of 65378 LinkedIn

Lokaal bestuur moet betere afspiegeling samenleving worden

Politieke partijen moeten meer vrouwen, allochtonen en meer lager opgeleiden kandidaten klaarstomen voor het raadslidsmaatschap. Dat stelt demissionair minister Spies van Binnenlandse Zaken (CDA, BZK) in een interview met Binnenlands Bestuur.

Het decentrale bestuur vormt geen afspiegeling van de samenleving. Dat moet beter, vindt demissionair minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken (BZK, CDA). Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht,  zijn politieke partijen als eerste aan zet om bijvoorbeeld meer vrouwen, allochtonen en meer lager opgeleiden kandidaten aan te trekken en klaar te stomen voor een volksvertegenwoordigende functie vanaf 2014. Los van deze oproep kan het Rijk hier geen aanjagende rol in spelen, vindt Spies.

Staat van het Bestuur 2012

Het ontbreken van een goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking in vooral gemeenteraden en Provinciale Staten is een van de onderdelen die Spies opvielen bij lezing van de ‘Staat van het Bestuur 2012’. In deze tweejaarlijkse de trendrapportage van BZK staan cijfers over bestuurlijke, financiële en maatschappelijke ontwikkelingen in het decentrale bestuur. Binnenlands Bestuur sprak met Spies over de meest opvallende cijfers en trends. Het stuk wordt vandaag naar de Kamer gestuurd .

 

Rolverdeling wethoude-raad

‘Het dualisme lijkt redelijk gezet. In het begin moesten wethouders en gedeputeerden erg wennen aan hun nieuwe rol. Dat speelt nu niet meer’, stelt Spies tevreden. Uit het voor de trendrapportage 2012 uitgevoerde kwalitatieve onderzoek naar de oorzaken van het tussentijds aftreden van vallende wethouders, blijkt dat er geen direct verband bestaat tussen de invoering van het dualisme en de stijging van het aantal gesneuvelde wethouders. Wel kan de rolverdeling tussen wethouders en raad een katalyserende rol spelen bij een gedwongen vertrek. Wethouders staan op grotere afstand van de raad, voelen minder aan wat er in de raad leeft en hebben minder zicht op de politieke verhoudingen, stellen de onderzoekers.

 

Durven loslaten

Positief vindt Spies dat steeds meer gemeenten burgers betrekken bij beleidsvorming. ‘Op steeds meer beleidsterreinen mogen burgers meedenken en -praten, zoals over de invulling van bezuinigingen en de inrichting van de openbare ruimte.’ Er moeten echter nog fikse stappen worden gezet. ‘Decentrale overheden moeten veel meer ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. Dat wordt nog een hele opgave; durven wethouders en gemeenteraden het aan om het initiatief aan de samenleving over te laten? Maar eigenlijk geldt dit voor alle overheidslagen: we moeten durven loslaten.’


Stijging agressie

De ‘Staat van het Bestuur 2012’ laat ook minder positieve ontwikkelingen zien. In alle overheidslagen is sprake van een stijging van verbale en fysieke agressie en geweld. ‘Dat is absurd. Burgers verwachten van de overheid dat ze goed worden bejegend. Politici en ambtenaren moeten ook met respect worden bejegend.’

 

Kritiek op rijksoverheid

opoverheid De kritiek vanuit decentrale overheden op de rijksoverheid neemt toe, zo blijkt uit de ‘Staat van het Bestuur’. Meer dan de helft van de decentrale overheden vindt dat het Rijk hen onvoldoende faciliteert en ondersteunt bij hun taakuitvoering. Een fikse stijging ten opzichte van twee jaar geleden toen 34 procent dergelijke kritiek uitte. Spies ligt er niet wakker van, integendeel. ‘Neem de decentralisaties. Gemeenten vinden dat we de taken op het sociaal domein  echt aan hen moeten overlaten. Ze willen beleidsvrijheid en ontkokerde budgetten. Als we dat straks echt doen, kan het niet zo zijn dat als het even lastig wordt, gemeenten weer meteen bij het Rijk gaan aankloppen. Als gemeenten hun eigen boontjes willen doppen, dan hoort het zelf opvangen van tegenslagen daar ook bij.’

 

Financiële rampspoed

De verslechterde financiële situatie baart Spies zorgen. Hoewel er in 2012 geen stijging is in het aantal artikel-12 gemeenten en het aantal gemeenten dat onder financieel toezicht staat, ‘is de laatste twee jaar de financiële rampspoed overal zicht- en voelbaar. De relatie tussen de overheidslagen komt daarmee onder druk te staan’, beseft de minister. Zo kwam vanuit gemeenten, provincies en waterschappen felle kritiek op de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) en het verplicht schatkistbankieren. Spies: ‘Decentrale overheden zien dit als een inbreuk op hun autonomie, maar nood breekt wet. Het EMU-saldo moet omlaag. Ik vind, ook al verschillen we fundamenteel van inzicht, dat we met elkaar moeten zoeken naar de meest werkbare oplossing.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Easymoney (Financiën) op
Ik heb een betere oplossing.
Gewoon de overheid kleiner maken met minder taken en bevoegdheden.
Dan heb je minder mensen nodig, minder regels en wetten, minder geld, minder gebouwen etc.
Dan hoeft de overheid zich ook niet te bemoeien met het zakelijk en prive leven van de burger, in het kort laat de burger met rust!!
Door Stark inc. op
Met of zonder burka?
bij Spies weet je het maar nooit.
Door Marcel van Osch (Adviseur bestuurlijke organisatie) op
Hoe verhoudt zich deze zienswijze tot de wens om de kwaliteit van de lokale bestuur te vergroten?
Door Henk op
Nou, daar zijn we al aardig mee bezig. Fraude, list en bedrog tiert welig in het bestuur