of 59345 LinkedIn

Lot Nuenen in handen van provincie

Een externe commissie gaat een advies uitbrengen over de bestuurlijke toekomst van Nuenen. Voor de zomer moet zij met een advies komen over ‘het meest passende toekomstscenario voor Nuenen mede in relatie tot gemeenten in de omgeving’. Dat heeft de provincie woensdag bekend gemaakt.

Een externe commissie gaat een advies uitbrengen over de bestuurlijke toekomst van Nuenen. Voor de zomer moet zij met een advies komen over ‘het meest passende toekomstscenario voor Nuenen mede in relatie tot gemeenten in de omgeving’. 

Verantwoordelijkheid

Dat heeft de provincie woensdag bekend gemaakt. De samenstelling van de adviescommissie is nog niet bekend. Op grond van haar algemene verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het lokale openbaar bestuur heeft de provincie de commissie ingesteld. De Nuenense burgemeester Houben is hierover geïnformeerd, zo meldt de provincie.

 

Ontoereikend

Door een ‘gebrekkig samenspel tussen raad en college’ is de huidige bestuurskracht van de gemeente ‘matig en ontoereikend om goed in te kunnen spelen op de toekomstige maatschappelijke opgaven’, zo kwam vorig jaar bij een bestuurskrachtonderzoek naar voren. Nuenen is een van de negen gemeenten binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven. Een ‘complexe bestuurlijke omgeving’, zo omschrijft de provincie de regio. In het toekomstscenario voor Nuenen moet die regionale context worden meegenomen.


Ingrijpen

Met de komst van een nieuw provinciebestuur werd vorig jaar ook de 'herindelingsdwang’ losgelaten. Gemeenten werden wel verplicht met een 'constructieve en toekomstgerichte visie' te komen. Als gemeenten dralen of er niet uitkomen, zal de provincie niet schromen om in te grijpen ‘op grond van onze procesverantwoordelijkheid voor het lokale bestuur’, zo meldde de nieuwe provinciale visie ‘(Veer)Krachtig Bestuur: Op weg naar nieuwe samenwerking en samenhang’ die Gedeputeerde Staten van Brabant in oktober 2014 hebben vastgesteld. Dat moment lijkt nu te zijn aangebroken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.