, liep hij naar buiten om poolshoogte te nemen, omdat weleens paniek uit kon breken. Daarop werd hij uitgescholden. Daarop nam hij het besluit zich terug te trekken. ‘Als men mij zo uitkotst, zie ik er van af’, zei hij tegen De Limburger. Hij is ernstig geschokt dat sommigen hem en anderen in het gemeentebestuur verantwoordelijk houden voor de zelfmoord van Dejong.

Zorgen over de bestuurbaarheid
Schmidt maakt zich zorgen over de zelfstandigheid en de bestuurbaarheid van de gemeente. De onrust is volgens hem koren op de molen van de voorstanders van grote gemeenten. Schmidt heeft over deze situatie in het dorp al overleg gehad met burgemeester Onno Hoes van Maastricht en burgemeester Paul Depla van Heerlen en hij heeft de crisis voorgelegd aan Commissaris van de Koningin Theo Bovens. Schmidt heeft overleg met zijn ambtenaren over hoe de gemeente het vertrouwen van inwoners in het gemeentebestuur weer kan terugwinnen.

Dinsdagavond was er een besloten raadsbijeenkomst, waar raadsleden hun hart konden luchten. De gemeente wilde niet op de aard van de bijeenkomst ingaan.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door ernst (ambtenaar) op
De wnd. burgemeester is "ernstig geschokt dat sommigen hem en anderen in het gemeentebestuur verantwoordelijk houden voor de zelfmoord van Dejong."
Dat is begrijpelijk. De verantwoordelijkheid voor zelfdoding ligt primair bij de dader. Maar..., het slachtoffer had de uitdrukkelijke wens geuit geen aangifte te willen doen. E.e.a. zou in een onderling gesprek tussen dader en slachtoffer worden afgehandeld. Als je dan als wnd. burgemeester zelf wel aangifte doet (en onhandig optreedt in de media), dan behoor je tot de conclusie te komen dat je iets fout doet. Dan behoort niet de reden voor terugtrekken als kandidaat voor het burgeeemsterschap te zijn dat "men hem uitkotst", maar dat je je fouten erkent en je geschiktheid overdenkt!