of 59318 LinkedIn

Kritiek op motie houtrook

De motie houtrook die Leeuwarden en Amersfoort bij VNG hebben ingediend om handhaving van regels voor houtkachels mogelijk te maken, kent een aantal tegenstanders. Goese burgemeester René Verhulst is tegen en ook VVD Leeuwarden ziet weinig in het plan.

De motie houtrook die Leeuwarden en Amersfoort bij VNG hebben ingediend om handhaving van regels voor houtkachels mogelijk te maken, kent een aantal tegenstanders. Tijdens het VNG Congres werd de motie door de indieners aangehouden. VNG komt er later op terug.

'Alsof er geen belangrijker zaken in de wereld zijn’

Goese burgemeester René Verhulst is tegen en ook VVD Leeuwarden ziet weinig in het plan. Amersfoort en Leeuwarden wijzen onder meer op de schadelijke stoffen die vrijkomen bij houtrook en stankoverlast. Verhulst haalt in zijn weblog uit naar Amersfoort en Leeuwarden. ‘De gemeente Amersfoort en nog een paar grote steden willen dat alle gemeenten het stoken van hout gaan verbieden. Dat vervuilt zo. Alsof er geen belangrijker zaken in de wereld zijn’, aldus de burgemeester.


Regeldrift

Gemeente Leeuwarden is één van de initiatiefnemers van de motie, maar vindt lokaal wel de nodige tegenstad.  De VVD-fractie in de Leeuwarder gemeenteraad reageert afkeurend op het initiatief van de gemeente, zo schrijft Leeuwarder Courant. In de gemeenteraad is de tekst volgens de krant dan ook niet aan de orde geweest. De VVD is tegen de mogelijke hogere bouwkosten voor schoorstenen en vreest naast regeldrift ook voor vervangingskosten van schoorstenen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door wiet ten Doeschate (directeur ixad vormgeving - communicatie - marketing) op
@Foske de Wolf. Mijn reactie ging over de, in mijn ogen, ongewenste machtspositie van de VNG. Terecht dat een burgemeester stelt dat zijn raad zich erover moet uitspreken. Dat is een democratisch gekozen volksvertegenwoordiging. Dat debat mag ook in de Tweede Kamer gevoerd worden. Ik heb een probleem met de macht van de VNG. Een club met grote invloed, zonder dat de burger daar invloed op heeft.
Door M van der Vorm op
Door de grote populariteit van houtkachels staan de meeste rijtjeshuizenbuurten in de winter tegenwoordig blauw van de rook.
Het zal vast ingewikkeld zijn om aan te tonen welke schoorsteen wel deel van de rook veroorzaakt, maar dat er op veel plaatsen sprake is van een probleem voor de leefbaarheid van de buurt is evident. Dat gemeenten geen gezamenlijk standpunt in durven te nemen is m.i. zorgwekkend.
Door Ben (Meldpunt Rookoverlast) op
Hoe kan het zijn dat bij de 390 gemeentes (WOB verzoek) van het meldpunt Rookoverlast dat er bij elke gemeente maximaal 5 klachten zijn m.u.v. Katwijk 30 klachten zijn? Toeval? Bij de GGD's zijn ook weinig klachten bekend! Meldpunt Rookoverlast info: 06 49 13 77 77
Door Foske de Wolf op
Wiet ten Doeschate, VNG bestuurslid Hr. R. Verhulst, burgemeester Goes besluit ook zonder dat zijn Raad gesproken heeft, dat hij nadrukkelijk wil dat gemeente Goes zelf moet kunnen beslissen bij houtrookoverlast. Vrijwel geen gemeente handhaaft bij houtrookoverlast, zelfs niet als klachten gegrond zijn verklaard door milieu-inspectie en Ir. Adviesbureau! Geen middelen hiervoor of.. onwil! Handhaafbare regelgeving in BBL van de Omgevingswet is dringend noodzakelijk. Onbegrijpelijk dat deze motie van drie gemeenten niet in stemming is gebracht. In 242 gemeenten, zover bekend, liggen klachten van houtrookoverlast! De schadelijke effecten van houtrook voor gezondheid en milieu zijn enorm. Eén pluim houtrook bevat een veelvoud van de toegestane dagnorm fijnstof, aantal kankerverwekkende stoffen in houtrook is schrikbarend!! (WHO-rapport) Wanneer zal de VNG milieucommissie op de aangehouden motie nu reageren? Voordat je het weet is het weer stookseizoen!
Door M. Smits (jurist) op
In vele regio's is men doodsbang voor de gevolgen voor volksgezondheid. Brabant heeft bijvoorbeeld meer longkanker. NL huishoudens produceren een aanzienlijk deel 3,3 kiloton aan fijn stof voornamelijk door stoken. Van fijn stof is gerelateerd aan longziekten.

Wat is er anders dan asbest om hier niet tegen op te treden?
Door Jan (oud-gemeenteambtenaar) op
Handhaving zal niet eenvoudig zijn, maar dat er op de één of andere manier wordt opgetreden tegen de houtrook, dat lijkt mij gewenst. Als mijn buurman zijn houtkachel opstookt moeten bij mij alle ramen dicht.
Om nog maar te zwijgen over de roetdeeltjes overal in de vensterbanken. Burgemeester Verhulst heeft kennelijk niet zo'n buurman.
Door Wiet ten Doeschate (directeur ixad vormgeving - communicatie - marketing) op
Waarmee opnieuw wordt aangetoond dat de VNG een grote macht in dit land is, zonder dat de democratie daar een vinger achter kan krijgen. Want hoe is het mogelijk dat een gemeente, Leeuwarden in dit geval, een voorstel inbrengt zonder dat de eigen raad daar over gesproken heeft, laat staan gestemd?