of 59179 LinkedIn

Leegloop in top gemeente Hollands Kroon

Burgemeester Jaap Nawijn wil niet herbenoemd worden. De ambtstermijn van burgemeester Jaap Nawijn loopt 1 september 2018 af. Nawijn is de eerste burgemeester van de fusiegemeente Hollands Kroon die op 1 januari 2012 ontstond. Eerder was hij onder meer burgemeester van Ouder-Amstel en Heemskerk.

Na de gemeentesecretaris en de concerncontroller ziet de gemeente Hollands Kroon ook de burgemeester vertrekken. Jaap Nawijn (VVD) heeft de gemeenteraad laten weten dat hij, anders dan hij zich eerder had voorgenomen, om privéredenen geen gebruikmaakt van de mogelijkheid tot herbenoeming. 

Eerste burgemeester
De ambtstermijn van Nawijn loopt 1 september 2018 af. Nawijn is de eerste burgemeester van de fusiegemeente Hollands Kroon die op 1 januari 2012 ontstond. Eerder was hij onder meer burgemeester van Ouder-Amstel en Heemskerk.

Gedwongen afscheid
Zijn aankondiging volgt op het vertrek van gemeentesecretaris Arthur Cremers vorige week. Die zou, volgens een verklaring van de gemeente, ‘in goed overleg’ zijn opgestapt. Het hart van Cremers zou volgens die verklaring vooral liggen bij het innoveren en ontwikkelen. Een dag erop nam concerncontroller Jolanda Verhoeks gedwongen afscheid. Burgemeester en wethouders hadden haar verzocht haar werk per direct neer te leggen. Verdere details over de reden van vertrek werden door de gemeente niet gegeven.

Financiële tegenvallers
Het vertrek van de twee topambtenaren volgde na forse kritiek vanuit de gemeenteraad op de financiële situatie van de fusiegemeente. Onder andere de oplopende ict-kosten vormden een steen des aanstoots. De oppositie diende een motie van treurnis in, maar die werd verworpen. Het wachten lijkt op de volgende tegenvaller: die van de verbouwing van de gemeentehuizen De Ontmoeting en het Kroondomein. De klus zou naar verluidt een miljoen euro meer hebben gekost dan begroot.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerard Oudendijk (interim manager / kwartiermaker) op
Helaas, ook nu weer - zoals bij te! veel fusies het geval - onvoldoende bestuurlijke aandacht voor de implementatie. Het fusiebesluit lijkt heilig; hoe het handen en voeten moet krijgen is van latere zorg. De voorbereiding van de feitelijke implementatie vereist minimaal dezelfde aandacht en tijd als de bestuurlijke besluitvorming. In de praktijk begint de voorbereiding van de implementatie feitelijk eerst op de fusiedatum. Volstrekt eens met Ellen (19/10) dat implementatie kost, voordat het baat. Bij een goed voorbereide implementatie (plan, planning en begroting!) komt de baat er zeker, zowel kwalitatief als financieel. Hollandse Kroon is dus geen reden om van fusie af te zien, wel om tijdig en serieuze aandacht aan implementatie te besteden.
Door Karel (observant) op
Twee wethouders zijn inmiddels (begin november) weg na een debacle van ruim 3,5 miljoen overschrijding op de huisvesting. Alle topambtenaren afgelopen maand weg(gestuurd), die het college verkeerd hebben voorgelicht. Enorme leegloop aan ervaren managers en medewerkers die het concept van zelfsturing niet zien zitten.

Wat is de rol van de burgemeester in dit alles eigenlijk?
Jaap Nawijn heeft dit alles (mee) in gang gezet, en voelt nu dat zijn kaartenhuis instort. Dezelfde Nawijn die al eerder 3.700 euro aan onterechte declaraties had ingediend (en moest terugbetalen) en niettemin mocht blijven zitten (elders zijn burgemeesters, wethouders en 2e kamerleden voor minder naar huis gestuurd of hielden de eer aan zichzelf). Nawijn die burgers schoffeerde door hen als 'zure gekken' weg te zetten:
https://www.hollandskroonactueel.nl/2016/10/28/i …

Nawijn wilde graag in 2018 herbenoemd worden en meldde dat dit voorjaar aan de CvdK, Remkes. Maar trok schielijk in oktober jl. zijn wens tot herbenoeming in, nadat langzaam de beerput van Hollands kroon open kwam te liggen.

Kan de gemeenteraad zo'n burgemeester nog een jaar handhaven? De vraag stellen is 'm beantwoorden. Een waarnemend burgemeester zou in Hollands Kroon wonderen kunnen doen.
Door Ivo (bestuurlijk adviseur) op

Binnenlands Bestuur heeft een vooruitziende blik getuige de kop van het artikel op 7 april jl: Hollands Kroon: Weg met de managers 

 

 

Door Ellen op
Tja uiteraard zou ik zeggen. Bij de meeste fusies groeien de bomen tot in de hemel wat mogelijke bezuinigingen betreft. Over het algemeen voorgespiegeld door externe adviseurs die later niet met de ellende opgescheept zitten. Die bezuinigingen worden direct al ingeboekt op de budgetten. Een krediet opde toekomst. Maar het samen gaan werken, aan elkaar knutselen van systemen in elkaar schuiven van werk met verschillende logica en ondersteunende softwarepakketten kost tijd en geld. Dat wordt dan weer niet begroot. Hollands kroon heeft evenwel wel het fatsoen gehad helemaal samen te gaan en niet zoals bij Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo de ambtenaren voor 4 b&w’s te laten werken. Nu al bijna een jaar zijn die hiervoor gereorganiseerd in de BUCH maar werken nog op hun voormalige systemen waardoor mensen in 1 team niet in staat zijn bij dezelfde informatie te komen. Echt veeeeeel beter (voor de externe adviseurs).uiteraard betaald de burger de rekening van deze wanprestaties. Wanneer stoppen we met deze onzin?
Door Diko (Fiscaal Adviseur) op
Jammer dat het zo moet gaan, best fijn om eens een gemeente in Nederland te zien die het voortouw neemt op een geheel andere koers. Het is best leerzaam maar misschien is het daar (te) snel gegaan. De ideeën zijn echt daar een eigen leven gaan leiden. Ik heb er nog nooit echt een positieve reactie op gezien. Het ligt daar altijd een beetje in het midden, na een genomen besluit. Ze delen het met de rest van Nederland maar, slechts een handje vol wordt er blij van.
Door Jan (beleidsmedewerker) op
Goh verrassend zeg. Zeker teveel bier gedronken bij de heisessies. Ernstig dit alles.
Door Nico (sociaal domein) op
Deze gemeente was vooral sterk in windowdressing.
Men ging uit van de ideale wereld die nog niet bestaat.
Ik hoop dat gemeenten die hierdoor geinspireerd werden op hun schreden terugkeren.
Door Gerben op
Ik ben voorstander van het KLAVERBLAD-model. d.w.z.: "Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg"

Sterkte collega-medewerkers! Toch sluit ik niet uit dat dit vertrek het beste is wat jullie zou kunnen overkomen.
Door Jan op
Al weer een bewijs dat fuseren niets oplost. En maar doorgaan met die gemeentelijke fusies.
Door G. de Niet (strategisch adviseur) op
Deze fusiegemeente heeft het niet waar weten te maken. Waar een gemeente wel over gaat, liet men liggen. Waar een gemeente niet over gaat, bemoeide men zich intens. En er was sprake van borstklopperij terwijl het gewoon om puinruimen ging van erfenissen van vier plattelandsgemeenten met een bestuurscultuur uit het stenen tijdperk. De gemeenteraad doet er goed aan om nu een paar mensen in de top te benoemen met gezond boerenverstand en die van aanpakken weten. En daarmee een goed voorbeeld geven voor de ambtelijke organisatie die al tijden in verwarring verkeert.