of 59130 LinkedIn

‘Kiesrecht afnemen bij aantasting democratie'

Afnemen van kiesrecht is een ‘vergaande straf’, maar in geval van een misdrijf waarbij de democratie wordt aangetast op zijn plaats. Dat stelt D66-kamerlid Maarten Groothuizen in het Leidsch Dagblad. De afgelopen week waarschuwden deskundigen voor vermenging van de onderwereld en politiek.

Afnemen van kiesrecht is een ‘vergaande straf’, maar in geval van een misdrijf waarbij de democratie wordt aangetast op zijn plaats. Dat stelt D66-kamerlid Maarten Groothuizen in het Leidsch Dagblad. De afgelopen week waarschuwden deskundigen voor vermenging van de onderwereld en politiek.

‘Beperking alleen op zeer zware gronden’

Groothuizen zegt tegenover de krant het logisch te vinden dat beperkingen van het kiesrecht ‘slechts op zeer zware gronden kunnen worden toegepast’. Wanneer iemand een misdrijf pleegt die de grondslagen van de Nederlandse democratie aantast, vindt Groothuizen ontzetting uit het kiesrecht wél op zijn plaats. ‘Bij dat soort delicten is immers duidelijk dat iemand niet in staat verantwoordelijk om te gaan met de rechten en plichten die voortvloeien uit onze democratie.’


Waarschuwing voor onderwereld
in de raad
Er bestaat een mogelijkheid om het ’passief kiesrecht’ af te nemen bij een veroordeling, dit komt echter zelden voor. Burgemeester Koen Schuiling van Den Helder pleitte eerder in Leidsch Dagblad voor vermenging van onder- en bovenwereld. Criminelen zijn bijvoorbeeld goed bevriend met raadsleden, waardoor ze invloed kunnen uitoefenen op de gemeenteraad. Ook de burgemeester van Zaanstad Jan Hamming vreest hiervoor en is overtuigd dat criminele netwerken dit proberen, zo stelde hij onlangs in de Volkskrant.

Regelgeving moet scherper
Tweede Kamerlid Ronald van Raak zegt aan de krant dat er behoefte is aan opheldering van de minister. ‘Wellicht is het nodig om de regelgeving aan te scherpen, want het lijkt mij een ontzettend goed idee als politici die veroordeeld zijn voor corruptie zich niet meer opnieuw verkiesbaar kunnen stellen.’ Ook VVD is van mening dat criminelen niet meer gekozen mogen worden.

Toolbox integriteit
Integriteit ligt onder de loep bij diverse overheidsorganisaties. VNG, IPO en UvW hebben samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken begin 2017 een handreiking integriteitstoets laten ontwikkelen om de kwaliteit van de integriteitstoetsing van kandidaten voor raad en college te verbeteren. Deze is niet verplicht, maar geldt als een toolbox om gestructureerd aandacht te besteden aan integriteit. Er wordt onder meer gekeken naar nevenfuncties, zakelijke belangen met familieleden en betrokkenheid bij geschillen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Dit is een zaak voor de rechter en niet voor de Haagse politiek !
Door Heukers op
Dat biedt perspectieven. Bv. voor kamerleden die dictatoriale regimes goedpraten.
Of genocide ontkennen.
Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
Het zal D'66 weer eens niet zijn die zijn proefballonnetjes oplaat. Er zijn talloze voorbeelden van die niet zijn gelukt of slechts alleen maar kostenverhogend hebben gewerkt voor de burger. Tevens heeft het ook nog eens een verslechtering gegeven. Je mag er over denken hoe je wil, maar wanneer je een functie wil bekleden in het Openbaar bestuur, dan dien je van onbesproken gedrag te zijn. Degenen die zich daar aan niet houden, daar is geen plaats voor en moeten met onmiddellijke ingang uit hun functie worden ontheven. Als raadslid zit je er zonder last of ruggespraak. Het is ondenkbaar dat de onderwereld raadsleden gaat manipuleren. In ieder geval dienen die mensen die zich aan een ernstige misdaad zich hebben schuldig gemaakt, niet meer in aanmerking komen voor het passief kiesrecht. Uiteraard zullen de normen wel eerst in wetgeving moeten worden vastgelegd.
Door Criticus op
Een burgemeester die pleit vóór vermenging van onder- en bovenwereld???
Volgens mij heeft de redactie lopen slapen...
Door K. de Beer (adviseur) op
Ik denk dat het de plegers geen ene moer interesseert. Deze maatregel is de zoveelste uit de D66 hoed die nutteloos zal blijken te zijn. Om de groeiende groep plegers in toom te houden, moeten de maatregelen gericht zijn op wat zij waardevol vinden. Toch is dat meestal de centjes, dus een boetestelsel is nummer 1. Een niet aflatende incasso is nummer 2; "pluk ze" werkt echt! 3 is gebiedsontzegging; drie jaar niet in het uitgaanscentrum is voor veel van die gasten een echte straf.
Door loekoek (vm) op
Er zijn zo ook leden van politieke partijen die zich activisten noemen maar terroristisch gedrag vertonen. In het verleden (en niet direct bewijsbaar in het heden) hebben dergelijke activisten het niet enkel geschopt tot raadslid maar ze zijn verder omhoog gekomen. De ene crimineel is nl. de andere niet. Wat de D'66-er nu aankaart, is zo oud dat het lijkt op zelfprotectie om aan den volke te laten zien wie de goede en wie de slechte zou zijn. Van de Raak (SP) papegaait en de VVD kan de hand in eigen boezem steken. Succes met de afleidingsstrategie.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Tegen, want het gevaar van Russische toestanden ligt op de loer.
Door Term op
Geldt dit ook voor opiniedelicten?
Door Mr. (juridisch adviseur) op
Bijzonder nieuws, we gaan de artikelen 28 e.v. van het Wetboek van Strafrecht opnieuw uitvinden.