of 64120 LinkedIn

LIVEBLOG CORONA 6 MEI

In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.
Reageer

In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.


17.25: Langer groen licht voor fietsers en voetgangers

Rotterdam zet de verkeerslichten voor fietsers en voetgangers langer op groen om ze de kans te geven 1,5 meter afstand van elkaar te laten houden bij het oversteken en om te voorkomen dat er wachtrijen ontstaan bij de oversteekplaatsen. Fietsers en voetgangers hoeven daarom ook geen knop meer in te drukken. Deze maatregel gaat per direct in, met het oog op een betere doorstroming als de basisscholen op 11 mei weer opengaan en het drukker wordt op straat.

Het verlengen van de oversteektijd is een van de maatregelen die Rotterdam neemt om de stad voor te bereiden op de 1,5 metersamenleving die de verspreiding van het coranavirus tegengaat. Daarnaast komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers op straten en boulevards waar de ruimte te krap is. In straten met smalle trottoirs worden mogelijk parkeerplekken opgeheven om ruimte te creëren om elkaar te passeren of voor wachtrijen. Ook worden trottoirs ingericht voor eenrichtingsverkeer voor voetgangers.

De gemeente vraagt Rotterdammers om mee te helpen de knelpunten in de stad te melden. Op een website met een digitale kaart kunnen inwoners met een prikker aangeven waar de knelpunten voor fietsers en voetgangers liggen. De gemeente ziet steeds meer mensen op straat, lopend, fietsend of in het openbaar vervoer. Daarom kijkt de stad naar een nieuwe verdeling van de ruimte om fietsers en voetgangers extra ruimte te geven. (ANP)

 


 

14.59: 'Meeste Nederlanders steunen versoepeling lockdown'
Zo'n driekwart van de Nederlanders wil dat de maatregelen tegen het coronavirus worden versoepeld. Een op de acht mensen wil dat alle beperkingen worden opgeheven, een op de negen mensen wil dat de huidige beperkingen blijven gelden. Dat komt naar voren in de enquête Namens Nederland, die door meer dan 100.000 mensen is ingevuld.
Om de verspreiding van het virus te beperken, willen veel mensen wel dat er maatregelen worden genomen, zoals het dragen van mondkapjes en het uitvoeren van meer testen. Ook voor quarantaine van besmette mensen en hun gezinsleden is veel steun. Bijna de helft is voor quarantaine van ouderen en mensen in andere risicogroepen.
Verder zien mensen graag dat er speciale maatregelen op het werk worden genomen, zoals meer afstand tussen werkplekken en de mogelijkheid om op flexibele tijden te werken.
De peiling Namens Nederland is opgezet door NL2025, een samenwerkingsverband van betrokken ondernemers, sporters, wetenschappers, mensen uit de kunstwereld en anderen.
Volgens de resultaten van een online-onderzoeksexperiment onder 30.000 mensen van onder meer TU Delft vinden de meeste Nederlanders dat de coronamatregelen 'beperkt' moeten worden versoepeld. Die aangepaste maatregelen mogen volgens deze uitkomsten echter niet leiden tot verdeeldheid. "Men is bang dat de saamhorigheid onder Nederlanders en het draagvlak voor overheidsbeleid wegvalt wanneer het kabinet ervoor kiest om beperkingen op te heffen voor een specifieke groep Nederlanders." Te denken valt dan aan mensen in het minder getroffen noorden van het land, aan mensen die immuun zijn en aan jongeren.
De kapper mag volgens deze onderzoeksresultaten wel weer open, maar op het openstellen van de horeca zijn Nederlanders niet zo gerust. Gevreesd wordt onder meer dat klanten met een borrel op de 1,5 meterregel vergeten. De complete resultaten van dit onderzoek worden donderdag bekend. (ANP)

 


 


