of 60220 LinkedIn

Meer vrouwen nodig in de Staten

Het percentage vrouwelijke gedeputeerden ligt op 27 procent en Nederland telt slechts een vrouwelijke commissaris van de koning, meldden beide organisaties. Met de Statenverkiezingen van 20 maart in het vooruitzicht hebben ProDemos en Atria een handreiking uitgebracht om kandidatencommissies te helpen bij het werven en enthousiasmeren van vrouwelijke provinciale politici.

Er moeten niet alleen meer vrouwelijke kandidaten voor Provinciale Staten worden gevonden; zij moeten ook hoog op de kieslijsten worden geplaatst. Die oproep doen ProDemos en het kennisinstituut voor emancipatie Atria aan de besturen van politieke partijen. Na de Statenverkiezingen van 2015 bedroeg het percentage vrouwen in Provinciale Staten 34,7 procent. 

Het percentage vrouwelijke gedeputeerden ligt op 27 procent en Nederland telt slechts een vrouwelijke commissaris van de koning, meldden beide organisaties. Met de Statenverkiezingen van 20 maart in het vooruitzicht hebben ProDemos en Atria een handreiking uitgebracht om kandidatencommissies te helpen bij het werven en enthousiasmeren van vrouwelijke provinciale politici.

Weerstand elimineren
‘Ga actief op zoek en vráág vrouwen’, luidt de eerste van zes aanbevelingen. Partijen moeten (vaker) buiten de partij zoeken naar vrouwelijk talent. Vervolgens moet in een gesprek met geïnteresseerden goed duidelijk worden gemaakt wat het werk als statenlid inhoudt. ‘Schakel vrouwelijke statenleden in om belangstellenden voor de statenfractie te laten zien wat het werk inhoudt en wat het oplevert, en zo potentiële kandidaten over de drempel te helpen’, aldus de handreiking. ‘Ga na waar weerstanden zitten en probeer die te elimineren’, is een andere tip. Twijfels over het eigen kunnen of de haalbaarheid van een politiek leven naast een werkend- en gezinsleven, moeten niet genegeerd worden. ‘Geef aan dat niemand geboren is als Statenlid en dat je ruimte krijgt om het te leren.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door D te N (adviseur) op
Martin, ik vind je bijdrage nuchter en praktisch. Echt verfrissend in een tijd waarin we zijn en worden overspoeld met een opgedrongen emancipatie gedachtengoed. Natuurlijk respect voor een ieder en gelijke kansen, maar om een aantal vrouwen tot norm te verheffen. De vrouw is inmiddels "mans" genoeg om voor zichzelf op te komen en dus ook bewust wel of niet deel te nemen aan de politiek.
Door Martin op
Volgens mij slaat L hier de spijker op de kop.

Sowieso, wat bedoel je met 'representatiever'? Volgens mij is het hele punt dat 'representatie' betekent dat iemand jou vertegenwoordigd, zonder dat jij diegene zelf bent. Oftewel, je hoeft qua identiteit niet volledig samen te vallen met de desbetreffende persoon.

Anders gezegd, in een democratie kunnen mannen op vrouwen stemmen en vice versa. Net zoals dat Nederlands op iemand met een migratieachtergrond kunnen stemmen en vice versa. Het gaat om specifieke idealen en politieke ideeën op basis waarvan je je stem geeft aan iemand, niet omdat diegene hetzelfde geslachtsdeel (of bijv. huidskleurtje) heeft zoals jij.
Door L op
@p
'geselecteerd'? Je kunt jezelf aansluiten bij een politieke partij of jezelf verkiesbaar stellen.... Hoezo 'geselecteerd'?
Door p op
@Ja, ik vind dat het een graadje representatiever kan.
Het is toch wel een heel klein groepje in NL die 'geselecteerd' worden voor dit soort functies.
Door Martin op
Ja, omdat meer dan de helft vrouw is, moet meer dan de helft vrouw zijn? Welke natuurwet schrijft dit voor?

Volgens mij is ook meer dan de helft van de bevolking niet hoger geschoold dan havo, vwo of mbo niveau 2 t/m 4. Mag je dan ook verwachten dat alle Statenleden dit hebben als hoogst genoten opleiding?

Mag je sowieso veronderstellen dat 'je steentje gelijkwaardig bijdragen' betekent 'gelijk aanwezig zijn'? Want volgens mij betekent 'gelijkwaardig' niet hetzelfde als 'gelijk' en volgens mij betekent 'steentje bijdrage' niet hetzelfde als 'een actieve functie vervullen'.

Probeer het gerust opnieuw, p.
Door p op
@Martin: omdat meer dan de helft van de mensen vrouw zijn. En dat je dan mag verwachten dat zij hun steentje gelijkwaardig bijdragen.
Door Martin op
Sinds wanneer moeten bijzonder eendimensionale aspecten van een individu, zoals geslacht, een grondslag vormen voor representatie? Sinds wanneer is het een wetmatigheid dat: als percentage x bestaat van eigenschap y, dan moet percentage x overal immanent aanwezig zijn?

Wat een totaal absurd idee, afkomstig uit de giftige ideologie van het 'equity'-denken. Gelijke kansen betekent niet dat er gelijke uitkomsten ontstaan.

Moeten er in de Staten ook een even groot percentage aan Marokkanen zijn, equivalent aan datzelfde percentage op de hele Nederlandse bevolking? En Turken? En Syriërs? En Afghanen? En Surinamers? En Duitsers? En Belgen? En en en?

Is 'vertegenwoordiging van' tegenwoordig synoniem aan 'identiteit zijn aan'? Volgens mij hebben alle vrouwen in Nederland stemrecht, en kennelijk stemmen al deze vrouwen niet allemaal op vrouwen. Dit betekent dat ze kennelijk genoegen nemen met een mannelijke representant.

Een giftige ideologie vol flagrante leugens en absurde conclusies. Daarbij kun je meteen de vraag stellen waarom bepaalde eigenschappen belangrijk zijn, en anderen niet? Waarom die fixatie op huidskleur en geslacht (zeker als zogenaamd nietszeggend zijn)?

Anders gezegd, waarom moet er niet een "betere vertegenwoordiging" zijn per sector c.q. beroep? Of van inkomen? Of van opleidingsniveau? Of van bezitters per automerk? Of per lievelingssport?

Totaal arbitrair en onzinnig. Daarom.
Door Bertold op
Er moet dit. En: Er moet dat.

Vraag eerst eens aan vrouwen of ze zelf wel willen.

De meeste passen er voor.

En van degenen die wel willen is meer dan de helft onbekwaam.

Carola Schouten is een witte raaf in politiek en bestuurlijk NL.
Door L (Beleidsmedewerker/Adviseur Financiën) op
Na het lezen van dit soort verhalen vraag ik me weleens af: Vinden vrouwen het zelf wel interessant? Of is het een puur mannenbolwerk dat (logischerwijs) daarom eerst naar 'mede'mannen kijkt?
Hoe worden vrouwen gemotiveerd om zelf te solliciteren? Mannen lukt dit schijnbaar beter...

Ik ben zeker een voorstander van meer evenwicht in de Staten
Door p op
Ja wat evenwichtiger kan en mag, geldt overigens ook voor andere belangrijke maatschappelijke beroepen (rechtelijke macht zijn nauwelijks mannen meer te krijgen)