of 64204 LinkedIn

LIVEBLOG CORONA 18 maart 2020

In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.
Reageer

In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.


Wo 17:00:  Noord-Brabant komt met vijf miljoen euro corona-crisishulp

De provincie Noord-Brabant stelt per direct vijf miljoen euro beschikbaar voor het dempen van de impact van de gevolgen van corona op de Brabantse economie en werkgelegenheid. Samen met de grote steden, onderwijsinstellingen, sociale partners, ontwikkelingsmaatschappijen en UWV gaat zij de informatievoorziening verbeteren voor ondernemers en werknemers. Ook gaat de provincie online scholing beter beschikbaar maken voor mensen zonder werk of thuiswerkers. Dat heeft de provincie zojuist bekend gemaakt.

 

Ondernemers en werknemers hebben op dit moment grote behoefte aan overzicht en informatie over ondersteuningsmogelijkheden van overheden, stelt de provincie. ‘We willen hen met dit eerste pakket zoveel mogelijk tegemoetkomen in hun behoeften aan ondersteuning en informatie, aanvullend op het maatregelenpakket van het rijk. Want we willen niemand verliezen voor de economie van morgen’, aldus gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Kennis en Talentontwikkeling).

 

De bestaande vijf regionale servicepunten, waar vraag en aanbod binnen de arbeidsmarktregio’s wordt samengebracht, gaan hun diensten meer richten op de huidige, urgente situatie zodat ondernemers er zo snel mogelijk terecht kunnen. Ondernemers kunnen zich bij de punten laten informeren over ondersteuning van het rijk en het aanvragen daarvan. Voor de informatie wordt nauw samengewerkt met landelijke organisaties als brancheverenigingen, UWV, de Kamer van Koophandel en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen.


 

Wo 16.45: Webinars voor thuiswerkers

Thuiswerkers die even hun zinnen willen verzetten en tegelijkertijd toch wat willen opsteken, kunnen webinars volgen die Haagse Beek organisatieadvies organiseert, speciaal voor de ‘frontwerkers en thuiszitters’ in tijden van corona. Een aantal daarvan is specifiek op gemeenten gericht. Tot en met 6 april – tot dan gelden in ieder geval de beperkende maatregelen – zijn er dagelijks webinars van 10 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur. Zo is er donderdag om 13 uur een webinar over Smart Cities. Een uurtje later start het webinar ‘Schuilt in jouw gemeente een scale-up voor anderen?’ Maandag 10 uur is er een webinar over besluitvorming in tijden van crisis. Dinsdag spreekt Jan van Ginkel, concerndirecteur van de provincie Zuid-Holland, de over digitale transformatie.  Wo 14.30: Zeeland vreest toestroom toeristen

De Veiligheidsregio Zeeland vraagt het kabinet om maatregelen en richtlijnen om de toeloop van toeristen te beperken of te reguleren vanwege de coronacrisis. De voorzitter van de veiligheidsregio, de Terneuzense burgemeester Jan Lonink, zegt dat de Zeeuwen zich grote zorgen maken over de toestroom van toeristen naar Zeeland. Het toeristische seizoen start begin april, en dan is het volgens Lonink onmogelijk om sociale contacten in de perken. Bovendien kan de regionale zorg door de toeloop overbelast kunnen worden.

 Wo 13.30: Raadvergadering Veere gaat door, in afgeslankte vorm

Er is heel wat discussie over geweest, maar de raadsvergadering van Veere gaat donderdagavond door. Op de agenda staat de benoeming van drie nieuwe wethouders. Uitstel van die benoeming zou betekenen dat een nieuw college van PvdA/GroenLinks, CDA en DTV niet aan de slag kan. De bestuurlijke impasse – ontstaan nadat DTV uit de coalitie van DTV, SGP/ChristenUnie en VVD was gestapt – zou dan nog langer voortduren. Omdat onduidelijk is hoe lang dat vacuüm zou blijven bestaan, is toch besloten te vergaderen. Wel is voor een aangepaste vorm van de raadsvergadering gekozen. Afgesproken is dat in principe 10 raadsleden deelnemen aan de raadsvergadering. Recht doende aan de verhoudingen in de raad betekent dit dat zes raadsleden van de coalitievormende partijen bij de raadsvergadering aanwezig zullen zijn en vier raadsleden vanuit de overige fracties. Daarmee is er een quorum. Veere heeft negentien raadsleden. Raadsleden kunnen niet uitgesloten worden van deelname aan de raadsvergadering, maar vijf van de zes fracties hebben met de aanwezigheid van tien raadsleden ingestemd. De zesde (eenmans)fractie heeft aangeven niet te komen.


Wo 12:30: Ambtenaren en GS Friesland opgedeeld in twee groepen

De ambtenaren en Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Friesland werken in principe allemaal thuis. Als het onverhoopt toch nodig is om op het provinciehuis samen te komen, dan is dat alleen in kleine groepen. Bovendien is iedereen in een pool ingedeeld. Als aanwezigheid is vereist, dan komen de mensen uit pool één op maandag, woensdag en/of vrijdag naar Leeuwarden. De andere pool doet dat indien nodig op dinsdag en donderdag. Ook GS zijn in twee groepen opgedeeld, zodat niemand elkaar kan besmetten.

 Wo 12.00: Deadline Aardgasvrije Wijken verschuift

Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) heeft de deadline voor gemeenten om een wijk als proeftuin voor aardgasvrij maken aan te merken, opgeschoven. De deadline ligt nu op 1 mei 2020. 
Wo 09.30: Rotterdam helpt thuiszittende ouderen

De gemeente Rotterdam en welzijnsorganisaties bieden hulp aan ouderen die vanwege corona thuis zitten. Via telefoonnummer 14010 kunnen Rotterdammers hun hulpvraag doen. Dat kan gaan om het ophalen van medicijnen bij de apotheek, het doen van boodschappen of gewoon even telefonisch contact als iemand zich eenzaam voelt. Er is ook een belteam dat vanuit het welzijnswerk actief ouderen belt om hen te vragen hoe het gaat en te kijken of het noodzakelijk is om bij te springen met praktische klusjes. 
 Wo 8.30: NP RES houdt vast aan deadline Concept-RES

Het Nationaal Programma RES houdt voorlopig vast aan de deadline van 1 juni voor het inleveren van de concept-versie van de Regionale Energiestrategie voor de 30 RES-regio's. Volgens het NP RES staan ze voor een dilemma: door de quarantaine zullen veel regio's niet bij elkaar kunnen komen om afspraken te maken, maar veel SDE-subsidies voor energietransitie-maatregelen zijn afhankelijk van de datum van 1 juni. Bovendien moet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met de data uit de concept-RESsen gaan rekenen. De regio's wordt verzocht desnoods een onvolledig concept in te leveren met daarbij de besluitvorming die nog ontbreekt. Als de huidige situatie langer duurt dan tot 6 april, dan leidt dat mogelijk tot herziening van het voorstel, zegt het NP RES.    

Wo 8.00: Hoofdkantoor VNG dicht 

Het hoofdkantoor van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag is vanaf vandaag gesloten. VNG is ook telefonisch niet bereikbaar. Gemeenten met vragen wordt verzocht die zoveel mogelijk te stellen op het speciale Corona-forum.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners