of 59250 LinkedIn

Meer vrouwen, raadsleden en griffiers nodig in VNG

Ondanks teleurstelling en kritiek over het geringe aantal raadsleden en raadsgriffiers in bestuur en commissies van gemeentekoepel VNG, heeft maandag 100 procent van de VNG-leden ingestemd met de benoeming van de 226 kandidaten. Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld.

Ondanks kritiek en teleurstelling over het geringe aantal raadsleden en raadsgriffiers in bestuur en commissies van gemeentekoepel VNG, heeft maandag 100 procent van de VNG-leden ingestemd met de benoeming van de 228 kandidaten. Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld.

Ongenoegen

De vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Gerard Ram, nam maandagmiddag de bijzondere algemene ledenvergadering (balv) van de VNG te baat om namens Raadslid.nu de teleurstelling over de gang van zaken publiekelijk te uiten. Van de 167 raadsleden die actief wilden worden in een van de commissies en het VNG-bestuur, zijn er slechts 11 benoemd, aldus Ram. Drie van hen zijn maandag tot bestuurslid benoemd. De onvrede onder raadsleden in het land is groot, zo stelde hij op de balv. ‘Raadslid.Nu roept de VNG op deze signalen van raadsleden uit het land naar de toekomst toe serieus te wegen. Draagvlak en legitimatie zijn ook in dit verband wezenlijke begrippen.’ Namens de griffiers uitte voorzitter Arjan Oudbier van de Vereniging van Griffiers zijn ongenoegen over het geringe aantal griffiers dat deze raadsperiode in een commissie kan plaatsnemen.  

 

Verbeterslag

Zowel VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma als voorzitter van de selectiecommissie Peter Noordanus stelden maandag tijdens de balv dat de kandidaatstelling beter moet. ‘Daarvan zijn we overtuigd’, aldus Jorritsma. ‘Begin volgend jaar gaan we daarover met Raadslid.nu en de Vereniging van Griffiers om tafel.’ De Tilburgse burgemeester Noordanus vindt daarnaast dat ‘nadrukkelijk moet worden gescout op vrouwelijke kandidaten’.

 

Wethouders in meerderheid

Het nieuwe bestuur en de commissies – in functie tot 2018 - bestaan met 78 procent voornamelijk uit mannen. Het gros van de nieuwe bemensing is wethouder (57 procent), gevolgd door burgemeester (30 procent). Gemeentesecretarissen maken nu voor zes procent deel uit van de VNG, raadsleden voor vijf procent en griffiers voor één procent.  19 procent van de ‘nieuwe bemensing’ is afkomstig uit een gemeente tot 25.000 inwoners; 28 procent uit een gemeente tussen de 25.000 en 50.000 inwoners en 20 procent uit een gemeente tussen de 50.000 en 100.000 inwoners. De 100.000-plus gemeenten zijn met 26 procent goed vertegenwoordigd; de G4 maken met 7 procent deel uit van het nieuwe bestuur en commissies.

 

Kwaliteit kandidaten

De kandidaten voor de 228 vacatures, ontstaan vanwege de gemeenteraadsverkiezingen, waren al een aantal maanden bekend. De benoemingen moesten door de leden worden bekrachtigd tijdens de balv van maandag. Niemand heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt met tegenkandidaten te komen. Voorafgaand aan deze nieuwe periode was er al een hoop te doen over de bemensing van VNG-commissies en bestuur. De commissie Noordanus heeft nadrukkelijker dan voorheen gekeken naar de kwaliteit van de kandidaten. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ricus Tiekstra (griffier) op
De besluitvorming binnen de ALV wordt bepaald door de colleges van b. en w. . Zij zijn stemgerechtigd. Wil iemand langs de weg van een tegenkandidaat benoemd worden moet deze bijna persoonlijk een lobby starten om ook maar een schijn van kans te maken. In het huidige systeem maakt zo iemend geen enkele kans en ligt regentesk gedrag nadrukkelijk op de loer, vooral als en de VNG en het IPO worden geleid door personen uit één en dezelfde partij, met dus hetzelfde gedachtengoed.
Door Wiet ten Doeschate (directeur ixad vormgeving - communicatie - marketing) op
Van de 167 raadsleden die actief wilden worden in een van de commissies en het VNG-bestuur, zijn er slechts 11 benoemd. We lezen ook: 'Niemand heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt met tegenkandidaten te komen.' De conclusie moet dus zijn dat de procedures van kandidaatstelling en stemrecht ertoe leiden dat raadsleden geen invloed uit kunnen oefenen op samenstelling van het bestuur van de VNG en dus ook niet op de standpunten die de VNG inneemt en uitdraagt. 95% van alle bestuurs- en commissieplaatsen wordt ingenomen door mensen die benoemd zijn; slechts 5% is een gekozen volksvertegenwoordiger. De VNG die met grote regelmaat politieke standpunten inneemt wordt op geen enkele wijze democratisch gecontroleerd. Het regentendenken is onuitroeibaar. Het komt misschien ook door de vreselijke term 'bemensing', die associaties met bemesting bij me oproept, maar hoe dan ook, iets klopt er fundamenteel niet aan het instituut VNG.