of 63428 LinkedIn

Marijnissen (SP): geen nieuwe decentralisaties

Wat SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen betreft, worden er voorlopig geen nieuwe taken bij gemeenten ‘over de schutting gegooid’. Dus geen Omgevingswet en geen doordecentralisatie beschermd wonen. Wel moeten gemeenten structureel meer geld krijgen.

Gemeenten hebben de komende tijd hun handen vol aan de zorg en ondersteuning aan hun kwetsbare inwoners. Wat SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen betreft, worden er daarom voorlopig geen nieuwe taken bij gemeenten ‘over de schutting gegooid’. Dus geen Omgevingswet en geen doordecentralisatie beschermd wonen. Wel moeten gemeenten structureel meer geld krijgen.

Idiote keuzes

‘Wat we echt voor gemeenten willen regelen, is dat ze voldoende geld hebben om goede keuzes te kunnen maken’, stelt SP-lijsstrekker Lilian Marijnissen, gevraagd naar wat het belangrijkste is dat de SP de komende vier jaar voor gemeenten wil regelen. ‘Gemeenten worden nu echter voor idiote keuzes gesteld. Die keuzes zijn vaak noodgedwongen financieel gedreven, waardoor mensen in de knel komen. Mensen krijgen niet meer de zorg die ze nodig hebben en voorzieningen moeten worden gesloten. Daar moet een einde aan komen.’

 

700 miljoen extra

Die financiële nood is volgens Marijnissen voor een belangrijk deel veroorzaakt door de hoeveelheid extra taken die de gemeenten er de afgelopen jaren bij hebben gekregen. Altijd zonder extra budget, maar juist vaak met een forse budgetkorting zoals bij de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. ‘Daar komt de coronacrisis nog eens overheen. Van onze wethouders en raadsleden uit verschillende gemeenten hoor ik dat het echt niet meer gaat. We willen dat het gemeentefonds de komende vier jaar structureel met 700 miljoen euro wordt opgehoogd.’

 

Trap op-trap af

Daarnaast moet wat de SP betreft ook de zogeheten trap op-trap af systematiek worden afgeschaft. Via die systematiek krijgen gemeenten meer geld als het rijk meer uitgeeft dan begroot en minder als het rijk minder uitgeeft dan in de begroting was opgenomen. ‘We willen toe naar een betere financiering van gemeenten. In coronatijd zie je dat gemeenten het nog moeilijker hebben en voor keuzes komen te staan waarvan wij zeggen dat zij die keuzes niet zouden hoeven moeten te maken.’

 

Geen Omgevingswet

De SP vindt dat er de komende jaren pas op de plaats moet worden gemaakt met het nog meer decentraliseren van taken. ‘Gezien wat er de afgelopen jaren allemaal bij gemeenten over de schutting is gegooid, is het wel even genoeg is geweest. Bovendien zitten we nu in een dikke crisis. Het is in mijn ogen verstandig om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbaren in onze samenleving, die de overheid nu het hardste nodig hebben, worden geholpen. Gemeenten moeten de ruimte en de middelen hebben om voor deze mensen het goede te doen.’ Dat heeft wat Marijnissen betreft gevolgen voor de plannen rondom de Omgevingswet en de doordecentralisatie beschermd wonen. ‘Wat de SP betreft draaien we de invoering van de Omgevingswet terug. Ook van de doordecentralisatie beschermd wonen zijn we geen voorstander.’

 

Gemeentelijk basispakket Wmo

De eigen bijdrage voor de Wmo moet worden afgeschaft en er moet gemeentelijk basispakket komen voor onder andere de huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en respijtzorg, wil de SP verder. ‘Wij zijn tegen postcodezorg. Als je zorg nodig hebt, heb je die nodig. Het mag niet afhankelijk van de gemeente zijn of je die benodigde zorg krijgt. Dat leidt tot rechtsongelijkheid’, verduidelijkt Marijnissen. ‘Ongeacht in welke gemeente je woont of welke postcode je hebt; iedere Nederlander is in ieder geval verzekerd van dat basispakket.’ Daarmee verdwijnt in de ogen van Marijnissen de gemeentelijke beleidsvrijheid niet. ‘Hoe een en ander wordt geregeld, is aan gemeenten.’

 

Aanpakken leegstand

De SP wil de wooncrisis op diverse manieren aanpakken. De partij wil een nationaal woonplan, waarbij gemeenten meer mogelijkheden krijgen leegstand van kantoren, winkels en bedrijfspanden aan te pakken. ‘Wat ons betreft wordt wettelijk vastgelegd dat gemeenten bouwers kunnen verplichten die leegstand aan te pakken.’ In dat nationaal bouwplan moeten afspraken worden vastgelegd over de realisatie van duurzame en betaalbare woningen. Minimaal 40 procent moet voor de sociale huursector worden gebouwd.


Lees het hele interview met Lilian Marijnissen in Binnenlands Bestuur nr. 2. Dit is het tweede deel van een serie interviews met lijsttrekkers, in aanloop naar de Kamerverkiezingen van maart.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mw. A.T,C.W. Rommen van der kroft (afgekeurd 80-100%/ex-mantelzorger) op
De gehele participatiewet moet gewoon op de schop, Je help gezinnen compleet de vernieling in. Zeker als er een zorgbehoevende aanwezig is. In mijn geval 2, ikzelf en mijn volwassen kind. Woon in een wmo-woning met aanpassingen en mijn huur is al hoger dan mijn inkomen. Daar ik 2 uitkeringen heb een wao 80-100% en een anw waar ook de participatie-wet/kostendelernorm gehanteerd wordt. Door een beschadiging aan mijn spinal cord, kan ik steeds minder en minder. Mijn kind woont nog thuis, daar er geen woning te krijgen is, wachttijd hier 17-20 jaar dus de leeftijdsgrens verhogen naar 28 jaar schiet je hier niets mee op. Daarbij heeft mijn kind ernstig leverfalen, waardoor mijn kind al minder uren kan werken, en staat op de nominatie voor een mri, daar mijn kind wordt verdacht van tumoren in het hoofd. Dus extra zorgkosten hier dubbel op, dubbel op eigen risico, beiden hebben we moeite om onze lichaamstemp op orde te houden. Dus extra stoken, waar we het geld niet voor hebben. Afhankelijk van zorg, en de kostendelernorm geen goede combi, ook het over de schutting gooien bij de gemeentes geen goed idee. Want stel je zou een aanvullende uitkering krijgen dan komt de belastingdienst om de hoek met tariefgroepen. Je kan maar 1 uitkering met heffingskorting hebben, doordat we ook nog eens de toetshuishoudinkomen hebben loopt het tekort hier hard op. Zeker omdat mijn kind volgend jaar nog minder gaat werken, lig al om 6.30 op bed anders trekt mijn kind het niet. Wat een leven not dus, snap ook niet waarom er uberhaupt voor gekozen is de Hoofdbewoner aan te pakken. Het formaat voor meer daklozen, in ons geval beiden. Want ik zet mijn kind in de gegeven omstandigheden niet op straat.
Door Teunis (medewerker vergunningen) op
Ik ben geen SP-er, maar wat betreft het SP-standpunt over de Omgevingswet, ben ik het daar helemaal mee eens. Gemeenten, zowel bij vergunningen als bij RO, hebben nu wel ander zorgen aan hun hoofd. Hoe blijven we de enorme werkopgave voor? Leren van andere landen (Nieuw Zeeland) zou wel eens goed kunnen zijn. Volgens mij heeft de lange periode om tot hier te komen al voldoende losgemaakt in overheidsland om de doelstelling (integraal werken en betrek de burger/hetr bedrijf bij ontwikkelingen) te bereiken.Wellicht is die wet helemaal niet meer nodig. Gaat m.i. veel meer om houding en gedrag dan om processen die in een ander jasje gegoten worden en vervolgens grotendeels hetzelfde blijven. Wkb ook maar eens goed over nadenken, loopt ook niet over van enthousiasme in den lande.......
Door Alex op
Wat ik mis is de permanente bewoning van vakantieparken en hoe de SP daarin staat? Daar zie ik namelijk een mooie mogelijkheid om beschermd wonen op in te voeren, zoals in Hilversum men een dergelijk concept heeft geïntroduceerd.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners