of 59318 LinkedIn

Lokale rekenkamers weinig zichtbaar

De helft van de Nederlanders is niet of nauwelijks bekend met wat een lokale rekenkamer doet in de eigen woonplaats. De behoefte om er meer van te weten is er wel, zo geven bijna twee op de drie respondenten aan in een quick scan van I&O Research.

De helft van de Nederlanders is niet of nauwelijks bekend met wat een lokale rekenkamer doet in de eigen woonplaats. De behoefte om er meer van te weten is er wel, zo geven bijna twee op de drie respondenten aan in een quick scan van I&O Research.

De quick scan werd uitgevoerd als input voor een workshop van I&O Research voor een congres van de NVRR, de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies. De meest voorkomende misvatting is dat de rekenkamer de gemeentelijke begroting samenstelt, terwijl het werk in de meeste gevallen het doen van onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde gemeentelijk beleid behelst. Het zijn de hoger opgeleiden die relatief gezien nog het meest van de activiteiten van de rekenkamer weten: ruim een kwart van hen stelt er redelijk tot goed van op de hoogte te zijn.

 

Raadplegen bevolking

Ondanks de relatieve onbekendheid met wat de rekenkamer doet, zeggen ruim acht op de tien ondervraagden – na een korte uitleg over het hoe en wat –, het een goede zaak te vinden dat hun gemeente een rekenkamer heeft. Als gezegd zouden velen wel meer willen weten over wat de rekenkamer precies doet. Een vergelijkbaar aandeel geeft aan dat de rekenkamer bij de bevolking in de eigen gemeente te rade zou moeten gaan over de onderwerpen van onderzoek.

 

Vrouwen

Als respondenten mogen kiezen uit een lijst van onderwerpen,  komt een divers beeld naar voren. Vrouwen leggen daarbij een sterkere focus  op zorgonderwerpen dan mannen, terwijl vaker  items kiezen die met handhaving hebben te maken. Lager opgeleiden hebben volgens de onderzoekers een sterkere voorkeur voor lokale belastingen, leefbaarheid en veiligheid dan hoger opgeleiden.

Spontaan worden onderhoud van wegen en groen veruit het vaakst genoemd als te onderzoeken onderwerpen, gevolgd door onderwerpen in het sociaal domein en gemeentelijke inkomsten en uitgaven.

De deelnemers aan de quick-scan vinden dat rekenkamers vooral moeten kijken hoe zinvol het beleid is (geweest). Zorgvuldig beleid komt op plek twee en zuinig beleid sluit de rij.


Het onderzoek werd gehouden in mei onder 2.180 respondenten.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Misschien kunnen die lokale rekenkamers zich ook eens wat actiever gaan opstellen mbt de 214,7 miljoen die er verspild wordt aan 2527 stichtingen en verenigingen. Dat is 800 euro per jaar per Utrechter. Kan het ff wat minder svp.