of 59965 LinkedIn

Meer instrumenten om rotte appels aan te pakken

De preventieve instrumenten die politieke partijen en gemeenteraden ebben om niet-integere (kandidaat)raadsleden buiten de deur te houden, worden mogelijk uitgebreid. Dat is afgesproken in het Interbestuurlijke programma (IBP) dat woensdag is ondertekend door onder meer de minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en de koepels van gemeenten (VNG), provincies (IPO) en Waterschappen.

De preventieve instrumenten die politieke partijen en gemeenteraden nu hebben om niet-integere (kandidaat)raadsleden buiten de deur te houden, worden wellicht uitgebreid. De mogelijkheden hiertoe zullen worden verkend. Daarnaast wordt onderzocht of het instrumentarium van burgemeesters en commissarissen van de koning moet worden uitgebreid als sprake is van (aanhoudende) bestuurlijke- of integriteitsproblemen in gemeenten of provincies.

Weerbaarder

Dat is afgesproken in het Interbestuurlijk Programma (IBP) dat woensdag is ondertekend door onder meer minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en de koepels van gemeenten (VNG), provincies (IPO) en waterschappen. De democratie moet weerbaarder worden gemaakt, zo is afgesproken. Decentrale volksvertegenwoordigers en bestuurders moeten beter worden ondersteund.

 

Ondermijning

‘Binnen gemeenten is er behoefte aan een meer toegespitste toerusting om ondermijning van democratie en bestuur als gevolg van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, antidemocratische groeperingen/tendensen en ongewenste buitenlandse inmenging tegen te kunnen gaan’, aldus het IBP. Onder meer is afgesproken om ‘gezamenlijk te investeren in een versterkte bewustwording en kennis over de democratische rechtsorde (wat valt er te beschermen), de genoemde vormen van ondermijning en de manieren waarop zij zich manifesteren (ontwikkeling leergangen met gebruikmaking van wat er al is).’

 

Integriteitsrisico’s

Burgemeesters en cdk’s pleitten inderdaad recentelijk voor verruiming van het instrumentarium om op te kunnen treden als er integriteitsrisico’s zijn en om ondermijning van het lokale bestuur tegen te kunnen gaan. Zo stelde de Alphense burgemeester Spies medio december namens het Nederlands Genootschap van Burgemeesters dat burgemeesters wethouders en raadsleden voor ontslag moeten kunnen voordragen als deze een integriteitsrisico vormen. Een derde moet toetsen of die voordracht op voldoende gronden berust. Cdk Remkes (Noord-Holland) pleitte begin dit jaar dat in de strijd tegen ondermijning van het bestuur, volksvertegenwoordigers met criminele banden uit hun ambt gezet moeten kunnen worden. Ook moet het mogelijk zijn om het passief kiesrecht van volksvertegenwoordigers te kunnen intrekken. De minister van Binnenlandse Zaken zou daarnaast, met advies van de cdk, niet-integere wethouders of raadsleden moeten kunnen aanpakken. Ook de Limburgse gouverneur Bovens heeft al meerdere keren aangedrongen op extra instrumenten.

 

Concrete afspraken

De komende maanden worden de knelpunten die rijk en decentrale overheden in het Interbestuurlijk Programma hebben vastgelegd, en de mogelijke oplossingen, uitgewerkt. In de tweede helft van dit jaar moet dat leiden tot concrete afspraken.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wouter op
Die wijkteams en de oggz gaan toch ook hun eigen criminele gang waarom zijn die er dan nog ?.
Door Jan op
Er is in ieder geval één concreet gegeven waarmee je criminele raadsleden of kandidaat raadsleden kunt verwijderen of voorkómen: wettelijk bepalen dat iedereen met een strafblad (waarvoor dan ook) geen raadslid mag zijn. Politici hebben een voorbeeldfunctie en daar past een strafblad niet bij.
Door Heuvelmans op
Ja, ja, rotte appels verwijderen. Een metafoor om politici met afwijkende opvattingen buiten het bestuur te werken. In Rotterdam zien we dat deze ontwikkeling al gaande is: Linkse partijen (PvdA, GL, SP èn D66) zijn, in samenwerking met islamitische splinters (Denk, Nida), de partijen met een uitgesproken rechts profiel (Leefbaar, Forum, PVV) volop aan het demoniseren om ze zo van collegevorming uit te sluiten. Zeer kwalijk.

