of 64740 LinkedIn

Meer gemeenten vangen asielzoekers op

Meerdere gemeenten geven gehoor aan de oproep van onder meer de burgemeester van de gemeente Westerwolde en het demissionaire kabinet om nog dit weekend het azc in het Groningse Ter Apel te helpen met de opvang van asielzoekers. Zondag melden de gemeenten Hengelo, Utrecht en Amersfoort noodopvang te organiseren, in navolging van Middelburg op zaterdag.
10 reacties

Meerdere gemeenten geven gehoor aan de oproep van onder meer de burgemeester van de gemeente Westerwolde en het demissionaire kabinet om nog dit weekend het azc in het Groningse Ter Apel te helpen met de opvang van asielzoekers. Zondag melden de gemeenten Hengelo, Utrecht en Amersfoort noodopvang te organiseren, in navolging van Middelburg op zaterdag.

Vaccinatielocatie

In Hengelo worden vanaf zondag met spoed zo'n honderd vluchtelingen opgevangen in het Hazemeijer-complex, waar tot voor kort een vaccinatielocatie van de GGD zat. De mensen kunnen daar in ieder geval vier weken blijven. De gemeenten Utrecht en Amersfoort bieden vanaf maandagavond voor maximaal vier weken samen honderd asielplekken in onder meer hotelkamers aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan, de aantallen evenredig verdeeld over de steden. In de stad Utrecht worden voorbereidingen getroffen om binnen enkele weken vijfhonderd vluchtelingen op te vangen in het voormalig pand van Holland Casino bij de Jaarbeurs.

 

Drukte

De druk op de opvang in Ter Apel is hoog. Daar sliepen afgelopen week 750 mensen in de nachtopvang, terwijl er maar plaats was voor 275. Vanaf de aanmelding in Groningen moeten asielzoekers worden doorgeplaatst naar andere centra in het land, maar door een gebrek aan plekken en het woningtekort in Nederland, waardoor er te weinig woningen zijn voor onder meer statushouders, stokt die doorstroom. Om te voorkomen dat mensen in tenten opgevangen moeten worden, is aan burgemeesters gevraagd noodopvangplekken te creëren. Nog dit weekend wil het kabinet duizend opvangplekken realiseren.

 

Plekken

Zaterdag gaf de Zeeuwse gemeente Middelburg al aan in totaal zo'n 250 vluchtelingen noodopvang te bieden, waarvan zondag de eerste honderd welkom zijn. Ook verschillende andere gemeenten lieten weten plekken te creëren, waaronder Emmen met 150 plekken in een voormalig hotel. Ook door andere Drentse gemeenten wordt gezocht naar opvangplekken. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Fred (Ambtenaar) op
@Wel. Ik ben enige tijd opgetreden als procesvertegenwoordiger namens de Staat in. Asielprocedures. Dat is ruim twintig jaar geleden, dus ik mag er nu wel iets over zeggen vind ik. Maar u heeft gelijk. Verhalen zijn niet te checken of te beoordelen. Een deel van wat wij “asiel” noemen valt overigens onder het verbod van non-refoulement ofwel verbod van terugzending naar oorlogsgebieden. Wat ik toen vond dat vind ik nog steeds. Ik ben een groot voorstander van hulp aan vluchtelingen, maar een tegenstander van de huidige gejuridiseerde uitvoering van het verdrag waarbij een “aanvraag” wordt “getoetst” zoals een aanvraag van een WW uitkering. Dat is niet uitvoerbaar, te duur en qua beleidsmatige gevolgen onwenselijk. Een goed voorbeeld vind ik de 300 Oegandezen die zich voordeden als homofiel. Er zijn betere manieren om vluchtelingen te helpen. Het opzeggen van het verdrag zie ik Nederland niet doen. Het zit politiek helemaal vast in allerlei dogma’s. Jammer, want het gaat ten koste van hulp aan echte vluchtelingen. De politici die dan nu hard beginnen te schreeuwen dat Nederland niet humaan is vanwege opvang: waar slaat het op. Die mensen zouden eerst moeten bedenken wat ze echt kunnen doen aan de mondiale problemen. Daarna hebben ze misschien enig recht van spreken.
Door J.A. Wel op
In mijn (arbeids) verleden ben ik zo'n 10 jaar directeur geweest van een gemeentelijke welzijnsdienst. Ik heb daar tot mijn grote schrik ontdekt dat minstens 75% van al die asielaanvragen op leugens gebaseerd was. Andere baan gezocht, maar dan weet toch weer iemand te melden dat je vroeger ergens dat soort werk deed en werd je prompt weer gevraagd voor een functie bij Vluchtelingenwerk aldaar. Hard en direct afgewezen en nu zijn ze nog steeds boos; jammer, dan!
Door Piet (Gepensioneerd) op
Sywert van Lienden die zou ook heel goed geld kunnen verdienen aan het asiel circus. Af en toe even twitteren om de politiek in beweging brengen en voila je hebt een leegstaand pand opeens verhuurd. Hoeveel twitteraars a la Sywert zouden er zijn in dit circus?
Door Bart (Beleidsadviseur) op
@rood hesje De PVV reactie is even gevaarlijk als de emotionele reactie van linkerzijde op het vluchtelingenvraagstuk.
Daarnaast zou ik heel goed nadenken bij wat je zegt als je roept dat onze welvaart en economie migranten hard nodig hebben. De 750.000 migranten die in de door jou genoemde sectoren werken, zijn hoofdzakelijk arbeidsmigranten uit de MOE landen. De werkgevers willen deze migranten omdat ze lekker goedkoop zijn. Geen overwerktoeslag en geen pensioenpremie. Het is een verdienmodel. Vele kosten, zoals infrastructurele kosten van distributiebedrijven, maar ook de sociale kosten van arbeidsmigratie, komen bij de gewone belastingbetaler terecht. Nederland wordt van bepaalde economische, alleen maar armer. En de werkgevers maar roepen dat “nederlanders dat werk niet meer willen doen”. Correct, liever een uitkering dan bij CROCS in Dordrecht tegen 10% boven minimumloon op basis van 40 uur te worden uitgewoond. Het zijn bedrijven waar geen vakbond binnenkomt. Pulp banen.
Door Zipje op
Wederom een prima analyse van @Bart.
Door Rood Hesje (overheidsdienaar) op
@Sabreur: men mag en kan van alles vinden over het Asielverdrag dat aan actualisering to9 is. maar wat u doet is - zoals Bart terecht opmerkt - zaken aan elkaar verbinden die in het geheel niets, maar dan ook NIETS met elkaar te maken hebben. Onze woningnood wordt niet veroorzaakt door asielzoekers en wordt ook niet opgelost als we grenzen dicht doen.
Onze welvaart en economie hebben migranten hard nodig. Dat laat iedere arbeidsmarkt ontwikkeling in de zorg, bouw, groente, bloemen en fruitteelt zien.

Die inmenging in Afrika, Midden Oosten of waar dan ook was en is er zeker wel. Afghanistan, mijnheer Sabreur, daar hebben wij ons vast niet in gemengd toch!!!???

Kortom, echt weer zo'n misselijk makend FvD, PVV verhaal dat gewon nergens op gebaseerd is en vol xenofobie zit!
Door Bart (Beleidsadviseur) op
@Sabreur. Het vraagstuk "willen wij wat doen voor vluchtelingen" moet eerst intellectueel worden gescheiden van andere vraagstukken zoals onze eigen woningnood. Pas later kan je ze met elkaar in verbinding brengen. Ik ben het volledig met je eens dat het asielverdrag niet werkt omdat we het hoofdddoel, namelijk het helpen van vluchtelingen, er niet me bereiken. Een discussie over het beperken van de instroom naar ons loket, daar bereiken we ook niets mee. We moeten helaas constateren dat het opzeggen van het VN verdrag niet iets is wat onze politiek zal doen. Als we onszelf eerlijk aankijken dan zegt de politiek eigenlijk: we willen de instroom niet, we durven het verdrag niet op te zeggen en dus tolereren we push-backs en maken we het zo onaantrekkelijk mogelijk. Het is een schijnheilige praktijk van de westerse wereld. Of we gaan ze allemaal hierheen halen, of we stoppen ermee en gaan zinnige dingen doen zoals het echt tegengaan van klimaatverandering, fair trade etc.,
Door Sabreur (Bezorgde Burger) op
Het zou onze overheid sieren als ze het hele asielbeleid eens goed onder de lope houden en naar de 21e eeuw zouden aanpassen. We houden ons nog steeds vast aan een Asielverdrag uit de jaren '50, welke door de mondiale ontwikkelingen totaal achterhaald is.
Het gros van de (zgn) asielzoekers zijn goudzoekers, die meer dan 10 veilige landen doortrekken om bij het rijkste land en met de meest lucratieve regelingen 'vluchtelingen' opvangen.

We zouden beter het nieuwe Deense systeem kunnen omarmen, waarin de asielzoeker bij de ambassade in zijn/haar land asiel kan aanvragen en dat deze aanvraag dáár getoetst wordt en bij goekeuring komt de asielzoeker naar het land.

De huidoge instroom is onhoudbaar. Het kan en mag niet zo zijn dat onze eigen jongeren 10-15 jr op een woning moeten wachten en dat statushouders binnen 14 weken een woning toegewezen moeten worden. Iedereen kan aanvoelen dat dit echt fout gaat lopen.

Je kunt je ook afvragen of wij, NL en Europa, wel deze instroom moeten blijven accepteren. De meeste ellende in Afrika en het M-Oosten wordt niet veroorzaakt door NL'se of Europese inmenging. Het zijn of tribale en locale oorlogen, of oorlogen, veroorzaakt door de grote mogendheden VS, China en de islamitische wereld, die met veel geweld hun kalifaat willen vestigen. Maar het is met name de VN, bestuurd door de boosdoeners zelf, die Europa dwingen om al die 'vluchtelingen' op te vangen.

Natuurlijk is Europa welvarend genoeg, maar met het stelselmatig uitdunnen van onze welvaart en het vernietigen van onze economie met dit asielbeleid, zullenw e steeds minder effectief iets kunnen doen voor de opvang van de echte vluchteling. Daarom zou ik toch graag zien dat we de grenzen sluiten, de opvang in de regio door de VN laten organisaren en allen de individuen, die persoonlijk vreest voor vervolging in ons land op te vangen. Alleen dan houden we het hanteerbaar zonder dat ons land, onze economie en ons volk schade ondervindt.
Door Rood Hesje (overheidsdienaar) op
@Bart: dat is wel erg cynisch. Overigens stelt het wel wat voor. Zekere voor de vluchteling die hier een veilige haven vindt. Ik meen dat je daar toch wel heel makkelijk over heen stapt.
Door Bart (Beleidsadviseur) op
De emoties van de lokale politiek laaien pas op als een vluchteling de Nederlandse grens heeft bereikt. Met 80 miljoen vluchtelingen wereldwijd komen wij in actie voor de enkeling die de reisagent kan betalen. Applaus!! Het zou goed zijn als gemeenten de landelijke politiek zouden vragen om met een goed vluchtelingenbeleid te komen waarmee Nederland echt iets wezenlijks bijdraagt aan de problematiek in de wereld. Dat beleid is wat mij betreft wat anders dan het toekennen van een status aan enkelingen. Moeten we volledig mee ophouden, heeft geen enkele zin. VN verdrag zeggen we op. Een beleid gericht op het tegengaan van overbevolking en overconsumptie wereldwijd, te beginnen bij onszelf, dat heeft pas echt zin. Daarnaast fair trade, het tegengaan van wapenhandel etc. Het is met vluchtelingen net als met zonnepanelen. We kloppen ons zelf op de borst dat we iets goeds doen, ons blazoen is weer gezuiverd, maar het stelt allemaal geen moer voor.