of 64621 LinkedIn

Krapste meerderheid voor derde wethouder Weesp

De emoties in de Weesper raadszaal liepen hoog op tijdens de stemverklaringen over de benoeming van ‘de derde wethouder’, maar met de krapste mogelijke meerderheid (9-8) mag Katinka Hilders vier maanden lang tot de fusie met Amsterdam laten zien dat ze het waard is. ‘Dit is symboolpolitiek om Amsterdam-angst te bezweren.’

De emoties in de Weesper raadszaal liepen hoog op tijdens de stemverklaringen over de benoeming van ‘de derde wethouder’, maar met de krapste mogelijke meerderheid (9-8) mag Katinka Hilders vier maanden lang tot de fusie met Amsterdam laten zien dat ze het waard is. ‘Dit is symboolpolitiek om Amsterdam-angst te bezweren.’

30.000 euro per maand

Haar partij was al van meet af aan tegen het aanstellen van een derde wethouder, maar toch wilde D66-fractievoorzitter Saskia ter Kuile nog even duidelijk maken dat zij in die derde wethouder geen oplossing ziet voor de vraagstukken waar Weesp mee te maken heeft. ‘Het proces naar een derde wethouder lijkt ook niet daarvoor bedoeld te zijn, maar puur voor het benoemen van een derde wethouder.’ Het feit dat coalitiepartij Weesper Stadspartij (WSP) deze wethouder, nota bene fractievoorzitter van oppositiepartij CDA, per se bij het college wilde halen, was voor haar partij reden om het college te verlaten. Ze vraagt zich af wat eigenlijk de baten zijn van de derde wethouder, want de kosten zijn 30.000 euro per maand, rekent ze alvast voor, aan salaris, wachtgeld en pensioenverplichtingen.

Amsterdam-angst
Ter Kuile wil ook weten waar het nieuwe college nu eigenlijk voor staat, want het CDA heeft al te kennen gegeven het coalitieakkoord niet te onderschrijven. ‘Er is weinig tot geen draagvlak. Kansen op een echte raadsbrede aanpak zijn verkeken en de status van het college is onduidelijk.’ Misschien heeft het CDA, dat fel oppositie voerde tegen de fusie met Amsterdam, het Amsterdamse licht wel gezien, oppert Ter Kuile. ‘Nu gaan ze ervoor zorgen dat de 43 procent tegenstemmers alsnog worden gehoord. Dat zou een geweldig winstpunt zijn. Ik ben heel benieuwd hoe hen dat lukt in 16 weken.’ De huidige politiek staat ver af van de kernwaarden van D66, open en transparant, zegt ze. 'Dit is symboolpolitiek om Amsterdam-angst te bezweren.'

Groot afbreukrisico
Het gelouterde D66-raadslid Rob ’t Hart (‘al een halve eeuw in het lokaal bestuur’) heeft een aantal bestuurscrises meegemaakt, maar noemt deze ‘bijzonder van aard’. Een analyse van de problemen en hoe die op te lossen is volgens hem verzuimd. ‘Meteen stond vast dat er een derde wethouder moest komen. Dit proces kent geen winnaars, maar slechts verliezers. De verhoudingen zijn verstoord. Ik word daar droevig van.’ Hij vraagt zich af wat WSP en CDA de wethouder ‘zonder duidelijke taakomschrijving’ aandoen. ‘Er is een groot afbreukrisico.’ Hij wil een ‘realistische oplossing, waardoor de rijen zich weer sluiten'.

Tien uitroeptekens
‘Wij zijn tegen met tien uitroeptekens’, besluit VVD-fractievoorzitter Laura de Groot haar bijdrage aan het debat. Eerder liet ze 'sprekend uit het hart’ weten dat ze in discussies met anderen over zaken die in de gemeenteraad spelen altijd de andere kant van het verhaal belicht, omdat ze weet dat de intentie goed is. ‘Bij dit raadsvoorstel is het mij niet gelukt om de goede intentie te zien en de andere kant van het verhaal te belichten.’ De VVD was al tegen een derde wethouder, ‘want vier maanden is eigenlijk inwerktijd’. ‘Bij een ervaren kandidaat zouden we het nog kunnen steunen, maar die is er niet.’

