of 64120 LinkedIn

LIVEBLOG CORONA 21 APRIL 2020

In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.
Reageer

In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.19.19: Kinderen voorlopig helft van de tijd naar basisschool
Kinderen gaan vanaf 11 mei de helft van de schoolweek weer naar de basisschool. Kinderopvang, buitenschoolse opvang en speciaal onderwijs gaan weer open. Leerkrachten en opvangpersoneel kunnen zich laten testen op het coronavirus als ze klachten hebben die daarop duiden, zegt premier Mark Rutte.

Basisscholen kunnen weer open omdat jonge kinderen het virus minder snel lijken op te lopen en over te dragen, zegt Rutte. Scholen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen de ene helft van de leerlingen de ene dag, en de andere helft de andere dag les te geven. Het is niet realistisch om van jonge kinderen te verwachten dat ze onderling 1,5 meter afstand bewaren, denkt hij.

Leerkrachten en opvangpersoneel kunnen net als zorgpersoneel aanspraak maken op een coronatest, zegt Rutte. (ANP)

 15.45: AMvB Tozo is er

Vandaag is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gepubliceerd in het Staatsblad. Gemeenten kunnen nu op grond van deze regeling ook formeel een uitkering voor levensonderhoud en/of lening bedrijfskrediet verstrekken. Veel gemeenten hebben zzp’ers al een voorschot gegeven. Dat kan nu worden verrekend, meldt de VNG. De gemeentekoepel meldt dat er tot nu toe 300.000 aanvragen voor de Tozo zijn ingediend.

Inmiddels is aan gemeenten een tweede voorschot van 1,2 miljard euro verstrekt. Eerder was in totaal een voorschot van 250 miljoen euro van het rijk naar gemeenten overgemaakt.   
15.40: Apeldoorn stelt vuurwerkverbod uit wegens corona

Apeldoorn krijgt dit jaar nog geen totaalverbod op het afsteken van vuurwerk. Dat was wel de bedoeling, maar door de coronacrisis zijn de plannen gewijzigd, aldus de gemeente dinsdag. Een raadscommissie zou alternatieven voorbereiden voor de komende jaarwisseling. Om op ideeën te komen zou een bijeenkomst gehouden worden. Maar door de maatregelen tegen verspreiding van het virus kan de bijeenkomst niet doorgaan en ligt de plannenmakerij stil. De gemeenteraad heeft besloten om volgend jaar verder te gaan met de plannen voor een jaarwisseling zonder consumentenvuurwerk. De voor een vuurwerkverbod noodzakelijke wijziging van de algemene plaatselijke verordening (apv) is ook doorgeschoven naar 2021. Rotterdam heeft al een totaalverbod. De Nijmeegse gemeenteraad heeft daar onlangs ook toe besloten, maar in die stad moet het nog wettelijk geregeld worden. In Amsterdam is een meerderheid van de raad voor een totaalverbod. (ANP)


15.25: Twenterand geeft peuters prentenboek

Om de ontwikkeling van peuters, waarvan de meesten thuiszitten, ook in deze coronatijd te blijven stimuleren krijgt iedere peuter van de gemeente Twenterand en de bibliotheek Het grote Fiep kijkboek van Fiep Westendorp. ‘De medewerkers van de kinderopvang zijn erg actief om contact te houden met ouders en hen ideeën te geven voor activiteiten die ze thuis met hun peuters kunnen doen. Die activiteiten zijn tot nu toe veelal digitaal, zoals filmpjes en Facebookberichten. Om de kinderen ook iets tastbaars te geven wat niet digitaal is, krijgen zij nu allemaal een prachtig prentenboek waarbij ze samen met hun ouders op ontdekkingsreis kunnen gaan’, verduidelijkt wethouder Mark Paters (jeugd, Gemeentebelangen Twenterand) het initiatief. 

13.50: Gemeenten zijn creatief met lintjes
Burgemeester Franc Weerwind en locoburgemeester Hilde van Garderen gaan inwoners van Almere die dit jaar een lintje krijgen, toespreken via een schermverbinding aan de voordeur. Dat doen ze, omdat de traditionele jaarlijkse Lintjesregen voorafgaand aan Koningsdag dit jaar vanwege de coronacrisis niet kan doorgaan. De Kanselarij der Nederlandse Orden raadde gemeenten aan om decorandi op te bellen. Dat advies nemen veel burgemeesters in het land over, maar een flink aantal gemeenten heeft voor een verrassender oplossing gekozen. In Almere wordt op 24 april aangebeld bij een decorandus. Als die opendoet, staat er een scherm voor de deur met een rechtstreekse verbinding met het stadhuis. In de burgerzaal spreken Weerwind of Van Garderen de te onderscheiden inwoner toe.

