of 64120 LinkedIn

Meer mogelijkheden gemeenten voor Right to Challenge

Gemeenten krijgen van het kabinet meer instrumenten om het Right to Challenge door te voeren. Zo moeten burgers meer inspraak en zeggenschap krijgen over lokaal beleid.

Gemeenten krijgen van het kabinet meer instrumenten om het Right to Challenge door te voeren. Zo moeten burgers meer inspraak en zeggenschap krijgen over lokaal beleid. 

Inspiratiegids

Tot de nieuwe instrumenten behoren een inspiratiegids met aansprekende voorbeelden en de organisatie van regionale bijeenkomsten waar verhelderende casussen worden toegelicht. Ook komt er maatwerkadvies, een servicepunt voor vragen van gemeenten en een gezamenlijk leertraject waar tien gemeenten aan mee kunnen doen.


Echt betrokken
‘Een sterke lokale democratie begint met inwoners die echt betrokken zijn bij vraagstukken in hun wijk, zoals het beheer van sportvelden,  het onderhoud van een park om de hoek of het aardgasvrij maken van buurten’, aldus minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). ‘Inwoners moeten voor hen belangrijke zaken ook echt zelf kunnen oppakken en veranderen als ze dat willen.’


Modelverordening
Samen met de VNG en gemeenten wordt door het kabinet een modelverordening Right to Challenge uitgewerkt. Ook wordt onderzocht hoe modernisering van de inspraakmogelijkheden via de Gemeentewet kan worden geborgd. Minister Ollongren heeft de Universiteit Leiden gevraagd de juridische belemmeringen in kaart te brengen die  gemeenten met betrekking tot Right to Challenge ervaren. Het eindrapport wordt voorjaar 2019 verwacht.  Inmiddels zijn 75 gemeenten met Right to Challenge bezig. Het doel is dat aantal voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in 2022 te verdubbelen.   

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Laatste nieuws vandaag via NOS: de minister van financiën (Wopke Hoekstra) verklaarde dat er geen sprake is/kan zijn van een verhoging van de rekenrente voor de pensioenfondsen. Deze zou volgens hem worden bepaald door Klaas Knot (DNB) en gekoppeld zijn aan de hervorming van het huidige pensioenstelsel.
M.a.w. dus gekoppeld aan de hervorming van een stelsel waar men al een jaar of 9 vanwege de gecompliceerdheid niet uit kan komen en bovendien aan allerlei andere problemen (o.a. AOW-leeftijd, flex-contracten e.d.). Dat betekent dat het nog wel jaren kan duren voor er een aanpassing plaatsvindt. Dit terwijl we volgens insiders nu al zo'n beetje het beste stelsel van de wereld hebben. Duidelijk is dus wel dat er een politiek steekspelletje wordt gespeeld tussen het Rutte-Kabinet in nauwe samenwerking met de DNB over de rekenrente/pensioenen. De organisatie die van deze situatie vooral extra profijt trekt is het Rijk (extra verlaging staatsschuld door zeer lage ECB-rente), dit alles over de ruggen van de gepensioneerden. Volg op 21 januari a.s. de hoorzitting georganiseerd door Martin van Rooijen - lid Twee Kamer 50 Plus, het enige kamerlid dat verstand heeft van het pensioenstelsel.
Door M (U) op
Wat een gefrustreerde reactie van Will Wokke. Is dit een echte naam? Lijkt mij gegeven inhoud en stijl een fake reactie. Een beetje dom.
Door Will Wokke (Ex wijkcoordinator/ wijkbeheerder Alkmaar) op
Vernieuwing is afhankelijk van het lef van zittende ambtenaren. Vele van die stoffige lui kijken weg van vernieuwingen. Zij weten wat goed is voor de burgerij is hun gedachten. Vele Raadsleden zijn ook niet meer van deze tijd, kleine zelfstandigen die hun inkomen daar ophalen. De veelheid van wetten met het daarbij komen kennis overtreft hun daadkracht. U weet inmiddels ook wel dat de kennis van de burgerij het ambtenaren apparaat overstijgt. De ambtenaar denkt daar anders over, “wij weten wat goed voor u is”. De ambtelijke cultuur moet om. Neem de gemeente Bergen Nh maar eens als voorbeeld, een puinhoop. Een burgemeester die een op een tegen mij zegt meneer u vraagt te veel, u kunt wel gaan. Ambetenaren die zeggen u heeft geen gelijk later door het inzetten van mijn netwerk gebeurd het wel. Ambtenaren die zeggen, het is onze buitenruimte wij kunnen daarmee doen wat wij willen. Als ik Bergen eens als negatief voorbeeld neem dan zal u ervaren dat er veel heel veel niet goed gaat. Het zijn de poppetjes die vernieuwing traineren.