PS. En die Minister Ollongren (D66) vertrouw ik voor geen meter.
Door M. Juffermans op
Dit is en zijn allemaal uitspraken die vooralsnog niet nodig zijn naar mijn inziens. Zoals reeds eerder door anderen al gezegd, zijn er binnen ons politiek landschap genoeg partijen die gebukt gaan onder integriteitsschendingen in welke hoedanigheid dan ook. Daarnaast als men mee wilt doen aan het politieke spel in Nederland als bijvoorbeeld raadslid, wethouder etcetera dan wordt er als het goed is al een onderzoek uitgevoerd, dus het is allemaal dubbel op... En voor wat? Wanneer je veroordeeld bent voor criminele activiteiten of betrokkenheid hieraan, dan mag ik aannemen dat dit al naar voren komt in de huidige onderzoeken die wij nu al kennen. Laat men nu eerste maar eens door een onafhankelijke partij onderzoek doen naar de VVD, voorloper op het gebied integriteit schendingen! Of ontlopen zij continue de dans omdat aan die partij de meeste kapitalisten verbonden zijn?
Door H. Wiersma (gepens.) op
De wal gaat het schip keren. De digitalisering en robotisering van onze maatschappij vraagt om forse wijzigingen in ons openbaar bestuur (kiesdrempel, een forse herziening van onze staatkundige inrichting en bestuursorganen, betere democratische processen etc. etc. Kortom, BZ heeft fors achterstallig onderhoud.
Door Els Boers (adviseur/auteur) op
Integriteit, criminaliteit en democratie? @Ton, eens. Iedereen, mag mee doen in Nederland in ons democratisch proces. Integriteit, maar ook criminaliteit is altijd voor discussie vatbaar, dus per definitie subjectief. Laat een ieder eerst eens goed in de spiegel kijken en geen regelgeving voor uitzonderingen verzinnen, waar de rest alleen maar last van kan krijgen. Bij echt fout gedrag is er al voldoende mogelijk binnen de bestaande wetten.
Door Hsl (gepensioneerd.ambtenaar/docent) op
Hier begint men zich op glad ijs te begeven.
Kijk in meerdere andere landen, politieke tegenstanders worden buien de deur gehouden of uit hun ambt ontzet omdat ze met een simpel of verzonnen vergrijp met justitie in aanraking zijn gekomen of dat zij vermeende criminele banden zouden hebben.
Dan kunnen we de VVD en het CDA ook wel verbieden gezien het aantal bestuurders dat bij die partijen in de fout is gegaan; iedereen in die partijen heeft dus criminele banden.
Misschien toch meer denken aan een referendumsysteem zoals in Zwitserland, daar heeft het volk veel meer het laatste woord en kunnen er minder dingen fout gaan.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@Ton Diepeveen. Met u eens. En dit lijkt dan allemaal veroorzaakt te zijn door een wethouder in Brunssum en voorgangers?
Of gaat dit verder en heeft het ook en vooral met bescherming van landelijke partijen van doen?
Spies, namens het Genootschap der Bokkenrijders (Suske en Wiske) nl. wat een ouderwetse benaming, geeft duidelijk de toezichtfunctie namens het Rijk weer. Maar, Trias Politica, waar hebben we Politie, OM en strafrechter dan nog voor? Gevaarlijke ontwikkeling dus. De Rechtsstaat lijkt niet gediend met dergelijke eenheidsworst die zo van worstenmakers uit Oss afkomstig zou kunnen zijn .
Door Ton Diepeveen (Directeur/eigenaar) op
Enerzijds een begrijpelijk voorstel, anderzijds een voornemen waarbij willekeur bij het toepassen van de regels op de loer ligt. Wat is niet integer? Alleen bij een veroordeling voor een strafbaar feit of gaat dat verder en breder? Wie bepaalt dat uiteindelijk? Nogmaals vind ik het begrijpelijk maar ook een zeer gevaarlijke ontwikkeling.