of 63966 LinkedIn

Lokale democratie heeft onderhoud nodig

De lokale democratie is sterk, maar heeft wel onderhoud nodig. Dat stelt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) in een interview in Binnenlands Bestuur.

De lokale democratie is sterk, maar heeft wel onderhoud nodig, stelt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Gemeenten moeten meer inzetten op burgerparticipatie. ‘Als we heel eerlijk zijn, zien we te vaak dat burgerparticipatie iets is dat moet worden afgevinkt.’ Terwijl het beleid er zo veel beter van wordt.

Grote speler

Dat stelt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) in een interview in Binnenlands Bestuur van deze week. Versterking van de lokale democratie is een van haar speerpunten van het beleid. Belangrijk, nu gemeenten steeds meer taken op zich zien afkomen. Een proces dat begon met de decentralisaties jeugd, werk en zorg en wordt gevolgd door de Omgevingswet, de energietransitie en de overgang naar aardgasvrije wijken. ’En dat gaat allemaal niet vanzelf’, erkent Ollongren, ‘ook omdat de politieke context de laatste jaren erg is veranderd. Lokale partijen, bijvoorbeeld, zijn een hele grote speler in de politieke arena geworden.’


Betrokkenheid vooraf

Daarnaast kloppen steeds meer burgers aan de deur van het gemeentehuis om taken over te nemen of om meer inspraak op te eisen. ‘De lokale democratie is sterk, maar heeft wel onderhoud nodig.’ Ze geeft een voorbeeld: ‘Als we heel eerlijk zijn, zien we nog te vaak dat burgerparticipatie voor gemeenten iets is dat slechts hoeft te worden afgevinkt. Zo van: dat hebben we ook gedaan en we hebben goede argumenten waarom we het tóch doen zoals we het oorspronkelijk zelf hadden voorgesteld. Dat proces wil je omkeren. Zo moet het tenslotte ook bij de Omgevingswet gaan werken: voordat je überhaupt je hele plan gaat ontwikkelen,moet je vragen waar bij de planontwikkeling rekening mee moet worden gehouden. Je krijgt dan een heel ander type dialoog met mensen. Betrokkenheid vooraf in plaats van bezwaren achteraf.’


Virus

Dat kan onder meer door ruimte te geven aan het Right to Challenge; het recht van burgers om taken van de overheid over te nemen als ze denken dat slimmer of goedkoper te kunnen doen. De minister wil het aantal gemeenten dat burgers deze mogelijkheid aanbiedt verdubbelen tot zo’n tweehonderd in 2022. ‘Omdat ik denk dat het bij deze tijd past om mensen de ruimte te geven en zelf verantwoordelijkheid te laten nemen. Ik zie veel voorbeelden waar dat goed gaat. Die nog zichtbaarder maken is belangrijk, want dan zullen ook andere gemeenten door dat virus worden aangestoken. Per saldo wordt je beleid er beter van.’

 

Ivoren toren

Maar hoe krijg je raadsleden, ambtenaren en politieke ambtsdragers zo ver dat ze meegaan in die nieuwe manier van werken,‘waarbij zo min mogelijk vanuit de ivoren toren beleid wordt bedacht en gemaakt, maar zo veel mogelijk met je gemeente, met je gemeenschap’. Een betere inhoudelijke toerusting van raadsleden en politieke ambtsdragers is een van de instrumenten die de minister inzet om die lokale democratie te versterken. Binnenlandse Zaken heeft onder meer geïnvesteerd in een digitale leeromgeving.Ollongren: ‘Raadsleden moeten in de gelegenheid worden gesteld om opleidingen te volgen en goede ondersteuning krijgen.’ Ook al om te voorkomen dat raadsleden verzuipen in hun werk.


Verkeerde selectie

Raadsleden moeten het werk kunnen doen in het beperkte aantal uren dat er voor staat, vindt de minister. ‘Je kunt aan mensen niet vragen een nóg groter deel van hun gewone werk op te offeren voor het raadswerk, want dan krijg je een verkeerde selectie. Dan krijg je alleen mensen in de raad die er tijd voor hebben. Mensen die het misschien wel zouden wíllen doen, maar denken dat het niet te combineren is met werk of gezin, haken af. Dat zou niet goed zijn.’

 

Lees het hele interview met minister Ollongren in Binnenland Bestuur nr. 18 van deze week (inlog)  

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
@doeterniettoe. Digitaal inspraak hebben op... betekent geenszins meebeslissen op. Het betekent wel dat goede adviezen van burgers in het besluitvormingsproces kunnen worden meegewogen. Derhalve begrijp ik je negatieve reactie niet zo goed.
Door doeterniettoe (-) op
@Wiersma: nee. Participatie betekent niet automatisch het volk laten beslissen over dat soort zaken. Om te beginnen hebben we daar politici voor. En vervolgens: juist dat soort zaken zullen vroeg of laat de mist in gaan: ga je het geld uitgeven aan goede riolen, aan een hogere uitkering, meer bomen of het aantrekken van kunst en bedrijven?

Participatie is zonder meer goed, maar eigenlijk betaal ik (en u) geen politici om hun werk te gaan doen. Los van de tijd die het mij als burger (en u) gaat kosten. Informeren en betrekken van burgers: geen probleem. Maar daar zou het dan ook moeten stoppen, tenzij je meer gaat doen en het hele systeem van bestuur aanpakken.
Door Henk Donkers op
@P
Ik snap de uitdrukking "Zonder last" heel goed maar daar is zeker niet mee bedoeld dat er niet naar het volk hoeft te worden geluisterd. De term is vooral een bescherming tegen belangenverstrengeling en omkoping van politici.
Natuurlijk maakt een politicus een eigen afweging, Vandaar dat het ook een raadgevend referndum was en geen corrigerend referendum.
Maar door het referendum af te schaffen geeft de politiek heel duidelijk aan dat men helemaal niet geinterseerd is in de mening van het volk. Het volk mag kiezen uit de "menukaart" van de politieke partijen maar moet niet zo eigenwijs zijn om zelf ook nog wat te willen.
Als je echt helemaal zonder last wil kiezen zonder kennis te willen nemen van de mening van het volk, noem jezelf dan geen volksvertegenwoordiger.
Door p op
@Henk, maar Henk ze zijn toch ook gekozen om een zelfstandige afweging te maken. 'Zonder last' weet je wel?
Door Henk Donkers op
Dat is wel heel erg bont. Een minister die buiten de wil van het volk het referndum afschaft, en dan nog wel op een slinkse en doortrapte manier dat daarover geen referndum mogelijk is pleit nu voor meer democratie. Daarnaast schaft dit kabinet ook nog eens de dividendbelasting af terwijl een erg ruime meederheid van het volk daar tegen is. Hier kun je erg kwaad om worden dat een minsiter zulke flagante onzin mag uitkramen. Het is bijna een staatsgreep van de mulitnationals. En een ministersploeg die kennelijk chantabel is door het bedrijfsleven.
Minister ga u schamen en kom niet meer terug. U heeft er geen fluit van begrepen.
Door Pierre (ambtenaar) op
Wat is burgerparticipatie? Is dat het inschakelen van 'hopelijk goedbedoelende amateurs', zonder enige achterban, die het wel leuk vinden om te doen en daarbij vooral hun eigen paadje in de gaten houden?
Adviseren zonder ruggenspraak met de buurt?
Ik denk dat je wel hoort te zorgen voor een vertegenwoordiging die draagvlak heeft binnen de doelgroep. Roepers hebben we al genoeg.
Door Henry Buitenhuis (Burger) op
Dan zou het goed zijn dat de 2e kamer en de regering, stopt met de risico regel reflex. Veel zaken zijn goed geregeld, maar leer om met elkaar in gesprek te gaan hoe je dat samen toepast in hè eigen stad of dorp. En bedenk niet bij alles wat desondanks anders gaat niet steed een nieuwe regel. In dit geregelde samenleving leeft niet meer, maar wordt geblokkeerd in nadenken
Door Jeroen op
@ Lezer en Johannes. Zoals Martin Koenen ook al aangeeft geven jullie inderdaad een nogal flauwe reactie. Ten eerste hadden we tot voor kort in Nederland een raadgevend referendum waarmee men nog geen echte inspraak heeft en ten tweede waren de restricties om een referendum aan te vragen niet echt een teken dat de aanvraag gedragen werd door de bevolking, als men op een bevolking met 13 miljoen kiesgerechtigden slechts 300.000 handtekeningen nodig heeft om een referendum aan te vragen en als vervolgens een referendum al geldig is bij een opkomst van 30% dan wordt het niet breed gedragen door de bevolking. Als er ooit nog eens een bindend referendum komt dan zouden er mijn inziens 1.000.000 handtekeningen nodig zijn om het referendum aan te vragen en zou een referendum pas geldig zijn als er een opkomst percentage is van het gemiddelde van de 5 voorgaande tweede kamer verkiezingen dan pas kan men ervan uitgaan dat het referendum breed gedragen wordt door de bevolking.
Door Martin op
Burgerparticipatie is heel belangrijk omdat het beleid er zoveel beter van kan worden, zegt de vrouw die niet wist hoe snel ze op landelijk niveau het raadgevend referendum de nek moest omdraaien. Want burgers die zich met het rijksbeleid bemoeien, dat moeten we niet willen, daar zijn ze te dom en onwetend voor.
Door Petra op
Welke burger heeft er nog tijd voor participatie? Ik heb al mijn tijd nodig om mijn eigen boeltje op orde te houden (geen geld voor inhuur) en om voor mijn moedertje te zorgen.
Ik durf er wat onder te verwedden dat de voorbeelden van burgerparticipatie waarvan Ollongren ziet dat ze goed gaan gedragen worden door ENKELE geïnteresseerde bewoners. Zodra een van de aanjagers verhuist is de pret over. Dit hebben gemeenten ook gezien, daardoor is het een kwestie van afvinken geworden. Echt doorzetten zal IMHO de burgerparticipatie niet want veel mensen vinden het ook wel gemakkelijk als 'de gemeente' het voor hen regelt.