Burgemeester Jan Pierik van het Twentse Borne gaat rondrijden met een bakfiets vol bloemen. Die bezorgt hij persoonlijk aan de deur. De eerste burger van Bergen om Zoom, Frank Petter, heeft opnames gemaakt bij de lokale omroep, die op 24 april worden uitgezonden. Familie zorgt dat een te onderscheiden Brabander ook kijkt. Sander Schelberg, burgemeester van het Overijsselse Hengelo, gaat beeldbellen met zijn feestelingen. Egbert Lichtenberg van Altena (Noord-Brabant) sluipt de voortuin van een decorandus binnen en belt die dan op. Vrijwel alle gemeenten laten een bloemetje en een felicitatiekaart bezorgen. Lintjesregen is gewoonlijk op 26 april, de dag voor Koningsdag. Maar 26 april valt dit jaar op zondag. Daarom worden de toekenningen op 24 april bekendgemaakt. Dit jaar krijgen ongeveer 3000 mensen een lintje. (ANP)
12:46: 'Plannen voor corona-app moeten nader worden uitgewerkt'
De overheid moet de plannen voor een corona-app verder gaan uitwerken. Dat heeft Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid bij het ministerie van Volksgezondheid, dinsdag gezegd in de Tweede Kamer.
De app moet helpen om na te gaan met wie coronapatiënten in contact zijn geweest. Zeven voorstellen werden afgelopen weekeinde getest, maar daarop kwam veel kritiek, onder meer van de Autoriteit Persoonsgegevens, het Bureau ICT-toetsing, het College voor de Rechten van de Mens en de landsadvocaat. Zo was het niet duidelijk hoe de privacy van gebruikers wordt beschermd en is het niet duidelijk waarom zo'n app überhaupt nodig is. Vanwege die commentaren is het volgens Roozendaal nu nodig om ‘de epidemiologische eisen van digitale ondersteuning’ aan te scherpen. Ook moet de overheid zorgen voor ‘waarborgen ten aanzien van informatiebeveiliging, privacy en tegengaan van misbruik’.
Of dat betekent dat de app vertraging oploopt, zei Roozendaal niet. Wat de volgende stappen zijn, zal zorgminister Hugo de Jonge dinsdagavond melden. (ANP)

 


 

10.50: Nieuwe Hollandse Waterlinie moet wachten op erfgoedbesluit

Het gaat langer duren voor bekend is of de Nieuwe Hollandse Waterlinie gaat behoren tot het Unesco Werelderfgoed. Het Werelderfgoedcomité, dat die beslissing moet nemen, heeft de jaarvergadering uitgesteld wegens de uitbraak van het coronavirus, aldus de stichting Liniebreed Ondernemen.
Het uitstel van de vergadering, die deze zomer in de Chinese stad Fuzhou zou worden gehouden, treft ook de Koloniën van Weldadigheid in Nederland en België. Die koloniën in Drenthe en in het Vlaamse Wortel staan ook op de nominatie om werelderfgoed te worden.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie sluit aan op de Stelling van Amsterdam, die al sinds 1996 de Unesco-status heeft. De linie uit de negentiende eeuw loopt door 25 gemeenten in vier provincies. Het stelsel van forten en sluizen maakte het mogelijk om delen van Nederland onder water te zetten en zo de vijand buiten de deur te houden. Het systeem is uniek in de wereld.
De Koloniën van Weldadigheid zijn gebouwd om arme en ‘asociale’ mensen uit het westen van het land een nieuwe toekomst te geven op het platteland. Nederland is al vele jaren bezig om beide projecten op de erfgoedlijst te krijgen. De 21 landen van het Werelderfgoedcomité proberen aan het einde van dit jaar alsnog bijeen te komen. (ANP)
10.30: Burgemeesters: zorgen om bewegingsruimte jongeren
Burgemeesters maken zich zorgen om jongeren die beperkt worden door de coronamaatregelen. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gaf maandagavond na het Veiligheidsberaad in het Provinciehuis in Utrecht aan dat zij zich zorgen maakt over de bewegingsruimte van jongeren en ‘het handhavingsprobleem dat het oplevert’.
Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, gaf aan dat er rondom de jongeren dan ook best wat mag gebeuren. Dinsdag wordt duidelijk of het kabinet de maatregelen die zijn genomen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen na 28 april wil versoepelen. Het Veiligheidsberaad wordt gevormd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's in het land en Bruls is voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, burgemeester van Nijmegen.
Bruls pleitte er al eerder voor om de coronamaatregelen voor jongeren te versoepelen. Hoe dat moet gebeuren, laat Bruls aan het kabinet. Hij waarschuwde maandag wel ‘het ventiel niet te veel los te laten’. Het is volgens hem hoe dan ook zaak dat het kabinet met duidelijke maatregelen komt, die goed zijn te handhaven en uit te leggen.
Een werkgroep van onder anderen wetenschappers en burgemeesters uit het Veiligheidsberaad gaat onderzoeken wat de effecten zijn van de coronacrisis op samenleving. Wat betekent de 1,5 metersamenleving op termijn voor bijvoorbeeld jongeren of ouderen. Welke sociale, psychische of economische gevolgen hebben de maatregelen, aldus Bruls. (ANP)


 

Lees hier het korte coronanieuws van de voorgaande dag.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.