of 59130 LinkedIn

Landgraaf kraakt herindelingsadvies De Vries

Het college van burgemeester en wethouders van Landgraaf laat geen spaan heel van het extern advies van oud-minister Klaas de Vries over de gemeentelijke herindeling met Heerlen. ‘Het rapport kan van tafel.’

Het college van burgemeester en wethouders van Landgraaf laat geen spaan heel van het extern advies van oud-minister Klaas de Vries over de gemeentelijke herindeling met Heerlen. ‘Het rapport kan van tafel.’

Klaas de Vries (PvdA) was door het college van Gedeputeerde Staten van Limburg aangezocht een rapport te schrijven over het bewandelde herindelingsproces ten aanzien de door de provincie gewenste fusie tussen Heerlen en Landgraaf. De Vries was eind mei klaar met dat rapport, Samen voor daadkracht, en concludeerde daarin dat een fusie noodzakelijk en onvermijdelijk was.

Het dagelijks bestuur van Landgraaf komt nu met ‘kanttekeningen’ bij dat rapport. De hoofdconclusie daaruit is dat het advies van extern adviseur van Gedeputeerde Staten niet helpt om een fusie Landgraaf-Heerlen voor burgers van Landgraaf en ambtenaren van Landgraaf of bestuurders van Landgraaf aannemelijk, plausibel of om andere redenen aanvaardbaar te maken. ‘De argumenten vóór juist de specifieke fusie Landgraaf-Heerlen schieten in het advies van De Vries tekort’, aldus laat Landgraaf weten aan de provincie Limburg.

 

Niks positiefs

Op een groot aantal punten deugt het rapport van De Vries volgens Landgraaf niet. Zo wordt nergens aannemelijk gemaakt dat Landgraaf het nu niet goed doet. In het huidig functioneren van Landgraaf kan dus geen reden liggen voor de fusie Landgraaf-Heerlen. ‘Dit vermeldt De Vries niet. Dat had uit een oogpunt van fairness wel gemoeten’, als B&W van Landgraaf.

Verder zou De Vries ook niet duidelijk maken wat de fusie voor burgers van Landgraaf of burgers van Landgraaf-Heerlen aan positiefs oplevert. ‘Nergens is aannemelijk dat een stad van 120.000 inwoners toverstokjes heeft die een gemeente van 85.000 inwoners niet heeft. Nergens is bewezen dat een gemeente van 120.000 inwoners meer lobbykracht heeft dan een stad van 85.000 inwoners’, stelt Landgraaf.

 

Draagvlak

Het advies van De Vries zou bovendien om de kernzaak heen draaien: de toetsing van het GS-herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen aan de criteria uit het herindelingskader. Was die toetsing volgens B&W van Landgraaf wel opgenomen, ‘dan had de conclusie niet anders kunnen zijn dan dat het herindelingsvoorstel niet voldoet aan de criteria draagvlak en meerwaarde op het vlak van (regionale) bestuurskracht.’

De Vries heeft volgens Landgraaf ook nagelaten te beoordelen of de provincie überhaupt het initiatief mocht nemen om tot een herindeling te komen. ‘Volgens het kabinet kan slechts in uitzonderingssituaties een rol voor de provincie zijn weggelegd, indien tussen gemeenten jarenlang een vruchteloze herindelingsdiscussie voortduurt. Die situatie doet zich hier in het geheel niet voor. Er is door Heerlen en Landgraaf éénmaal een herindelingsontwerp aan de raden voorgelegd, en de raad van Landgraaf kon zich in dit ontwerp niet vinden. Aangezien dit het enige moment is dat de raad zich over een fusie met Heerlen heeft kunnen uitspreken, is dit volstrekt onvoldoende om een provinciale regierol te legitimeren.’

 

Open overleg

Burgemeester en wethouders verwijten De Vries verder dat hij heeft nagelaten om onderzoek te doen naar de naleving van de procedure die in de Wet arhi is voorgeschreven. ‘Bij iedere toetsing aan de Wet arhi zou immers moeten worden geconcludeerd dat de verplichting om open overleg te voeren in ieder geval niet is nageleefd; er is met het college van Landgraaf helemaal niet gesproken’, aldus het college. ‘Voor De Vries is het negeren van deze verplichtingen extra opmerkelijk – tijdens het totstandkomingstraject van de Wet arhi was hij Minister van Binnenlandse Zaken en heeft hij in die hoedanigheid steeds het belang van het open overleg benadrukt.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Landgraver (Lezer) op
'Er is met het college van Landgraaf helemaal niet gesproken' Da's niet zo gek - B&W hebben geweigerd om op een uitnodiging voor een gesprek in te gaan. Wat moet je dan nog?
Door doeterniettoe (-) op
Landgraaf laat zich toch wel een beetje kennen: er zijn verschillende andere pogingen geweest om tot een herindeling te komen, in 2003 binnen Parkstad (wat niet tot resultaten heeft geleid) en in 2013 heeft Landgraaf gewerkt naar een herindeling met Brunssum (die niet is doorgegaan). In 2015 heeft Landgraaf nogmaals de herindelingsvraag gesteld aan Heerlen.
Op verzoek van Landgraaf is begin 2017 aan andere omliggende gemeentes nogmaals de vraag gesteld of zij willen meedoen met een herindeling (geen interesse).

Open overleg: wel een vrij trieste opmerking van Landgraaf als enkel het geluid van het College gehoord mag worden en elk ander geluid gesmoord dient te worden. De oppositie in de Raad wordt bewust en zwaar tegengewerkt (hoezo democratie?), het College weigerde te praten met De Vries, enzovoort.

Klagen over de adviseur van een ander terwijl je zelf natuurlijk 'onpartijdige adviseurs' inschakelt, niet echt sterk.

Of je voor- of tegenstander bent van de herindeling, probeer dat dan een beetje professioneel te doen en niet met alternatieve feiten en halve waarheden.
Door Jan op
De PvdA (en Klaas de Vries dus ook) blijft nog steeds, tegen beter weten in, de kampioen van de fusies. Terwijl allang en vele malen is aangetoond dat grotere gemeenten het echt niet beter doen dan kleinere. Ik vermoed dat de PvdA denkt in monstergemeenten een betere kans te maken op veel raadszetels. Maar zelfs dat gaat al niet meer op.