Gekonkel
De enige reden die ze kan bedenken is dat er met deze derde wethouder wordt voorgesorteerd op de bestuurscommissie. Ze wijst erop dat het enige dat de wethouder gaat doen een inloopspreekuur is. ‘Een ambtenaar kan dat ook doen. En als het een ton kost zeggen mensen ook: laat een ambtenaar dat maar doen.’ De Groot is er verdrietig over dat ze onderdeel uitmaakt van een gemeenteraad waar op deze manier politiek word bedreven. ‘Het warm houden van het pluche is blijkbaar belangrijker dan de inwoners van Weesp.’ Uit fractievoorzittersoverleg was al gebleken dat een derde wethouder geen oplossing is. ‘U wilt het toch’, zegt ze tegen CDA en WSP. ‘Probeer ons dan tegemoet te komen. Doe dan geen 0,8 fte. Doe afstand van het wachtgeld. Maar dat doet u niet. U bevestigt daarmee dat het niet gaat om de inwoners van Weesp of om raadsbrede samenwerking. Ik vind dit erg. U bevestigt het beeld dat mensen hebben van de politiek: gekonkel.’

Sociaal hart
Naast CDA en WSP was er nog een derde partij voor de benoeming van de wethouder, anders was er geen meerderheid voor. Fractievoorzitter Bert Keesman van oppositiepartij PvdA constateert dat de emoties hoog oplopen. ‘Wij kijken er anders tegenaan en zijn voorstander van vervanging. Hilders is een CDA’er met een sociaal hart. Als raadslid is zij al goed op de hoogte van de dossiers. Of het nog resterende werk een aanstelling rechtvaardigt, vind ik moeilijk te beoordelen, maar het college moet wel op sterkte zijn en wethouderstaken moet je beleggen bij wethouders.’

Symbolische waarde
Hij vindt het ‘een mooi en passend gebaar’ dat een lid van de oppositie toetreedt tot het college. ‘43 procent van de Weespers was voor een fusie met Gooise Meren. De symbolische waarde van het feit dat een CDA-lid wethouder wordt is groot.’ Het proces verdient geen schoonheidsprijs, erkent hij. ‘Maar dat betekent niet dat we niet samen verder moeten.’ Coalitiepartij GroenLinks was juist verrast door de voordracht van Hilders die juist ‘stevig oppositie heeft gevoerd en het coalitieakkoord niet onderschrijft’. Het is overbodig om de plek op te vullen, vindt fractievoorzitter Jan van der Does. 'Een derde wethouder is niet nuttig en noodzakelijk. Het leidt meer tot polarisatie dan tot eenheid.’

Weesper belangen
De aanstaand wethouder Hilders kwam niet aan het woord, maar WSP-fractievoorzitter Lars Boom noemt haar ‘een zeer communicatief mens’, die met beide benen in de Weesper samenleving staat door haar vrijwilligerswerk. ‘Ze heeft alle fasen van de Weesper worsteling meegemaakt en verbindt door haar wethouderschap ook diegenen die eerst afwijzend tegenover Amsterdam stonden.’ Namens het CDA mag Jan Renzenbrink het woord voeren. Hij vindt dat de kosten voor de wethouder ‘een beetje boel’ worden geframed. Het CDA werd door de WSP benaderd met de vraag of de partij het nuttig, noodzakelijk en wenselijk vindt dat er een derde wethouder komt en of het een kandidaat wilde leveren. ‘De CDA-fractie heeft ook zelf nagedacht en actie ondernomen. Soms moet je over je eigen schaduw heen springen. Weesper belangen zijn belangrijker dan coalitie- en oppositiebelangen.’

Gekrakeel en gedoe
Hij wijst erop dat voor het afronden van 650 jaar Weesper zelfstandigheid ook een luisterend oor nodig is en dat de wethouder als intermediair kan optreden. ‘Ze zit er eerder als vertegenwoordiger van het volk, een Weesper zijn, dan voor het kaders stellen. Ze is goed ingevoerd in het Weesper netwerk.’ De andere wethouders kunnen veel aandacht geven aan hun portefeuilles, vindt hij.  ‘Onze wethouder kan fungeren als aanspreekpunt. Ze gaat dus niet in de schoenen staan van de vorige wethouder, maar is er voor het vullen van de gaten.’ Hij bevestigt dat het CDA niet het coalitieakkoord heeft ondertekend. ‘We dealen met de werkelijkheid die er is.’ De Groot vat deze uitleg samen: er wordt naar een wethouder toe geredeneerd in plaats van dat er wordt gekeken naar wat er nodig is. Oud-wethouder en huidig raadslid Maarten Miner vond het fusieproces een demonstratie van eensgezindheid van de Weesper politiek. ‘Maar nu gaan we ten onder aan gekrakeel en gedoe.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners