of 64120 LinkedIn

Kwaliteit Haags gemeentebestuur coronaproof

Het gemeentebestuur van Den Haag slaat zich volgens de Haagse rekenkamer in bestuurlijk opzicht goed door de coronacrisis heen. Dat is de conclusie na twee verkennende onderzoeken naar de transparantie en kwaliteit van het gemeentebestuur gedurende de coronapandemie.

Het gemeentebestuur van Den Haag slaat zich volgens de Haagse rekenkamer in bestuurlijk opzicht goed door de coronacrisis heen. Dat is de conclusie na twee verkennende onderzoeken naar de transparantie en kwaliteit van het gemeentebestuur gedurende de coronapandemie.

Als eerste onderzocht de rekenkamer in hoeverre het college transparantie heeft betracht over zijn handelen tijdens de crisis en daarmee de controlerende taak van de gemeenteraad heeft gefaciliteerd. Daarvoor zijn de bestuurlijke documenten over de stand van zaken van de gevolgen van de coronacrisis in de periode maart tot en met juni 2020 geanalyseerd. De conclusie is dat het college sinds het begin van de coronacrisis de raad met regelmatige stand van zaken-berichten, updates en raadsmededelingen op de hoogte heeft gehouden van de ontwikkelingen rondom de crisis.

 

Raadsvragen

De tweede verkenning richtte zich op de vraag in hoeverre de gemeenteraad, naast de urgente problematiek met betrekking tot de coronacrisis, in deze eerste maanden ook aandacht bleef houden voor andere onderwerpen. Voor een beoordeling van de aandacht van de gemeenteraad voor andere onderwerpen dan de coronacrisis, is een analyse gemaakt van de schriftelijke vragen die in de eerste maanden van de crisis, maart, april en mei 2020, zijn gesteld. De onderwerpen van die schriftelijke vragen zijn vervolgens vergeleken met de vragen die in de afgelopen 10 jaar in dezelfde maanden zijn gesteld.

 

Patroon

De rekenkamer ging na of de gemeenteraad, in afwijking van voorgaande jaren, nu minder vragen heeft gesteld over onderwerpen die in eerdere jaren wel (structureel) aandacht hebben gehad. Uit die analyse blijkt dat er geen sprake is van een vast patroon van onderwerpen in schriftelijke vragen in de betreffende maanden over de afgelopen 10 jaar en dat er ook in de periode van de coronacrisis over een veelheid van verschillende onderwerpen vragen zijn gesteld.

Vrij vertaald is er weinig mis met de wijze waarop het college en de gemeenteraad in de coronacrisis opereren. Volgens rekenkamervoorzitter Manus Twisk is er dan ook geen aanleiding tot nader onderzoek.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners