of 63000 LinkedIn

Meer mensen mogen beroep doen op bestuursrechter

Dat is het gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Of die niet-belanghebbenden er ook heel vaak succes mee gaan behalen, is nog wel vers twee. Het beroep van een niet-belanghebbende wordt echter voortaan wel in behandeling genomen, terwijl dat tot nog toe niet eens zover kwam.
2 reacties

Meer mensen kunnen een beroep gaan doen op de bestuursrechter, die bezwaren tegen besluiten van de overheid beoordeelt. Als ze al eerder kritiek hebben geleverd op een ontwerpbestemmingsplan of ontwerptracébesluit, bijvoorbeeld tijdens een inspraakprocedure, hoeven ze voor zo'n beroep bij de bestuursrechter voortaan geen direct belanghebbende in de kwestie meer te zijn.

Niet-belanghebbende

Dat is het gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Of die niet-belanghebbenden er ook heel vaak succes mee gaan behalen, is nog wel vers twee. Het beroep van een niet-belanghebbende wordt echter voortaan wel in behandeling genomen, terwijl dat tot nog toe niet eens zover kwam. Als het recht zoals nu aan 'een ieder' de mogelijkheid biedt om inspraak te hebben tegen een ontwerpbesluit, zoals bijvoorbeeld tegen een bestemmingsplan, moet iemand die dat recht heeft gebruikt ook bij de bestuursrechter in het geweer kunnen komen tegen het definitieve besluit, stelt de Afdeling.

Relativiteitsvereiste
Er is wel een belangrijke kanttekening bij de verruiming, namelijk het zogenoemde relativiteitsvereiste waaraan nog steeds moet worden voldaan. Dat moet voorkomen dat een besluit met succes wordt aangevochten wegens schending van een regel die bedoeld is om anderen te beschermen dan degene die in beroep is gekomen. Iemand die bijvoorbeeld 100 kilometer verwijderd woont van de plek waar de kwestie speelt, kan zich bijvoorbeeld niet met succes beroepen op bijvoorbeeld geurnormen die bedoeld zijn om direct omwonenden tegen stank te beschermen. Niettemin gaat de bestuursrechter dat voortaan wel zelf beoordelen, terwijl een niet-belanghebbende eerder niet eens bij haar of hem terechtkon.

Wetswijziging
Er is officieel nog wel een wetswijziging noodzakelijk, maar de uitspraak maakt de gang naar de bestuursrechter voor niet-belanghebbenden nu al mogelijk als voorlopige maatregel. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Opmerker (orig) op
Iedereen kán een belanghebbende zijn, bij feitelijke gevolgen. Echter is in een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 23 augustus 2017 het begrip nader ingevuld met de nuancering, dat sprake moet zijn van gevolgen van enige betekenis.
De rechter gaat nu (weer) niet-belanghebbenden beoordelen op (getroffen) belang in de zaak. Blijkbaar is weer ruimte genoeg in de wachtgang van de bestuursrechter.
Het lijkt mij eenvoudiger om bij de voordeur te bepalen of iemand belanghebbende is: bij de besluitvorming
omtrent ingediende zienswijzen door de raad.
Maar dan wel geadviseerd door een onafhankelijk orgaan (vergelijk de bezwaarschriftencommissie bij een gemeente) en niet het college b&w. Dat college geeft alleen het advies door aan de raad.
Als we nou toch een stukje wet moeten aanpassen.......

Door Spijker (n.v.t.) op
En .......burgers maar gek vinden dat er in ons land te weinig woningen worden gebouwd. De regelzucht slaat toe tot ongeëvenaarde proporties.

Vacatures

Van onze partners