13.22: Burgemeesters bijeen voor crisisberaad ministers
De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, komen woensdag in een ingelaste vergadering bijeen. Dat gebeurt voorafgaand aan het beraad van de ministeriële commissie crisisbeheersing (MCCb). Minister-president Mark Rutte maakt naar verwachting na het crisisberaad nieuwe maatregelen bekend ter bestrijding van het coronavirus.
Vorige week verwachtte een woordvoerster van het Veiligheidsberaad nog dat de burgemeesters deze week niet bij elkaar zouden komen. Maar de actuele ontwikkelingen vragen nu toch om een bijeenkomst. Zo zou een deel van de horeca op 1 juni de deuren weer mogen openen, maar daarvoor zijn op regionaal en plaatselijk niveau maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat mensen op voldoende afstand van elkaar blijven.
Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, schuift woensdag aan bij het crisisberaad van het kabinet. Hij geeft tussen beide vergaderingen in geen toelichting op de onderwerpen uit het Veiligheidsberaad, wat hij gewoonlijk wel doet. (ANP)


 

10.17: 'Streng gevangenisregime vreemdelingen mag niet'

Het strenge gevangenisregime in het vreemdelingendetentiecentrum in Rotterdam is in strijd met de mensenrechten. Dat schrijven zes asiel- en mensenrechtenorganisaties woensdag in een brief, in bezit van NRC, aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie, VVD).
Het strengere regime is ingesteld vanwege de corona-uitbraak. Vreemdelingen worden twintig uur per dag opgesloten in hun cel, ze mogen geen bezoek meer ontvangen en sport- en recreatievoorzieningen zijn dicht met als doel de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te maken.
Onder andere Vluchtelingenwerk, Amnesty International en asieladvocatenvereniging VAJN roepen Broekers-Knol op alle vreemdelingen onmiddellijk vrij te laten. Ze waarschuwen dat het ‘disproportioneel’ is om vreemdelingen vast te zetten nu detentiecentra rigide coronaregimes voeren. Bovendien zou de pandemie het ‘zicht op uitzetting’ wegnemen.
Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen alleen vastzitten als zij binnen redelijke termijn kunnen worden uitgezet, maar nu het luchtverkeer nagenoeg is lamgelegd, is daar volgens de organisaties geen sprake meer van. (ANP)

 8.45: In sommige gevallen ook mondkapjes voor huishoudelijke hulp

Als iemand met COVID-19 of een verdenking daarop direct dergelijke zorg nodig heeft en deze zorg dus niet kan worden uitgesteld, komt de zorgmedewerker in aanmerking voor mondmaskers, isolatiejassen/schorten, oogbescherming/brillen en handschoenen.

Voor ondersteuning thuis die verleend wordt volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en maaltijdondersteuning, lukt het volgens de minister veelal wel op 1,5 meter afstand te blijven. Dan zijn dus geen beschermingsmiddelen nodig, aldus de minister.

Ook mag alleen worden gewerkt als de medewerker klachtenvrij is en er zeker van is dat de gezondheid van de patiënt of cliënt het toelaat om zorg te verlenen. Als COVID-19 bij een cliënt is vastgesteld, dan wordt ondersteuning uitgesteld. Soms gaat het echter om zorg die niet kan worden uitgesteld, of heeft een medewerker gerede twijfel of de situatie veilig is. In die gevallen kan de medewerker voortaan beschikken over een ‘reservepakket’ aan persoonlijke beschermingsmiddelen, heeft Van Rijn besloten.

'Alle mensen die werken in de zorg - binnen en buiten het ziekenhuis - moeten erop kunnen rekenen dat zij hun werk veilig kunnen doen met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Natuurlijk alleen als dat echt nodig is, want er is nog steeds een enorme behoefte aan beschermingsmiddelen in de zorg', aldus de minister.
CNV Zorg & Welzijn zegt in een reactie al sinds het begin van de coronacrisis te pleiten voor meer zeggenschap voor zorgprofessionals over het gebruik van beschermende materialen. "Medewerkers in de thuiszorg kunnen nu, als zij een ‘niet-pluisgevoel’ hebben, zelf beslissen beschermende middelen te gebruiken. Voorwaarde is dan wel dat er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voorradig zijn. Nu de maatregelen worden versoepeld en andere, minder cruciale contactberoepen ook beschermingsmateriaal nodig hebben, is het een absolute noodzaak om de thuiszorg bij de distributie voorrang te geven", zegt voorzitter Anneke Westerlaken van CNV Zorg & Welzijn. (ANP)

 


 

Lees hier het korte coronanieuws van de voorgaande dagen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.