of 64231 LinkedIn

LIVEBLOG CORONA 8 JUNI

In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.
Reageer

In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.
13.00: Algemene Rekenkamer onderzoekt bestrijding coronacrisis
De Algemene Rekenkamer gaat de verschillende aspecten van de bestrijding van de coronacrisis onderzoeken. Er komen drie onderzoeken en een monitor om genomen maatregelen in kaart te brengen. Eén onderzoek richt zich op het beleid en de capaciteit om mensen te testen op het coronavirus en op de ervaringen met de toegang tot de testen. Een tweede onderzoek zoomt in op de risico’s voor de overheidsfinanciën als gevolg van leningen en garanties die zijn verstrekt. Het derde onderzoek neemt de steunmaatregelen aan grote ondernemingen onder de loep.
Daarnaast zal de Algemene Rekenkamer nationaal, binnen de Europese Unie en wereldwijd de vinger aan de pols houden. Landelijk gaat de Rekenkamer maatregelen die het rijk neemt om de coronacrisis te bestrijden in kaart brengen en volgen. De monitor gaat vanaf eind juni via de website van de Algemene Rekenkamer parlement en samenleving inzicht bieden in de opzet, kosten en beoogde effecten van regelingen die zijn getroffen. De monitor zal regelmatig ververst worden. Europees worden ontwikkelingen in het beleid van de Europese Unie gevolgd. Dit leidde al tot een aanvulling van de informatie over de EU op de website van de Algemene Rekenkamer. Daarin staat een overzicht van financiële maatregelen van de EU tegen economische en maatschappelijke effecten van de virusuitbraak. Ook wordt bijgehouden wat andere rekenkamers ondernemen in het kader van de coronacrisis. De vier activiteiten zullen nog dit jaar tot publicaties leiden, maar de bestrijding van de coronacrisis zal ook centraal komen te staan in het verantwoordingsonderzoek over het lopende jaar. Met de onderzoeken naar de bestrijding van de coronacrisis wil de Algemene Rekenkamer gestalte geven aan haar overtuiging dat de democratische spelregels ook in tijden van nood hoog in het vaandel moeten blijven staan. Bij de overhandiging van de verantwoordingsstukken over 2019 aan de Tweede Kamer, op 20 mei 2020, zette president Arno Visser dit kracht bij met de uitspraak: ‘Die regels zijn niet alleen voor de makkelijke momenten, maar ook voor crisistijd en crisismaatregelen. Parlement, let op uw saeck!’ Visser pleitte er toen ook voor om te blijven leren van het verleden, ook al lijkt de situatie uniek.
09.28: Kermiswereld voert actie voor heropening
De kermisbranche voert deze week actie om het kabinet en de Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak de attracties zo snel mogelijk weer te laten draaien. Vijftig echtgenotes van kermisexploitanten overhandigen dinsdag op het Binnenhof een open brief ter ondersteuning van een motie van het Kamerlid Wybren van Haga, waarin wordt gevraagd de kermissen eerder dan 1 september open te stellen.
De Nederlandse Kermisbond dient daarnaast samen met zusterorganisatie BOVAK deze week een protocol in bij het ministerie van Economische Zaken, waarin beschreven staat hoe de kermissen met inachtneming van de coronamaatregelen weer veilig open kunnen. ‘Met vereende krachten werken we eraan om de hele bedrijfstak weer aan de gang te krijgen’, zegt directeur Jan Boots van de Nederlandse Kermisbond, spreekbuis namens circa 700 kermisexploitanten, naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.
Volgens Boots zijn de kermisexploitanten amper geholpen door de steunmaatregelen van het kabinet en biedt ook de hulp van banken met uitstel van betalingen weinig soelaas. De laatste kermissen zijn vorig jaar oktober geweest, de heropening van het seizoen in maart viel door het coronavirus in het water. ‘En als de exploitanten pas na 1 september open kunnen, dan hebben ze een jaar moeten overbruggen zonder ontvangsten.’
In een recent rapport over de gevolgen van de coronacrisis gaf 60 procent van de kermisondernemers aan op korte termijn ernstige liquiditeitsproblemen te verwachten.
Etienne van Hezik zegt namens de vijftig actievoerende kermisvrouwen dat de exploitanten op hun laatste reserves teren ('Sommigen willen ook geen steun aanvragen') en dat ten onrechte is besloten de kermissen onder de grote evenementen te scharen, waardoor in de zomer vooralsnog geen kermissen zijn toegestaan. ‘Waarom mogen pretparken wel open en kermissen niet? We zijn klakkeloos in de verkeerde branche geplaatst, terwijl kermissen gewoon veilig kunnen doorgaan.’ (ANP)


 

 

 Lees hier het korte coronanieuws van de voorgaande dagen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners