of 59345 LinkedIn

Kiezer heeft meeste vertrouwen in gemeenteraad

Het lagere vertrouwen in de provincie kan volgens het onderzoek, dat door I&O Research is uitgevoerd in opdracht van Vrij Nederland, ten dele worden verklaard door de grote onbekendheid met het middenbestuur: een kwart weet het niet. Per saldo hebben nog altijd meer mensen wél vertrouwen in Provinciale Staten (47 procent dan níet (30 procent). Dat laatste geldt niet voor het Europees Parlement: daarin hebben bijna twee keer zoveel mensen geen vertrouwen (59 procent) als wel (33 procent).

De gemeenteraad geniet meer vertrouwen dan de Tweede Kamer of Provinciale Staten. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat twee op de drie Nederlanders fiducie hebben in hun gemeenteraad. Voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten liggen die percentages op respectievelijk 55 en 47 procent.

Het lagere vertrouwen in de provincie kan volgens het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van Vrij Nederland, ten dele worden verklaard door de grote onbekendheid met het middenbestuur: een kwart weet het niet. Per saldo hebben nog altijd meer mensen wél vertrouwen in Provinciale Staten (47 procent dan níet (30 procent). Dat laatste geldt niet voor het Europees Parlement: daarin hebben bijna twee keer zoveel mensen geen vertrouwen (59 procent) als wel (33 procent).

Lager opgeleiden
Het vertrouwen in de overheid is onder lager opgeleiden is lager dan onder hoger opgeleiden. Dat verschil neemt toe naarmate de schaal waarop die overheid opereert groter is. In het Europees Parlement hebben hoger opgeleiden ruim twee keer zo veel vertrouwen als lager opgeleiden (46 versus 21 procent.

Draagvlak
Er is blijkens het onderzoek nog steeds voldoende draagvlak voor Eerste Kamer en Provinciale Staten. Slechts 15 procent van de kiezers vindt dat de Eerste Kamer moet worden afgeschaft, twee derde vindt van niet. Eveneens een minderheid (16 provincie) wil de Provinciale Staten afschaffen, 59 procent wil dat niet. Omgekeerd is de helft van de kiezers van mening dat ‘Voor een goed bestuur van Nederland een apart bestuur voor provincies nodig is’. Een kwart is het daarmee oneens en nog eens een kwart weet het niet. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.