of 59130 LinkedIn

Makkelijker integriteit toetsen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in samenwerking met de VNG, het IPO en de UvW een handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen laten ontwikkelen. Deze handreiking is bedoeld om de kwaliteit van de integriteitstoetsing van kandidaten voor raad en college te verbeteren.

Wat zijn uw nevenfuncties, heeft u familie die momenteel werkzaam is bij een gemeente, provincie of waterschap of bij een bedrijf dat zakelijke belangen daarmee heeft? Bent u betrokken geweest bij een geschil tussen een of meer van deze partijen?

Een potentiële kandidaat voor een lokale politieke partij krijgt heel wat vragen voor zijn kiezen. En terecht, want integriteit staat hoog in het vaandel en ondermijning ervan is een bedreiging van de lokale democratie.

Met het oog daarop heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met de VNG, het IPO en de UvW een handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen laten ontwikkelen. Deze handreiking is bedoeld om de kwaliteit van de integriteitstoetsing van kandidaten voor raad en college te verbeteren. De handreiking dient als toolbox om gestructureerd aandacht te besteden aan integriteit als integraal onderdeel van het wervings- en selectieproces. Want aan de alertheid voor integriteitskwesties valt best iets te verbeteren, vinden de opstellers.

Toch waarschuwen ze ook voor integritisme: het vellen van integriteitsoordelen als daar geen reden voor is. Iedere lokale bestuurder heeft lokale contacten en belangen. Maar die maken iemand niet per definitie ongeschikt. Wel is het belangrijk dat erover wordt gesproken om te bekijken in hoeverre ze een goede uitvoering van het politieke ambt in de weg staan. Daar biedt deze handreiking de handvatten voor.

De Handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen is te downloaden op de website democratie en burgerschap van het ministerie van BZK, www.democratie-burgerschap.nlGeïnteresseerd in juridische onderwerpen met betrekking tot de lokale overheid? Kom naar de seminarreeks De juridische gemeente


Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.