of 64120 LinkedIn

LIVEBLOG CORONA 12, 13 EN 14 JUNI

In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.
Reageer

In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

Zo 21.42: Zorgen om naleving coronamaatregelen in de horeca

De veiligheidsregio’s maken zich zorgen over de naleving van de coronamaatregelen in de horeca. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, tevens voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad zondagavond. Op meerdere plaatsen zijn dit weekend boetes uitgedeeld en op een enkele plaats zijn etablissementen gesloten. 'Binnen in de horecagelegenheden vinden mensen het steeds moeilijker om onderling 1,5 meter afstand te bewaren en de verplichting om te zitten en niet te staan of rond te lopen, na te komen', stelt Bruls.

'Op vrijdag- en zaterdagavond was het met name in de uitgaansgebieden van een aantal steden te vol en werd de onderlinge afstand van 1,5 meter zeker niet gehaald', staat in verklaring. 'Met de vakantieperiode in aantocht willen we graag iedereen de gelegenheid geven om op een terrasje te zitten of een hapje te gaan eten. Maar dat moet wel op een veilige manier gebeuren en daar zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor. Zolang we nog niet van het coronavirus af zijn, is het essentieel dat we ons allemaal aan de coronamaatregelen blijven houden: vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand.' (ANP)
Zo 14.06: RIVM meldt twee nieuwe sterfgevallen door coronavirus

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn de afgelopen 24 uur twee nieuwe sterfgevallen door het coronavirus gemeld. Daarmee komt het officiële dodental op 6059. De GGD'en in het land hebben zes nieuwe ziekenhuisopnames doorgegeven. Het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Niet iedereen wordt getest en sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven.

Het totaalaantal coronabesmettingen nam toe met 143. Het coronavirus is nu vastgesteld bij 48.783 mensen. Het aantal ziekenhuisopnames staat nu op 11.828. Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Het RIVM houdt er rekening mee dat niet iedereen dat ook doet, waardoor er in Nederland waarschijnlijk meer coronabesmettingen zijn dan bekend is. (ANP)
Za 18.33: Drukte bij Black Lives Matter-demonstratie in Leeuwarden

Ruim 2000 mensen zijn samengekomen op een veld bij het Rengerspark in Leeuwarden om onder het motto Black Lives Matter te demonstreren tegen racisme. De gemeente roept mensen op niet meer naar het terrein te komen, omdat er geen plaats meer is. Mogelijk wordt de toegang afgesloten. (ANP)

 Za 18.03: Meer leven in Amsterdamse grachten door minder bootverkeer

Het onderwaterleven in de Amsterdamse grachten is de afgelopen maanden verbeterd omdat er tijdens de coronacrisis minder door de grachten werd gevaren. Dat meldt de Nederlandse Onderwatersport Bond op basis van de bevindingen van twaalf duikers die de onderwaternatuur in de Amsterdamse grachten in beeld hebben gebracht. Tijdens de coronaperiode werd er veel minder gevaren in de grachten. Hierdoor werd het water helder omdat er minder slib opwervelde. Waterplanten konden daardoor meer groeien en die bieden een plek aan vissen, krabben en onderwaterinsecten.

De onderwaterfotografen en -filmers troffen op alle drie de onderzochte locaties veel leven aan. Bij de Amstelsluizen, recht voor theater Carré, werden veel rivierkreeftjes gezien. In de voormalige haven van het Marineterrein, dicht bij het IJ en met brak water, werden een grote rivierkreeft en een school jonge baarzen gezien. Bij de locatie in de Ringvaart kwam het meeste leven voor met veel onderwaterplanten, zwartbekgrondels, jonge baarsjes en rivierkreeftjes. (ANP)
Za 09.11: RIVM: ruimte voor verder versoepelen coronaregels is bijna op

De ruimte om maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus verder te versoepelen, is bijna op. Dat zegt Jacco Wallinga van gezondheidsinstituut RIVM in een interview met de NOS. 'Wat we tot nu hebben gezien en berekend, daarbij zeggen we nu: de ruimte is ongeveer op. De maatregelen zijn een voor een versoepeld, en de ruimte wordt gewoon steeds kleiner.' De afgelopen dagen klonk uit diverse sectoren de wens om de regels verder te versoepelen. Mensen vinden het steeds lastiger anderhalve meter afstand te houden, concludeerden het RIVM en de GGD na een gezamenlijke enquête. (ANP)
Vr 16.02: Te weinig ruimte voor lokaal maatwerk in wetsvoorstel, vindt VNG

‘We vinden het positief dat gemeenten meer dan in de huidige crisisstructuur in positie worden gebracht’, schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in de meest recente ledenbrief. Maar het wetsvoorstel voor de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 biedt ‘te weinig ruimte voor lokaal maatwerk’. De regulering op centraal niveau is te sterk en daarom is in de volgende fase de afweging van de volksgezondheid en de economische belangen niet mogelijk, vindt de VNG.

