of 64204 LinkedIn

LIVEBLOG CORONA 24 MAART 2020

In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.
Reageer

In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

21.37: 'Kom nu niet naar Zeeland'
De Zeeuwse gemeenten roepen toeristen in Duitsland en Nederland op om nu weg te blijven uit de kustprovincie. Tijdens de coronacrisis kunnen de zorgvoorzieningen in Zeeland echt geen extra bezoekers behappen, is de boodschap. 'Het in ongekend voor Zeeland om te adverteren om niet te komen. Maar het is ook een ongekende tijd waar we in terecht zijn gekomen', aldus burgemeester Rob van der Zwaag van Veere, namens de Veiligheidsregio Zeeland.

Burgemeesters kunnen verhuurders van accomodaties nu nog niet verplichten om dicht te gaan. Er wordt wel een en ander voorbereid om toerisme te voorkomen. 'Deze week willen we een besluit nemen', aldus Van der Zwaag. (ANP)20.19: 4 miljoen noodsteun aan voedselbanken
Dat bedrag geeft het kabinet eenmalig aan Voedselbanken Nederland. Het gaat naar het calamiteitenfonds waar voedselbanken die door het coronavirus in de knel komen in het uiterste geval een beroep op kunnen doen. Voedselbanken moeten wel eerst lokaal een oplossing proberen te vinden. Zo'n zeventien van de 170 voedselbanken die zijn aangesloten bij Voedselbanken Nederland hebben de afgelopen dagen problemen gemeld, waaronder een gebrek een personeel, voedsel en geschikte locaties. (ANP)


 

18.15: Rijksgeld voor zorg op afstand

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking.

Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Via de regeling is per aanvraag 50.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend via rvo.nl/set-corona.

Minister Hugo de Jonge (VWS) geeft aan dat contact in de zorg voor kwetsbare ouderen juist nu heel belangrijk is: ‘Nu door de corona-maatregelen de zorg soms lastig te realiseren is, moeten we alles uit de kast halen om de digitale instrumenten te benutten die al voorhanden zijn.’

Alle zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de regeling door het indienen van een korte aanvraag. Binnen maximaal vijf dagen krijgen zij een reactie. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt binnen vijf dagen het subsidiebedrag overgemaakt. Diverse gemeenten hebben zorgverleners laten weten open te staan voor alternatieve vormen van zorg en ondersteuning. Die kan worden gedeclareerd, in bijvoorbeeld Leeuwarden, zolang de beperkende maatregelen van kracht zijn. 

17.15: Applaus voor medewerkers burgerzaken

Op de lijst met cruciale beroepen staan ook noodzakelijke, vitale overheidsprocessen, zoals Burgerzaken bij gemeenten. Burgerzaken houdt zich bezig met registratie van inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP), de burgerlijke stand, paspoorten en identiteitskaarten en rijbewijzen. ‘Deze belangrijke processen zijn vaak onzichtbaar, maar het raakt ons allemaal als dit stil komt te liggen. De burgerzakenmedewerkers vinden oplossingen om hun werkzaamheden overeind te houden. Zij staan ook op de barricade en zullen dit blijven doen’, stelt de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken. ‘En daar mogen wij allemaal trots op zijn.’17.13: Amsterdam bezorgd over gevolgen coronacrisis voor bouw

In een brief aan de gemeenteraad vraagt het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders zich af of het bouwbedrijven lukt het bouwtempo van woningen in Amsterdam hoog te houden. Zo krijgt de gemeente signalen binnen dat een deel van de bouwvakkers die afkomstig zijn uit het buitenland terugkeren naar hun land van herkomst. Het college blijft bouwpartijen aansporen het tempo in de nieuwbouw te houden, met inachtneming van de aangescherpte gezondheidsvoorschriften. (ANP)13.20: Blauwe Moskee Amsterdam beschikbaar als noodziekenhuis
Als ziekenhuizen de stroom coronapatiënten niet meer aankunnen, kunnen ze de Blauwe Moskee in Amsterdam gebruiken als noodopvang. Dat zegt hoofdimam Yassin Elforkani. 'Op het moment dat het nodig is, geven wij de sleutel. Een moskee is niet alleen om te bidden', aldus Elforkani. De moskee in Amsterdam Nieuw-West beslaat zo'n 800 vierkante meter. (ANP)12.45: NJi coördineert informatievoorziening jeugdveld

Het Nederlands Jeugdinstituur (NJi) heeft een speciale themapagina www.nji.nl/coronavirus ingericht waar ouders, kinderen, professionals en organisaties antwoord kunnen vinden op vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor hun dagelijks leven en hun werk. Het NJi coördineert de informatievoorziening voor het jeugdveld. Dat gebeurt op verzoek van het ministerie van VWS.

In de informatievoorziening over de gevolgen van de coronacrisis werkt het NJi nauw samen met onder andere de jeugdgezondheidszorg, de jeugdzorg, de jeugd-ggz, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het onderwijs, de kinderopvang en cliëntenorganisaties en beroepsverenigingen.

 


 

11:04: Italië: inzet drone bij handhaving lockdown
Italiaanse gemeenten mogen drones gaan inzetten om te controleren of burgers zich houden aan de afgekondigde lockdown om de corona-epidemie te stoppen.

De speciale verordening staat bewegingsmonitoring’ van burgers in stedelijke gebieden toe. De strengere regels moeten voorkomen dat mensen ‘zonder bewezen redenen’ rondgaan. De maatregel wordt noodzakelijk geacht, aangezien de controles die in Italië worden uitgevoerd dagelijks tot duizenden klachten leiden, hetgeen volgens de krant Corriere de la Sera ‘vooral aantoont dat het risico om te worden ontdekt geen afschrikmiddel blijkt.’

Verder gaan de Italiaanse autoriteiten over tot het opleggen van boetes en inbeslagname van auto’s of motoren van degenen die de verboden aan hun laars lappen.

 


 

10.55: Oproep Haagse college aan inwoners succesvol
Eind vorige week riep de Haagse wethouder Bert van Alphen (sociale zaken, GroenLinks) inwoners van Den Haag op om zich als vrijwilliger te melden bij de maatschappelijke opvang. Voor dak- en thuislozen, 'de meest kwetsbare Hagenaars', is het moeilijker om de RIVM-richtlijnen in acht te nemen, legde de wethouder uit. Die oproep heeft gewerkt: voor 39 van de 42 benodigde diensten zijn inmiddels vrijwilligers gevonden, meldt Dagblad070.09:54: Gevolgen van de coronacrisis

Het CPB publiceert donderdag 26 maart om 9:00 uur verschillende scenario’s voor de gevolgen van de coronacrisis op de Nederlandse economie en overheidsfinanciën. Het coronavirus en de maatregelen die het kabinet getroffen heeft om de verspreiding ervan te beperken, zullen grote economische gevolgen hebben. Hoe groot die zijn is echter zeer onzeker. Het CPB gebruikt daarom scenario’s om de economische effecten voor Nederland in 2020 en 2021 te berekenen. Scenario’s maken inzichtelijk wat de orde van grootte van de impact is, en waar de voornaamste onzekerheden zitten. De scenario’s bevatten een beperkte set van variabelen met de focus op werkgelegenheid, bbp en de overheidsfinanciën. Het CPB doet geen uitspraak over welk scenario het meest waarschijnlijk is.

 06:30 Burgemeesters blij met bevoegdheden en ‘duidelijke spelregels’

Het kabinet heeft burgemeesters met de noodverordening de juiste 'instrumenten' en 'duidelijke spelregels' gegeven om op te treden tegen mensen die de corona-voorschriften negeren. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad zegt namens de veiligheidsregio’s 'dat het kabinet heel erg goed heeft geluisterd naar onze wensen'. Hij is blij met de mogelijkheid om mensen te beboeten die in groepen dichtbij elkaar staan. Dat betekent ook dat burgemeesters minder vaak 'ruige middelen' hoeven in te zetten die anderen duperen. (ANP)

Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, die al eerder pleitte voor meer bevoegdheden tot handhaving van corona-maatregelen, is ook blij met het besluit, liet hij weten aan het Algemeen Dagblad. ‘Het is een bizarre situatie’, zei Aboutaleb. ‘Deze noodverordening is aan mij opgedragen van boven, door het Rijk. De Rotterdamse gemeenteraad heeft er niets over te zeggen. Het democratische systeem wordt op dit moment opzij geschoven.’

De burgemeester is ook blij met de strenge toon van het kabinet: ‘Ik heb het zaterdag met mijn eigen ogen gezien, toen ik op inspectie ging in het Kralingse Bos. De regels werden volstrekt genegeerd. Dat kan echt niet.’ Ook Rotterdammers die ‘met kinderen drie hoog achter’ wonen, moeten gewoon meedoen, benadrukte Aboutaleb: 'Dat argument is nu niet aan de orde. We verliezen de focus als we overwegingen van sociale of economische aard laten meewegen.’


 

06:00 Bevrijdingsfestivals gaan niet door wegens coronavirus

De Bevrijdingsfestivals gaan dit jaar niet door wegens de strenge maatregelen van het kabinet wegens het coronavirus. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei besloten. Het comité zoekt nog naar een "passende alternatieve invulling" van de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Bij de Dodenherdenking kan als gevolg van de overheidsmaatregel geen publiek aanwezig zijn. Het comité zoekt met de gemeente Amsterdam naar een passend alternatief.

 

Ook alle andere publieksactiviteiten die tot 1 juni gepland stonden in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid gaan niet door. Het comité zoekt nog naar mogelijkheden om binnen de nu geldende maatregelen tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei toch in het hele land stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. (ANP)

 


 

Lees hier het korte coronanieuws van de voorgaande dag.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners