of 63082 LinkedIn

KING gaat door, maar niet als stichting

KING heeft brede steun van de VNG-leden en blijft dus bestaan, maar de organisatievorm verandert wel.

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) mag zich verheugen in brede steun van de VNG-leden. KING blijft dus bestaan, maar de organisatievorm verandert wel.

Nuttig
Maar liefst 98,3 procent van de leden stemde bij de Algemene Ledenvergadering van VNG voor voortzetting van KING, dat in 2009 is opgericht door de VNG om gemeenten te adviseren en ondersteunen bij dienstverlening en organisatieontwikkeling."Wij zijn blij dat gemeenten vertrouwen hebben in KING. Het laat zien dat we samen met hen veel werk hebben verzet. En dat dit werk nuttig is", aldus Tof Thissen, directeur van KING.

Evaluatie
Uit een recent evaluatieonderzoek van Berenschot blijkt dat gemeenten KING goed waarderen. Ruim tweederde van de gemeenten neemt één of meer diensten of producten van KING af. Bovendien vinden gemeenten dat het kwaliteitsinstituut bijdraagt aan duurzame kwaliteitsverbetering van de dienstverlening. Maar Berenschot stelt ook dat de samenwerking tussen VNG en KING sterker moet en doet de aanbeveling aan KING in samenwerking met gebruikers verder te werken aan de ontwikkeling van zijn productportfolio. Het beleid door de VNG en de uitvoering door KING moeten ook nadrukkelijker met elkaar worden verbonden.

Coöperatie
KING krijgt daarom een minder zelfstandige vorm, legt adjunct-directeur Kristel Lammers van KING uit: "We gaan per 1 januari 2013 van de huidige stichtingsvorm over naar de coöperatievorm van de VNG." In plaats van een Raad van Toezicht krijgt KING een Raad van COmmissarissen die voortaan verantwoording aflegt aan de Algemene Ledenvergadering van de VNG. "Uit de evaluatie bleek dat er een uitdaging lag de samenwerking verder te versterken. Ook de VNG is in beweging en wil meer ledengerichtheid. Om die twee redenen is de governancesstructuur aangepast."

VNG
De ALV van de VNG heeft ook Cor Lamers, burgemeester van Houten, herbenoemd als vice-voorzitter van de vereniging. Lamers is vice-voorzitter sinds 4 juni 2008 en begint aan zijn tweede en statutair laatste termijn van vier jaar. Lamers was eerder voorzitter van de commissie Milieu en Mobiliteit.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners