of 64621 LinkedIn

Lelystad: zespartijen coalitie of zakencollege

Een nieuwe coalitie in Lelystad moet worden gevormd door VVD, InwonersPartij Lelystad, PvdA, ChristenUnie, D66 en SP. Als dat niet lukt, dan moet er een zakencollege worden geïnstalleerd. Dat stelt informateur Wouter Kolff in zijn adviesrapport.

Een nieuwe coalitie in Lelystad moet worden gevormd door zes partijen. Het gaat om de VVD, InwonersPartij Lelystad, PvdA, ChristenUnie, D66 en SP. Als het deze partijen niet lukt een college te vormen dan luidt het advies - gezien de complexiteit en de versnippering - een raadsbreed akkoord te sluiten en een zakencollege te installeren.

Dat stelt informateur Wouter Kolff in zijn adviesrapport. De raad bespreekt dinsdagavond in een extra raadsvergadering het adviesrapport.


Versnipperd

De raad Lelystad telt 35 zetels. Na de verkiezingen van 21 maart bestaat de raad uit veertien partijen. De VVD werd met zes zetels de grootste, gevolgd door Leefbaar Lelystad (vier zetels). Vier partijen behaalden elk drie zetels (Inwonerspartij Lelystad, PVV, PvdA, ChristenUnie) en vier partijen twee zetels (GroenLinks, JongLelystad, CDA, D66, SP). Tenslotte behaalden DENK, Lelystads Belang en Forum voor Ouderen elk een zetel.

 

5 wethouders

Een college van VVD, InwonersPartij Lelystad, PvdA, ChristenUnie, D66 en SP steunt op een raadsmeerderheid van negentien zetels. ‘Genoemde partijen sluiten elkaar niet uit, hebben voldoende vertrouwen in goede onderlinge verhoudingen, mogen in staat worden geacht programmatisch tot overeenstemming te kunnen komen en voldoen aan de hiervoor gestelde criteria’, aldus Kolff. Elk van de partijen kan een wethouder leveren, maar alleen de VVD een fulltimer. De overige partijen krijgen een wethouder van 0,8 fte.


Zakencollege

Als het de partijen niet lukt om tot overeenstemming te komen, is geen andere samenstelling voor een meerderheidscoalitie mogelijk. Dit ligt aan de complexiteit van de situatie: ‘de verregaande versnippering, programmatische onmogelijkheden en de soms zeer lastige onderlinge verhoudingen’, aldus Kolff. Hij adviseert in dat geval een formateur te benoemen die ervoor moet zorgen dat er een raadsbreed akkoord op tafel komt te liggen. Daarna zou de raad als geheel een zakencollege kunnen benoemen. Kolffs denkt hierbij aan een team van maximaal vijf wethouders. Een (afvaardiging van) de gemeenteraad zou via een sollicitatie- en selectieprocedure hiervoor moeten volgen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jhr van Avezathe en Zottegem (vrolijke en kritische burger) op
Wat is een probleem? De oorzaak van het probleem ligt in de ver doorgeschoten technocratische ontwikkeling van politiek en bestuur, terwijl politiek ook om emotie en gevoel hoort te gaan. De burger geeft nu de technocraten een flinke draai om de oren. Als je dieper wilt kijken, is het allemaal niet zo verwonderlijk.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Zie hier de eerste perikelen van onze polderdemocratie. Dit wordt op termijn natuurlijk onwerkbaar en de risico's op het ontploffen van dergelijke coalities (met hoge publieke kosten voor de burgers) zijn levensgroot aanwezig.

Vacatures

Van onze partners