of 63908 LinkedIn

Lubbers drong Tilburg en Den Bosch burgemeester op

Tilburg en Den Bosch kregen eind jaren tachtig een burgemeester die niet de favoriet was van de vertrouwenscommissie. Premier Ruud Lubbers dreef zijn zin door.

Tilburg en Den Bosch kregen eind jaren tachtig een burgemeester die niet bepaald de favoriet was van de vertrouwenscommissie. Toenmalig premier Ruud Lubbers dreef zijn zin door, blijkt uit stukken die het Brabants Dagblad op de site van het Nationaal Archief vond.

Geen vertrouwen in Brokx

Uit de vertrouwelijke dossiers - die van Binnenlandse Zaken naar het Nationaal Archief zijn overgebracht, maar daar per ongeluk niet waren afgeschermd - blijkt hoezeer machtspolitiek in die dagen een rol speelde bij burgemeestersbenoemingen. Bij de benoeming van oud-staatssecretaris Gerrit Brokx in Tilburg (in 1988) gingen Commissaris van de Koningin Frank Houben (CDA) en Lubbers geheel voorbij aan het oordeel van de vertrouwenscommissie. Die laatste stelde in haar voordracht: 'Door de presentatie van betrokken kandidaat, de wijze waarop hij de commissie en haar leden tegemoet trad en de hem gestelde vragen beantwoordde, moest de commissie tot haar spijt constateren daarin niet het minste vertrouwen te mogen hebben.' Toch werd Brokx door Houben voorgedragen aan het kabinet, 'in het belang van de geloofwaardigheid van het kabinet in relatie tot de voormalige staatssecretaris mr. G. Ph. Brokx.'

Lubberiaans cijferwerk
In Den Bosch werd een jaar later oud PvdA-minister Bram Stemerdink door de vertrouwenscommissie voorgedragen. Daar werd echter de CDA'er Don Burgers benoemd. In dat dossier is een briefwisseling opgenomen tussen Lubbers en PvdA-voorman Wim Kok over Lubbers' cijfermatige onderbouwing van zijn stelling dat het CDA qua burgemeesters ondervertegenwoordigd was in grote steden. Kok verwondert zich geïrriteerd over het cijferwerk van Lubbers, waarvan hij weet dat 'ook BiZa-ambtenaren nogal vreemd tegen deze benaderingswijze aankijken'.

Lang geleden
Tegenover de Volkskrant laat Lubbers weten het allemaal te lang geleden te vinden om er nog op in te gaan. Het Brabants Dagblad meldt ook over de dossiers te beschikken van Dries van Agt (CdK), Ed Nijpels en Ed van Thijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
@Toine. De functie van burgemeester is onvergelijkbaar met die van Tweede Kamerlid, lid van provinciale staten of raadslid. Hij of zij is toch het gezicht van de gemeente en moet een goede voorzitter zijn. Bij burgemeestersverkiezingen heb je grote kans dat veel mensen voor de lol bijv. op Beau van Erven Dorens gaan stemmen (zo'n figuur doet dan vast mee). Nee, net als wethouders trouwens kan de burgemeester het best door de gemeenteraad benoemd worden. Dat laatste is in de praktijk eigenlijk al het geval.
Door Toine van Bergen (Free Lance journalist) op
Beste Norbert,

Juist de handelswijze van Lubbers c.s. was vriendjespolitiek en geeft aan dat directe verkiezing van een burgemeester hoognodig is. Om jouw redeneertrant te volgen: moeten we uit angst voor populisme dan ook maar alle verkiezingen voor Tweede Kamer, provincie en gemeente afschaffen????
Door jaapkoster op
Dat was een wijs besluit van Lubbers.Brokx heeft Tilburg goed op de kaart gezet en tijdens zijn bewind sneuvelde geen wethouder.
Door Toon op
De meest wezenlijke vraag is natuurlijk of de burgemeesters het goed hebben gedaan of niet, met andere woorden of de wijze van benoemingen in die tijd niet tot slechte kandidaten hebben geleid. In die tijd was de benoeming anders. Volgens mij was Brokx als burgemeester ok. Van Burgers weet ik dat minder.
Door Norbert (wijkzaken) op
Toch vind ik het belangrijk dat een burgemeester niet gekozen wordt. Uit angst voor populisme en het ontstaan van vriendjespolitiek. Maar dan moet het systeem wel zo zijn dat Den Haag burgemeesters benoemt die op hun taak berekend zijn. Dus b.v. opgewassen zijn tegen rampen en grootschalige ongevallen. In staat zijn om risico-analyses te doen en dwars door lokale vriendjespolitiek heen te fietsen. Ik weet niet of Brokx en Burgers over die eigenschappen beschikten, maar het heeft er veel van dat juist Lubbers zich van vriendjespolitiek heeft bediend door CDA-ers te benoemen. Had ie niet moeten doen en daar moeten we voor de toekomst lering uit trekken.
Door p op
Ach ja, vandaar dat Nederalnd al jaren op internationaal op de vingers wordt getikt voor het hebben van een democratisch tekort bij het kiezen van een burgermeester.

Ook geldt hier het oude adagium macht corrumpeert...
Door Jos Praat (beleidsmedewerker) op
Hoe zou het toch komen dat burgers steeds minder vertrouwen hebben in politici?
Door Gerard op
Schaamteloos en arrogant.

Vacatures

Van onze partners