of 59082 LinkedIn

Meer aandacht voor informeel oplossen klachten

In Overijsselse gemeenten is steeds meer aandacht voor het informeel oplossen van klachten. Een goede ontwikkeling, stelt de Overijsselse Ombudsman in zijn jaarverslag over 2018.

In Overijsselse gemeenten en samenwerkingsverbanden is in toenemende mate aandacht voor het informeel oplossen van klachten. Dat is een goede ontwikkeling, stelt de Overijsselse Ombudsman in zijn jaarverslag over 2018. Een persoonlijke, betrokken en oplossingsgerichte benadering draagt bij aan het herstel van vertrouwen in de overheid, zo stelt hij.

Bij de Overijsselse Ombudsman kunnen bijna 700.00 inwoners van vijftien Overijsselse gemeenten en Meppel en Oldebroek terecht met klachten over hun gemeente en zeven samenwerkingsverbanden. Het afgelopen jaren werden 130 klachten ingediend; net zoveel als in 2017.

 

Bemiddeling

Als de Overijsselse Ombudsman een klacht in behandeling neemt, wordt in eerste instantie gezocht naar een informele oplossing. Van de klachten die met een rapport werden afgesloten zijn er 6 gegrond, 10 gedeeltelijk gegrond en 15 ongegrond verklaard. Een aantal klachten kon door bemiddeling worden opgelost. 87 klachten zijn niet (verder) in behandeling genomen. Daarvan werden er 37 doorgestuurd naar de desbetreffende gemeente of instantie, omdat die de klacht nog niet kenden en/of de klacht nog niet had behandeld. Van de overige 50 niet-behandelde klachten werd een deel ingetrokken. Ook zaten er klachten tussen waartoe de Overijsselse Ombudsman niet bevoegd was om een onderzoek in te stellen. Uit Zwolle kwamen de meeste klachten (29) bij de Overijsselse Ombudsman terecht, gevolgd door Hengelo (14) en Almelo (8).

 

Aanbevelingen

Gemeenten en aangesloten samenwerkingsverbanden moeten indieners van een klacht laten weten wat ze met de aanbeveling van de Overijsselse Ombudsman over de betreffende klacht hebben gedaan, stelt hij in zijn aanbevelingen. Dat wordt nog wel eens vergeten, zo constateert hij. Ook laten gemeenten aan de indieners van een klacht niet altijd weten wat men doet met een (gedeeltelijk) gegrond verklaarde klacht. Voor een goede relatie tussen overheid en burger is dat wel belangrijk, benadrukt de Overijsselse Ombudsman.

 

Het formele pad

De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen vindt dat gemeenten nog te vaak het formele pad bewandelen. Dat stelde hij eind vorig jaar in een interview in Binnenlands Bestuur. Hij vindt dat klachten en bezwaren informeler moeten worden opgepakt, zonder de rechtsbescherming weg te halen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Geloof ze niet op voorhand en ben voorzichtig (Hulpverleners) op
Nooit aan beginnen die informele oplossingen zeer slecht voor de burger en er ontbreekt achteraf bewijsmateriaal voor de burger, of alle gesprekken moeten worden opgenomen en dit doen ze niet.


Burgers moeten niet vergeten dat al die ombudsmannen van plaatselijke tot landelijke allemaal door de overheid betaald worden en niet vrij zijn. Bovendien kunnen deze ombudsmannen slecht adviseren en hebben geen echte rechtskracht.

De oplossing voor de burger?

Alles aangetekend verzenden.
Alle gesprekken opnemen, dit mag ook heimelijk omdat je deelnemer aan het gesprek bent.
en tijdig een advocaat inschakelen.

Tot nu zijn onze cliënten zeer vaak misleid door ambtenaren die slechts aan eigen baan denken of geloofd u dat ambtenaren misstanden melden, zoals ambtenaren wettelijk verplicht zijn? Nee hoor ze laten u als burger als een blok beton vallen als eigen baantje in het geding komt. Dus vertrouw niet op ambtenaren enkel op uze
Door Piet Jansen (voorzitter Overijsselse Ombudscommissie) op
Ben heel benieuwd welke negatieve geluiden Ellen allemaal gehoord heeft. Ik ken als voorzitter van de Overijsselse Ombudscommissie inderdaad ook een enkel negatief geluid, afkomstig van verzoekers die teleurgesteld waren dat hun klacht niet gegrond werd verklaard en de gemeente of instantie a.h.w. niet veroordeeld werd. Maar ik ken veel meer positieve geluiden. Overigens is al eens een onderzoek uitgevoerd dat een heel ander resultaat te zien gaf dan Ellen veronderstelt. Zou fijn zijn als Ellen 'naam en rugnummers' noemt. Hoeft natuurlijk niet hier, kan ook via de mail van de Overijsselse Ombudscommissie: info@overijsselseombudsman.nl . Daar zullen we zeker op reageren. Bovendien: ook de Overijsselse Ombudsman staat open voor kritiek en leert graag.
Door ellen (ambtenaar) op
Weet je wat leuk zou zijn? Een onderzoek naar de tevredenheid van de klachtafhandeling door de Overijsselse Ombudsman. Over die klachtafhandeling hoor ik namelijk alleen maar negatieve geluiden. ook wel logisch, een provinciale ombudsman heeft niet de expertise en de menskracht die een Nationale Ombudsman heeft. Als burger heb je dan gewoon pech dat je in Overijssel woont en dat de weg naar de echte (Nationale) Ombudsman verboden is... Je bent verplicht om je tot de Overijsselse Ombudsman te richten. Die dus onvoldoende functioneert. Aangezien deze Overijsselse Ombudsman niet wordt gecontroleerd door de politiek (in tegenstelling tot de Nationale Ombudsman), kan dit ook gewoon door blijven gaan.