of 59185 LinkedIn

Krappe meerderheid raadsleden ziet raad als baas

De gemeenteraad van Amsterdam in vergadering
De gemeenteraad van Amsterdam in vergadering

Slechts een krappe meerderheid van 54 procent van de gemeenteraadsleden ziet de raad als het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Dat blijkt uit een enquête die Overheid in Nederland heeft uitgevoerd in opdracht van Raadslid.nu, de belangenvereniging van raadsleden.

Gelijkwaardig
Uit de enquête onder 1645 raadsleden blijkt dat een derde deel van de raadsleden zichzelf niet als hoogste orgaan binnen de gemeente beschouwt. Iets meer dan de helft van de raadsleden (51 procent) ziet de raad ook als gelijkwaardig partner van het college van burgemeester en wethouders. Onder collegeleden is vrijwel een zelfde deel het daarmee eens: volgens 47 procent van de leden van burgemeester en wethouders is de gemeenteraad een gelijkwaardig partner van het college van B en W. Aan de enquête namen ook 378 collegeleden deel.

Invloed
Collegeleden en gemeenteraadsleden kijken verschillend naar de  mate van invloed die zij hebben op het beleid, zo blijkt uit het onderzoek. Van de raadsleden vindt 38 procent het college van B en W de meest invloedrijke instantie in het lokaal bestuur. Van de collegeleden is maar liefst 52 procent die mening toegedaan.

Loyaal
De loyaliteit van raadsleden ligt in de raadszaal duidelijk niet bij de gemeenteraad. Loyaliteit aan de eigen fractie (46 procent) en loyaliteit aan de eigen opvattingen (41 procent) scoren veruit het hoogste. Loyaliteit aan de gemeenteraad is voor slechts 9 procent van de raadsleden belangrijk in zijn of haar functioneren. Voor de grote meerderheid van de raadsleden (59 procent) is de belangrijkste taak van een gemeenteraadslid het vertolken van opvattingen en emoties die leven onder de inwoners. Het vertegenwoordigen van de opvattingen en ideeën van inwoners wordt echter slechts door 44 procent van de raadsleden als de meest belangrijke te vervullen rol van raadsleden beschouwd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Relevante Parlementaire Dossiers

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door PJ Westerhof LL.D MIM op
Dat zelfs bij ervaren raadsleden het kennisniveau van staats- en bestuursrecht te 'wensen overlaat' is al veel langer een pijnpunt. De cursussen voor beginnend raadsleden focussen vooral op politiek functioneren.

Gezien de toegenomen werklast voor raadsleden is een verhoging van de vergoeding niet onredelijk te noemen.
Maar dan dient ook voldaan te worden aan redelijkerwijs te stellen kwaliteitseisen.
Door Alexander (oud-raadslid) op
Triest ! Een verplichte cursus staatinrichting bij het aantreden van de nieuwe raad volgend jaar ? Een beetje inburgeren ?
Door doeterniettoe (-) op
@Gerrit: een wat warrig verhaal van u, eindigend met de opmerking dat de gemeenteraad bepaalt. Laat dit artikel er nu net over gaan dat veel gemeenteraadsleden dat niet in de gaten hebben of er naar handelen.
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
Inderdaad schokkend, maar niet om de reden die doeterniettoe noemt. Die reactie doet er niet toe. De gemeenteraad mag zich best voor de taak waarvoor hij staat een gelijkwaardige partner noemen van het college. Van het college wordt ook verwacht dat dit bestuursorgaan het beste voorstelt wat voor de gemeente en de inwoners goed is. Maar cruciaal is 'voorstelt'. Het college kan net als de gemeenteraad voorstellen doen, maar de volksvertegenwoordiging beslist en dat is het college niet. In 2002 is die samenloop afgeschaft. Gelijkwaardigheid in enge zin houdt in dat beide bestuursorganen een bindend besluit kunnen nemen ook als het om beschikbaar stellen van financiën gaat. En dat kan alleen de volksvertegenwoordiging, dus in gemeenten de gemeenteraad.
Door doeterniettoe (-) op
Best wel schokkend, niet weten dat de Raad het hoogste orgaan is én er ook niet naar handelen.
Maar wel meer loon willen...