of 59130 LinkedIn

Kwistig Voorschoten lonkt naar Wassenaar

Het is wat voorzichtig geformuleerd, maar het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten heeft buurgemeente Wassenaar in een brief laten weten wel open te staan voor een fusie. De open brief eindigt met de vraag hoe Wassenaar tegen zo’n samengaan aankijkt.

Het is wat voorzichtig geformuleerd, maar het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten heeft buurgemeente Wassenaar in een brief laten weten wel open te staan voor een fusie. De open brief eindigt met de vraag hoe Wassenaar tegen zo’n samengaan aankijkt.

Het college van Voorschoten wijst in het schrijven op de lange en nauwe banden die beide dorpen met elkaar hebben. ‘We delen onuitgesproken veel met elkaar’, aldus het college. ‘Kijkend naar onze gemeentelijke toekomstvisie voor 2025 en die van Wassenaar 2025 zijn er meer overeenkomsten dan verschillen te bespeuren.’ Wat betreft de toekomst wil het dagelijks bestuur van Voorschoten daarom graag aan het college van Wassenaar laten weten dat het college in de toekomst een fusie met de gemeente Wassenaar niet uitsluit. ‘Het college van Voorschoten zou daarom graag van het college van Wassenaar willen weten welke prioriteiten het college van Wassenaar op dit moment heeft en of ook zij een toekomstige fusie niet uitsluit’, schrijft waarnemend burgemeester Pauline Bouvy-Koene (VVD).

 

Huishoudboekje

Het verzoek om het gesprek aan te gaan met het college van Wassenaar over de bestuurlijke toekomst, komt vrijwel tegelijkertijd met de publicatie van een kritisch rapport over de financiële huishouding van Voorschoten. Dat rapport – de begrotingsscan – werd opgesteld door de provincie Zuid-Holland in haar rol als toezichthouder op de gemeentefinanciën. Doel van de scan is om beter inzicht te geven in de eigen financiële huishouding van Voorschoten, ook ten opzichte van op Voorschoten gelijkende gemeenten.

 

 

Hoger lastenniveau

Uit de analyse komt naar voren dat Voorschoten op een groot aantal terreinen meer uitgeeft dan het binnenkrijgt vanuit het gemeentefonds. In totaal tellen de uitgavenclusters van Voorschoten op tot 37,5 miljoen euro aan lasten, tegenover het gemeentefonds van 30 miljoen euro. Dat betekent dat Voorschoten voor 7,5 miljoen euro een hoger lastenniveau – en waarschijnlijk dus ook een hoger voorzieningenniveau – heeft dan de systematiek van het gemeentefonds als minimum oplevert. ‘Het beeld is duidelijk: op een veelheid van uitgavenclusters geeft Voorschoten meer uit dan de vergelijking vanuit het gemeentefonds en de vergelijking met andere (vergelijkbare) gemeenten’, aldus de scan. Daardoor wordt wellicht ook een hoger voorzieningenniveau aan haar burgers geleverd. De hogere inkomsten uit de onroerendezaakbelasting, rente en dividend compenseren dat uitgavenpatroon slechts deels.

 

Weinig discipline

Voorschoten, dat onder curatele van de provincie staat, wordt omschreven als een gemeente die structureel meer uitgeeft dan er binnenkomt. ‘We zien een beeld van een gemeente die aan de ene kant strenge regels voor zichzelf heeft opgesteld om te voorkomen in de financiële problemen te komen en die aan de andere kant regelmatig besluiten neemt zonder dat de financiële dekking is geregeld’, aldus het rapport.

De gemeente vertoont volgens de onderzoekers ‘te weinig financiële discipline.’ Daaraan zal moeten worden gewerkt, aangezien de gemeente voor een paar lastige keuzes staat. Deze begrotingsscan geeft helaas geen makkelijke, pasklare oplossing voor de problemen die Voorschoten het hoofd moet bieden. De begrotingsscan is niet vrijblijvend en zal volgens de provincie Zuid-Holland onderdeel gaan uitmaken van de oplossingsrichting ‘op weg naar herstel’ waardoor de gemeente de gemeentelijke financiën weer in evenwicht krijgt en daardoor het zelfstandige keuzes kan maken voor de toekomst. De uitkomsten van de scan bevatten volgens de provincie veel huiswerk voor het gemeentebestuur en de ambtenaren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.