of 61441 LinkedIn

‘Laat jeugdgevangenissen in regio’s niet in de steek’

De provincies Drenthe en Limburg zijn niet blij met de aangekondigde sluiting van de jeugdgevangenissen in Veenhuizen en Cadier en Keer. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming maakte vrijdagmiddag bekend dat de instellingen moeten sluiten, respectievelijk per 2021 en 2020. Volgens de provincies komen honderden directe en indirecte banen daarmee op de tocht te staan.

De aangekondigde sluiting van de jeugdgevangenissen in Veenhuizen en Cadier en Keer vallen de provincies Drenthe en Limburg koud op hun dak. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming maakte vrijdagmiddag bekend dat de instellingen moeten sluiten, respectievelijk per 2021 en 2020. Volgens de provincies komen honderden directe en indirecte banen daarmee op de tocht te staan.

Oproep tot behoud

De provincies doen daarom een oproep tot behoud van jeugdgevangenissen in de regio’s. ‘Juist de specialistische kennis, ervaring en aanpak op dit gebied van de mensen hier in de regio’s, is van grote toegevoegde waarde voor heel Nederland. Dit wordt nu op het spel gezet’, zeggen de gedeputeerden Economische Zaken Joost van den Akker (Limburg) en Henk Brink (Drenthe). En met de krappe arbeidsmarkt in de Randstad is dit al helemaal geen logische keuze. Daarom verzetten we ons tegen dit voorgenomen besluit en roepen we de minister op de jeugdgevangenissen in de regio’s te behouden, zoals ook is afgesproken in het regeerakkoord.’

Tegen regeerakkoord in
Met het sluiten van deze jeugdgevangenissen neemt het kabinet een besluit dat volledig tegen het eigen regeerakkoord in gaat, constateren de gedeputeerden. Daarin staat dat gevangenissen buiten de Randstad in principe zouden worden ontzien. Met het sluiten van deze twee jeugdgevangenissen worden juist de regio’s die het verst van de Randstad liggen het zwaarst getroffen. ‘In het besluit wordt gerept over zeer kleinschalige voorzieningen die in de plaats zouden komen voor de jeugdgevangenissen, maar dit weegt niet op tegen het verlies.’

Recidive neemt toe
De maatregelen zijn ingegeven door de constatering dat hoewel criminaliteit onder jongeren nog steeds afneemt, de recidive onder jongeren de afgelopen jaren toeneemt. Ruim een derde van de veroordeelde jongeren gaat binnen twee jaar weer de fout in en dat aantal is te hoog, vindt het kabinet. De ministerraad heeft daarom op voorstel van minister Dekker ingestemd met een pakket aan maatregelen om sneller en effectiever in te grijpen, zodat de kans dat jongeren in de fout gaan kleiner wordt. De nieuwe aanpak voorziet op een behandeling van jonge delinquenten die is toegespitst op wat de jongere echt nodig heeft.

Kleinschalige voorzieningen
Vrijheidsbeneming van jongeren is een uiterst middel, schrijft Dekker. Als dat nodig is moeten zorg, behandeling en beveiliging maximaal bijdragen aan het voorkomen van herhaling in de toekomst. Het huidige stelsel kent maar één type instellingen voor alle justitiële jongeren. Dekker wil af van deze ‘one size fits all-benadering’. ‘Zoveel verschillende jongeren, zoveel verschillende problemen. Het werkt niet om die allemaal door hetzelfde hoepeltje te laten springen. Daarom zetten we in op meer maatwerk.’ Het kabinet introduceert twee typen instellingen: kleinschalige voorzieningen en landelijke specialistische voorzieningen. In de kleinschalige voorzieningen kunnen jongeren tijdens hun detentie meer contact houden met het leven buiten de instelling. In Amsterdam wordt een pilot met een kleinschalige voorziening voortgezet. Daarnaast komen er vier kleinschalige voorzieningen bij in Rotterdam, Den Haag en de regio’s Noord en Zuid.

Eind aan onzekerheid

Door de afname van de jeugdcriminaliteit staan veel cellen leeg. Volgens ramingen zouden er in 2024 maar 358 nodig zijn tegen de 753 plekken nu. Het kabinet wil daarom 180 plaatsen afstoten, zodat er nog genoeg buffer is voor mogelijke schommelingen. De instellingen in Cadier en Keer en Veenhuizen zullen sluiten, maar volgens Dekker blijft aanbod en werkgelegenheid voor de regio’s Noord en Zuid deels behouden doordat daar kleinschalige voorzieningen komen. ‘Iedere euro die we uitgeven aan leegstand, kunnen we niet besteden aan een veiliger Nederland. Het is daarom goed dat we deze knoop nu doorhakken. Natuurlijk begrijp ik heel goed dat dit ingrijpend is voor de medewerkers in Veenhuizen en Cadier en Keer, maar er komt hiermee wel een eind aan de onzekerheid in de sector.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan Rombout (oud-bestuurder SJSJ-Het Keerpunt) op
Het is onbegrijpelijk dat uitgerekend een instelling moet sluiten die uit inspectierapporten kwalitatief gezien als een van de beste van Nederland scoort. Zeker omdat Het Keerpunt de enige JJI is in Limburg en landelijk goed scoort in de benchmark.

De leiding en de medewerkers blijven, ondanks de sluiting, vertrouwen houden in de toekomst en blijven de zorg geven aan de aan ons toevertrouwde jongeren. De sluiting van Het Keerpunt is een zwaar verlies voor de medewerkers, de jongeren en tal van dienstverleners en toeleveranciers uit de regio.
Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
weer een voorbeeld van de betrouwbaarheid van de overheid lees VVD. Straks weer terugdraaien als de boel gesloopt en leeggeruimd is..