Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart vonden er ongeveer 25 hertellingen van stemmen plaats. Vervroegde sluiting van de stembureaus van 21.00 uur naar 20.00 uur kan er volgende de Kiesraad toe bijdragen dat er minder fouten worden gemaakt. 'Zolang er nog geen technische hulpmiddelen ingezet kunnen worden bij het tellen, is lastenverlichting van de stembureauleden wenselijk. Het huidige openingstijdstip en sluitingstijdstip dateert van eind 2001, toen nog in meer dan 80 procent van de gemeenten met stemcomputers werd gestemd en geteld.'

 

Beïnvloeding

In 2007, na de afschaffing van de stemcomputers, deed de Kiesraad al een een soortgelijke oproep.

Ook moeten mensen met een verstandelijke beperking in het stemhokje hulp kunnen krijgen. Tot nu toe is die hulp, uit angst voor beïnvloeding van kiezers, voorbehouden aan kiezers met een lichamelijke beperking. De Kiesraad sluit met de aanbeveling aan bij de roep van diverse organisaties zoals het College voor de rechten van de mens. 'Hulp aan deze groep kiezers moet dan wel gegeven worden door een lid van het stembureau, als een waarborg tegen ongewenste beïnvloeding.'

 

Stemfie

De organisatie raadt verder aan een verbod in te stellen op de stemfie, het maken van een selfie in het kieshokje. Dit moet voorkomen dat kiezers onder druk gezet worden een bepaalde keuze te maken. Ook wil de Kiesraad dat er zo spoedig mogelijk proeven komen met kleinere stembiljetten en het elektronisch tellen daarvan. (ANP)