of 64621 LinkedIn

Lokale partijen gaan voor Senaatszetels

Bert Euser
Bert Euser
Reageer
Meer dan tachtig lokale partijen in Zuid-Holland gaan gezamenlijk meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen onder de naam Platform Lokale Partijen Zuid-Holland. Een platform dat opkomt voor lokale belangen van gemeenten kan beslissende Senaatszetels opleveren.

Zetels
Lijsttrekker Bert Euser, tevens wethouder voor de lokale partij EVA in Albrandswaard, is zelf beschikbaar voor een Eerste Kamerzetel. De nieuwe partij zal in alle vier de kieskringen in Zuid-Holland meedoen. ‘Maurice de Hond was afgelopen zaterdag bij onze bijeenkomst aanwezig. Hij verwacht dat we met een opkomst van 50 procent drie of vier Statenzetels voor het Platform Lokale Partijen. En we hopen op twee Senaatszetels voor de Onafhankelijke Sentaatsfractie. Dat is al groei.’

Voorkeursstemmen
Provinciaal is het doel om in Gedeputeerde Staten te komen. ‘Het aantal voorkeursstemmen van een kandidaat bepaalt of deze gedeputeerde kan worden. ‘Wie met voorkeursstemmen gekozen wordt bij ons  voorrang heeft boven een hoger geplaatste kandidaat’. Kandidaten uit grotere plaatsen kunnen voordeel hebben, maar het staat “kleine” kandidaten vrij om voor zichzelf campagne te voeren. Ze zijn gebonden aan ons verkiezingsprogramma, maar kunnen lokale accenten aanbrengen.

Lokaal
Het initiatief om meer dan 80 partijen te bundelen komt voort uit de behoefte om vertegenwoordigers uit de lokale politiek op provinciaal niveau te brengen. ‘Politiek in Nederland is vaak topdown, maar er zitten 800 lokale partijen in gemeenteraden. Dat is een kwart van de kiezers en die partijen leveren een kwart van de wethouders. Op lokaal niveau zijn we goed bezig belangen te behartigen, maar op provinciaal niveau en in de Eerste Kamer zijn we dun gezaaid. Het werd dus tijd om de krachten te bundelen. Een stem op Euser is een stem op een Zuid-Hollandse senator.’

Participatiedemocratie
Het Platform wil gaan voor politiek van onderop en de lokale agenda van gemeenten. ‘Lokale partijen zijn niet ideologisch, misschien alleen in dat ze geen ideologie hebben. De burger staat bij hen centraal en zij hebben ook vertrouwen in burgers. Andere partijen zetten hen weg als Rupsje Nooitgenoeg, de term NIMBY valt vaak, calculerend, egoïstisch, maar wij zien mensen die in de samenleving staan en maatschappelijk betrokken zijn. Wij gaan voor participatiedemocratie met praktische oplossingen met respect voor de noden en behoeften van mensen. Andere partijen zijn vaak hiërarchisch georganiseerd. Wij zijn een platform dat draagvlak wil zoeken.’

Overleggen
Een platform van lokale partijen in het provinciale bestuur moet een soort “verlengd lokaal bestuur” worden. ‘Als er onderlinge verschillende opinies zijn, dan kan dat een probleem zijn, maar er blijken niet zoveel verschillen te zijn. Er zijn heel weinig conflicten onderling. En anders willen we het eerst met elkaar oplossen. Als dat niet lukt, moet de provincie de knoop pas doorhakken. Eerst overleggen en dan pas wat doen.’

Verspilling
Motto van het nieuwe platform is: altijd dichtbij. Een speerpunt is dat de provincie beter moet omgaan met lokale belangen, dus zoeken naar draagvlak. Verder moeten provincie en gemeente op solide wijze omgaan met geld. Euser wil een meldpunt voor provinciale verspilling. ‘Geen industrieterrein aanleggen als er al een is in de naastgelegen gemeente.’ Het platform richt zich op mensen die voorheen niet stemden voor de Provinciale Statenverkiezingen. ‘Met 50 procent opkomst moeten er dus ook voor ons platform extra stemmen zijn.’

Sleutelrol
Euser blijft overigens wethouder in Albrandswaard. ‘Ik heb mij gecommitteerd aan de gemeente. Het belang van de gemeente is daarmee gediend. In de Senaat zal ik voor alle 400 gemeenten de belangen in de meest brede zin vertegenwoordigen.’ Euser is er zich bewust van dat de OSF een sleutelrol kan gaan vervullen in de Eerste Kamer. ‘Ik zie het niet als taak van de Eerste Kamer om het kabinet weg te sturen. We willen het regeren niet blokkeren. Maar als het kabinet geen meerderheid haalt, zijn er zaken te doen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners