of 63372 LinkedIn

Kou lijkt uit de lucht in Waalre

Gemeenteraadsleden en waarnemend burgemeester van Waalre Jan Boelhouwer hebben het wederzijds vertrouwen in elkaar uitgesproken om samen stappen te zetten richting een gezonde bestuurlijke omgeving. Dat is de uitkomst van het gesprek dat zij maandag met elkaar hadden over de sombere brief die Boelhouwer begin deze maand aan de Brabantse commissaris van de koning Ina Adema stuurde.

Gemeenteraadsleden en waarnemend burgemeester van Waalre Jan Boelhouwer hebben het wederzijds vertrouwen in elkaar uitgesproken om samen stappen te zetten richting een gezonde bestuurlijke omgeving. Dat is de uitkomst van het gesprek dat zij maandag met elkaar hadden over de sombere brief die Boelhouwer begin deze maand aan de Brabantse commissaris van de koning Ina Adema stuurde.

Persoonlijk geraakt
Tijdens die informele bijeenkomst hebben raadsleden verteld wat de brief met hen had gedaan en gaven zij aan dat de inhoud hen soms persoonlijk had geraakt. Dat stellen zij in een gezamenlijke schriftelijke verklaring samen met de burgemeester. Daarin benadrukt Boelhouwer dat het niet zijn bedoeling was met zijn analyse raadsleden persoonlijk te raken. Het spijt hem dat dat wel gebeurd is: ‘Het was beter geweest om eerst mijn observaties expliciet met alle raadsleden te bespreken. Excuses dat dit niet is gebeurd.’

Sombere brief
In de brief aan de cdk gaf Boelhouwer de moed op dat hij de benodigde cultuurverandering met de huidige raadsleden tot stand kon brengen. Hij vond dat de raad teveel op de stoel van het college ging zitten en zich teveel bemoeide met details in de uitvoering. De versnipperde raad maakte het allemaal niet gemakkelijker, net zo min als steeds terugkerende raadsleden. Inhoudelijk is men het grotendeels eens, waardoor het vooral over niet-inhoudelijke zaken gaat. De hoop dat het met een nieuwe raad in 2022 beter gaat leek hem ijdel, aangezien er sprake is van ‘politieke bloedarmoede’.

Teleurstellend
De gezamenlijke fractievoorzitters van de acht partijen in de raad (17 zetels) noemden de brief kort erna ‘teleurstellend’. Ze begrepen ook de timing niet. Zelf zien zij vooral positieve ontwikkelingen die het nieuwe college met de raad hebben bewerkstelligd, al zien zij ook dat het proces van verandering van bestuurscultuur tijd nodig heeft. Tijdens het informele gesprek gaf Boelhouwer duidelijk aan dat hem pas achteraf is gebleken dat de inhoud van zijn brief en zijn bedoelingen daarmee door de gemeenteraad en individuele raadsleden anders zijn beleefd.

Wederzijds vertrouwen
De raadsleden stelden de verduidelijking en uitleg van Boelhouwer over zijn beweegredenen om de brief in deze vorm en op dat tijdstip aan de cdk te versturen op prijs, stellen zij in de gezamenlijke verklaring met de burgemeester. Ook benadrukken ze te willen blijven werken aan het verbeteren van de bestuurscultuur en daarbij Boelhouwer graag een verbindende rol te gunnen. De brief eindigt ermee dat de raadsleden en de burgemeester het wederzijdse vertrouwen in elkaar uitspreken ‘om met elkaar stappen te zetten naar een gezonde bestuurlijke omgeving, zodat we samen met bestuur, organisatie en inwoners kunnen blijven bijdragen aan onze mooie gemeente.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners