Crisis achter ons
De koning sprak uit dat de financiële crisis achter ons ligt. Hij herinnerde eraan dat verworvenheden enkele jaren geleden onder druk stonden. Hij noemde de krimpende economie, het stijgende begrotingstekort en de toenemende werkloosheid. Daarbij daalden de huizenprijzen, dreigde de AOW onbetaalbaar te worden en stegen de zorgkosten rap.

Hard optreden
Mensen die in Nederland willen wonen, moeten bereid zijn de taal te leren en een actieve bijdrage te leveren, zei de koning in zijn troonrede. 'Iedereen die in ons land wil wonen, moet deze waarden respecteren en naleven', zei de koning. 'Aan grondwettelijk vastgelegde normen kan niet worden getornd en tegen intimidatie en geweld wordt hard opgetreden.'

Democratische waarden 

Nederland is een sterk land in een instabiele wereld, meent de koning. 'In Nederland is lang gestreden voor een aantal democratische waarden, waaronder de scheiding van kerk en staat, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. In ons land zijn mannen en vrouwen gelijk voor de wet en maken we geen onderscheid naar ras, geloof of seksuele geaardheid.'

Vluchtelingen 

De koning noemt het 'logisch' dat in de samenleving ongerustheid bestaat over de komst van grote groepen vluchtelingen. 'We vragen ons af of de verschillen in cultuur en normen en waarden niet te groot zijn en voorzieningen niet te zeer onder druk komen te staan.' Van niemand wordt gevraagd de eigen herkomst of cultuur te verloochenen, benadrukt Willem-Alexander. 'In de laatste jaren zijn gezamenlijk resultaten bereikt die maken dat wij met vertrouwen vooruit mogen kijken.'Lees hier de integrale tekst van de Troonrede.