of 60831 LinkedIn

Kwart raadsleden haakt voortijdig af

In vergelijking met de vorige raadsperiode is het aatal raadsleden dat uiteindelijk wethouder wordt, met tien procent toegenomen. Van het aantal raadsleden (25,6%)dat tussentijds zijn raadszetel inlevert, wordt meer dan de helft wethouder. Vier jaar geleden was dat veertig procent. Dit blijkt uit onderzoek van Henk Bouwmans van De Collegetafel.

Een op de vier gemeenteraadsleden maakt zijn ‘zittingsperiode’ niet af. Veruit de belangrijkste reden voor het tussentijds afhaken is het wethouderschap (52,4%), gevolgd door een andere baan waarmee het raadslidmaatschap niet te verenigen valt of een nieuwe baan (samen 21,9%).

Politieke conflicten

Zo werd diverse raadsleden burgemeester, gedeputeerde of Kamerlid. Ook politieke conflicten (6,7%) en privé-omstandigheden (17,3%) zijn reden om de raadszetel tussentijds op te geven.

 

Kleine gemeenten

Dit blijkt uit onderzoek onder alle gemeenten groter dan 100.000 inwoners (27 stuks) en alle 34 gemeenten kleiner dan 10.000 inwoners. Het onderzoek is uitgevoerd door Henk Bouwmans, voorzitter van De Collegetafel, en liep tot 1 maart. In kleine gemeenten vertrekken meer raadsleden dan in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners.  


Vrijwillig vertrek

De meeste raadsleden die wethouder worden (42%), verruilen hun rol als volksvertegenwoordiger al meteen bij de collegevorming; direct na de raadsverkiezingen dus. Zo’n tien procent van de raadsleden die voor het wethouderspluche kiest, doet dat gedurende de raadsperiode. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een zittende wethouder vrijwillig vertrekt (de voormalige Haagse wethouder Sander Dekker die staatssecretaris OCW werd) of vanwege een politieke crisis het veld moet ruimen.

 

Benoemd vanuit fractie

Een nieuwe wethouder wordt in veel gevallen vanuit de fractie benoemd, zo blijkt verder uit het onderzoek. Dit gebeurt ook in Eindhoven, waar het PvdA-raadslid Yasin Torunoglu door de fractie is voorgedragen als opvolger van de vorige week opgestapte Mary Fiers.

 

Meer wethoudersbenoemingen

In de vorige raadsperiode (2006-2010) haakte eveneens een kwart van de raadsleden tussentijds af. Een wethoudersbenoeming was toen voor veertig procent reden om het raadslidmaatschap op te zeggen. Dit is deze periode met ruim tien procent gestegen.

 

Stemmentrekkers

‘De voorzichtige conclusie mag zijn dat het wethouderschap meer nog dan vier jaar geleden voor raadsleden belangrijker is dat het raadswerk’, aldus Bouwmans. Puur vanuit het dualisme bekeken zou een wethouder niet op de kieslijst gezet moeten worden. ‘De ‘wethouderfactor’ is echter belangrijk’, zo concludeert Bouwmans op basis van zijn onderzoek. Simpel weg omdat het over het algemeen stemmertrekkers zijn.

 

Over een jaar minus een dag zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen maar ook gemeenten zijn al druk bezig nieuwe raadsleden te werven.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door schaduwfractielid op
Zolang de raadsleden er niet gaan zitten voor algemeen belang, wordt geregeld onder de laken der liefde. Maar/dat/is algemeen bekend.
Door d.kuipers (friese burger) op
Stel dat ik nu aangeef dat de altijd blijvende groep - de ambtenaren - de dienst uit maken en dat een gemotiveerd raadslid daarop op vast loopt......en dat het dualisme dit aanmoedigt!
Door J. Kop op
Raadslid zijn in een kleine gemeente levert zo'n lage vergoeding op dat er geen enkele financiële prikkel is om dit te doen. Dus mensen met een full-timebaan haken af, als ze ontdekken (vanaf het 2e zittingsjaar) dat ze hun hooggestemde idealen toch niet kunnen waarmaken. Dus blijven gepensioneerden, deeltijders en werklozen over in de Raad.

Daarentegen is de raadsvergoeding in de 100.000 + gemeente zo riant, dat je rustig een paar dagen minder kunt gaan werken. De financiële tegemoetkoming biedt daar een aardige compensatie voor de verloren idealen.

Interessant blijft hoe dat in de middelgrote gementen ligt. Dus als henk Bouwmans nog tijd over heeft....
Door Sytze Dijkstra (Raadsgriffier) op
Dus niet het dualisme of het politieke conflict jaagt raadsleden weg, maar een aantrekklijke functie.
Het kan ook heel anders, beste Zwoegend: onze raad vergadert sinds 2002 juist tweederde minder!! De raad gaat over zijn eigen vergadersysteem ...
Door JHAGM Sneuf van Toetelaere (BD) op
Wat bedoelde Thorbecke met Raadsleden?
Afgevaardigden des volkes in het heden.
Maar neen, daar was de Republikein De Graaf
en maakte van het College een Conclaaf
met slechts witte rook in dorp en steden.
Was er vroeger ooit sprake van samenwerken
nu is het een overleven van de sterken.
Voldongen feiten hoort men nu telkens weer
gemor bij de afgevaardigden alom meer
dus wordt de Raad een leegloop als alle kerken.
Door Zwoegend (raadslid) op
Aardig stuk totdat er weer een loos boertje over dualisme in moest. Dat dolle systeem, bedacht in een ivoren toren door iemand die never nooit zelf in een raad zat en dus bluswater dus alleen uit boekjes kent, hindert heel veel raadswerk. Raadsleden, zeker als ze niet in een coaltiepartij zitten, horen alles als het te laat is en hebben geen enkele grip meer op de toko.
Verder is ook het vaak ingevoerde vergader-systeem de oorzaak van doldraaien. Met elke 14 dagen een volle avond opdraven voor iets waar je niks over mag zeggen: het zogeheten PMC-model (AH had ooit al een Premie van de Maand Club) jaagt vooral jongeren de tent uit. Jammer want nu blijven alleen oude mastodonten over om daar hun plasje te doen.