Verder vindt de koepelorganisatie dat het voorstel niet voorziet ‘in democratische legitimatie van maatregelen op gemeentelijk niveau’ (er zijn alleen ontheffingen mogelijk), dat de afstemming tussen de bevoegdheden van de minister, veiligheidsregio’s en de burgemeester niet voldoende is afgestemd en dat er ondersteuning en financiële compensatie moet komen voor gemeentelijke handhaving. Overigens is het concept van het wetsvoorstel nog niet openbaar.
Vr 14.28: Dodental coronavirus stijgt met negen

Nog eens negen mensen zijn overleden aan het coronavirus. Hun overlijden is in de afgelopen 24 uur doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het officiële dodental is daarmee opgelopen naar 6053. Het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen wordt getest en omdat sterfgevallen soms pas na een tijdje worden doorgegeven. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 5 naar 11.813. Het totaal aantal coronagevallen nam met 210 toe. Het coronavirus is nu vastgesteld bij 48.461 mensen.

Uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vorige week voor de vierde keer op rij minder mensen waren overleden dan normaal is voor de tijd van het jaar. Naar schatting overleden ongeveer 2740 mensen, zo'n 120 minder dan te verwachten viel als de uitbraak van het nieuwe coronavirus er niet was geweest. Dat strookt ook met de verwachtingen, legde CBS-socioloog Tanja Traag eerder uit. Een deel van de mensen die in de maanden hiervoor zijn overleden aan het nieuwe coronavirus, was onder normale omstandigheden nu overleden. (ANP)

 


 

Vr 13.10: 'Anderhalve meter afstand houden steeds moeilijker'

Mensen vinden het steeds lastiger om 1,5 meter afstand van anderen te houden. Op het werk, in de supermarkt en tijdens een bezoek aan huis komen mensen vaker dichter bij elkaar dan die 1,5 meter. Dat concluderen het RIVM en de GGD na een gezamenlijke enquête. Uit die peiling komt ook naar voren dat mensen minder bang en minder somber zijn dan toen het coronavirus net was opgedoken in Nederland.

Volgens het RIVM kunnen mensen hun handen vaker wassen. "In de helft van de gevallen dat mensen hun handen grondig zouden moeten wassen, gebeurt dit ook", zegt het instituut.

Vrijwel iedereen (95 procent) is bereid om twee weken binnen te blijven als ze corona zouden blijken te hebben. Ruim vier op de vijf mensen zijn daartoe bereid als een huisgenoot de ziekte heeft. Maar op de vraag of ze in thuisisolatie zouden gaan na een ontmoeting met een coronapatiënt van buiten het huishouden, zegt slechts 43 procent ja. (ANP)
Vr 07:16 Veel gezondheidsklachten bij thuiszittende coronapatiënten

Een groot deel van de coronapatiënten die thuis hebben gezeten, heeft bijna drie maanden na de eerste symptomen van het virus nog ernstige klachten. Ruim 9 op de 10 patiënten geven zelfs aan problemen te hebben met simpele dagelijkse activiteiten. Dat melden het Longfonds en kenniscentrum CIRO na een peiling onder 1622 mensen met klachten na corona.

"We zijn hier echt van geschrokken", zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds. "Het is voor het eerst dat deze grote patiëntengroep in beeld wordt gebracht. Deze mensen moeten echt gezien, gehoord en geholpen worden."

Van de mensen die meewerkten heeft 91 procent nooit in het ziekenhuis gelegen vanwege corona, bij 43 procent is geen diagnose gesteld door een arts. Veruit de grootste groep (85 procent) zegt dat zijn gezondheid vóór de corona-infectie goed was. Nu is dat nog maar 6 procent.

Bijna de helft geeft aan na corona niet meer te kunnen sporten, meer dan 6 op de 10 heeft zelfs problemen met lopen. "Dat is schokkend", zegt Rutgers. "Dit zijn gezonde mensen die zich nu afvragen of ze ooit volledig herstellen van corona."

Meer dan 1 op de 5 geeft aan geen nazorg te hebben gehad en daar zeer ontevreden over te zijn. "Het lijkt erop dat we te maken hebben met een onzichtbare groep patiënten die tussen wal en schip dreigt te vallen. Dat moeten we zien te voorkomen", zegt de directeur.

 


 

Lees hier het korte coronanieuws van de voorgaande dag.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.